تحلیل سایت و تقسیمات فضایی

تحلیل سایت                                     

به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد و دارای سه مرحله و به شرح زیر می باشد: تحقیق تجزیه تحلیل هائز اهمیت ترین موارد به هنگام آغاز کار تحلیل سایت به ترتیب زیر می باشند: یخبندان : برای آگاهی از اینکه  چه نوع مصالحی را در طرح خود استفاده کنیم  یخبندان را بررسی میکنیم . به طور گرافیکی مشخص میکنیم که چند ماه در سال در آن منطقه یخبندان رخ می دهد تا ببینیم مصالح مورد استفاده تحمل دارد یا نه !

● شیب زمین : برای طراحی شیب زمین هم نیاز است . به صورت گرافیکی می نویسیم که شیب غالب مثلا شمال به جنوب است .

SNAP0063.jpg


● نور : بستگی به نوع کابری نور طبیعی یا مصنوعی به کار میبریم . مثلا سینما به نور مصنوعی و کلاس های یک مدرسه به نور طبیعی نیاز دارد . نور در ساعات مختلف قرار میگیرد .
همانطور که میبینیم نور در ساعات 9 تا 18 رو به روی ساختمان است .
پس در تقسیم فضاهای داخلی از این اطلاعات استفاده می کنیم . همچنین متوجه میشویم که قسمت پشت ساختمان از 9 تا 18 سایه است ، پس اگر کاربری داشتیم که به نور نیاز داشت به این موضوع توجه می کنیم یا اگر گونه خاص درخت داریم که به نور نیاز دارد نباید این جا قرار دهیم یا ممکن است ساختمانی در نزدیکی سایت باشد که بلند باشد و همیشه سایه آن قسمتی از سایت را می گیرد ، آن را در طراحی فضا در نظر میگیریم .

33984449905995371989.jpg


● ریزش های جوی : نوع پوشش سقف ، نوع پوشش دیوارها ، ارتفاع دیوارها و ارتفاع از سطح زمین !
پس مشخص میکنیم که مثلا به طور متوسط چند میلیمتر بارندگی در سال در این منطقه مشاهده می شود .
* مسئله قبله  و جهت شمال نیز برای ما اهمیت دارد . برای طراحی نمازخانه یا سرویس بهداشتی به این اطلاعات نیاز داریم .
" کتاب اقلیم کسمایی و کتاب اقلیم پیرنیا "
01117513519538864290.jpg
● باد : جهت باد را به صورت گرافیکی نشان می دهیم و برای طراحی از آن استفاده می کنیم .
توجه به عواملی چون آلودگی های هوا و شیمیایی ، بوی نامطبوع و حتی بادهای مطلوب نیازمند توجه به جهت باد است .
مثلا در محله ای بوی زباله زیاد می آید ، طراحی باید به گونه ای باشد که با گذاشتن دیوار یا نگذاردن پنجره به آن سمت بو را مهار کرد .
27815339848348106671.jpg
 
صوت: اصوات نامطلوب در فضای آموزشی سه دسته اند: الف- سرو صدای ناشی از ترافیک هوایی و زمینی ب- سر و صدای ناشی از کارگاههای صنعتی- مراکز تجاری ج– سر و صدای بازی بچه ها در فضای باز و سایر کلاسها

  76988043484724181727.jpg
 
دسترسی ها
● مسیر : کلیه مسیرهایی که به سایت منتهی می شود را ما باید در تحلیل سایت مشخص کنیم . راه ها ، مسیرها و خیابان ها سلسله مراتب دارند و بر اساس درجه بندی مشخص می شوند : اصلی ، فرعی و .... ! همچنین جنس مصالح کف پوش را هم مشخصی میکنیم .: راه آسفالته " آسفالت گرم یا سرد " ، راه مالرو ، راه پیاده یا سواره ، راه خاکی ، راه پر ترافیک  و ...

  85251849295601947285.jpg
 
  21139967715350641666.jpg
 
 

● نشانه : یک نقطه شاخص در سایت است که مردم آن را می شناسند و توی ذهن و خاطرشان تاثیرگذار است . این نشانه می تواند در سطح یک شهر مطرح شود یا در سطح یک محله !
مثلا برج میلاد به عنوان که نشانه ی شهری مطرح شد " یا مصلی اصفهان " در هرجای شهر که بایستید تقریبا میتوانید آن را مشاهده کنید . یا اطراف میدان نقش جهان گنبد مسجد جامع شاه عباس صفوی را میتوانید مشاهده کنید .
نشانه در سطح یک محله : مثلا در یک محله یک درخت در وسط یک کوچه است یا یک ساختمان بلند در نبش یک کوچه نشانه می شود . در واقع نشانه برای مردم نقش جهت یاب و آدرس پیدا کردن را دارد . ممکن است خود اثر هیچ شاخصه ای نداشته باشد اما از نظر کاربری حائز اهمیت است 1 سینما در یک محله نشانه است .

پس نشانه می تواند یک بنا باشد ، می تواند یک عنصر طبیعی باشد یا می تواند کاربری خاصی داشته باشد یا حتی می تواند یک مجسمه باشد !

8.jpg


● گره " پاتوق " : یک سری نقاط که تجمع در آن ها زیاد است . نقاطی که اتفاق خاصی در آنجا می افتد .
انواع گره : ترافیکی ، رفتاری ، جمعیتی .
مثلا : سرچهارراه گره ترافیکی است .در نبش یک کوچه که شامل پخ شده و یک درخت در سر کوچه و محل تجمع افراد گره رفتاری افراد است یا تجمع پیاده در یک نقطه زیاد است  گره جمعیتی است . رو به روی یک مدرسه هم که در مواقع خاص شلوغ می شود یک گره است .

بر حسب اهمیت گره ها کوچک و بزرگ میکشیم .

7.jpg


● لبه : کناره ی مسیرها لبه است . " زاویه ی لبه را نمیخواهد مشخص کنید "
لبه ها :
لبه سخت : در خیابان توحید یک طرف اصلا درخت نیست و از دیوار سخت است .
لبه نرم : خیابان عباس آباد هر دو طرف از درخت پوشیده شده است .
لبه ی نرم یا لبه ی طبیعی  با رود ، درخت و ..... مشخص میشود .
نوع پوشش گیاهی را هم در تجزیه و تحلیل مشخص میکنیم . اگر در ماکت گیاهی میگذارید مشخص میکنید این گیاه چیست  و آیا در این اقلیم رشد میکند ؟! بنابراین یک تحقیق کلی میکنیم که ببینیم چه نوع گیاهی در این منطقه وجود دارد . کوتاه یا بلند بودن آن را مشخص میکنیم (یا چمن )
مجاورت ها : منظور از این بخش مطالعه همسایگی های سایت می باشد. عموما این مرحله با مشاهده مستقیم و پیمایش زمین همراه می گردد. مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند شامل الگوها و بافت های معماری، نورپردازی معابر، شرایط و وضعیت ابنیه موجود و کاربری های مجاور زمین می باشند. به طور کلی هدف از انجام این بخش دستیابی به داده هایی در زمینه میزان و نحوه تأثیر ابنیه مجاور بر سایت و ساکنین منطقه است.
پتانسیل ها: اطلاعات این بخش شامل مطالعه بر روی ویژگی های خاص سایت همچون: عناصر حساس، صدا، رایحه های خوشایند و ناخوشایند،آلودگی صوتی و هوایی، دیدهای مطلوب و نامطلوب و ... می باشد که داده های این بخش نیز لزوما می بایست با پیمایش زمین و اطراف آن و با مصاحبه با اهالی منطقه جمع آوری گردد.و به دیگر مواردی که میشود اشاره کرد آلودگی صوتی، دید و منظر، ورودی و خروجی ها، اجزای موجود در سایت، جهت شمال و... است که نحوه ی نمایش آنها مشاهده می شود .
 
 
تحلیل سایت توسط علائم متفاوتی قابل انجام است که میتوان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهمتر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که میتواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده ، ویژگی های سایت را معرفی کند. البته بهترین کار برای شروع وگویایی بیشتر کار درج این علائم با توضیحات مختصر در گوشه یا کنار شیت است.

26237099212444554498.jpg

86960531700562009585.jpg

49498863764900892944.jpg

74894786014933188405.jpgچند نمونه تحلیل سایت 

58826096378193390586.jpg


SNAP0060.jpg

SNAP0061.jpg

SNAP0064.jpg

SNAP0068.jpg

SNAP0069.jpg

Site-Analysis-www.farsicad.com-41.jpg

 2079riapcxm32pgjj15c.jpg?itok=3jXBVIcn


چند نمونه دیاگرام فضایی

درخواستها و مشکلات و سوالات معمارانه

Spatial-Stewardship-21.png

14%20-%20Town%20Hall%20-%20Bubble%20Diag

  x1dlkjp4gyqv7ypvrk8.jpg

 
 
.................................................
 
با سلام تکالیفی که برای روز شنبه 11آبان ماه ۹۲ باید آماده کنید: 1- تکمیل پروژه بررسی نمونه های ساخته شده در ایران و جهان (تسلط کامل بر پروژه ها و ارائه آن بر روی پاورپوینت (پلان،پرسپکتیو،نما،مقطع وبرش) و ترسیم دیاگرام فضایی هر مدرسه بصورت دستی ) 2- تکمیل مطالعات محیطی که شامل : انتخاب سایت (انتخاب سایت به مساحت حدود 3000 مترمربع ) و شناخت بستر طراحی است. 3- تحلیل سایت و رسم دیااگرام های آن . 4- ترسیم  پلان پیشنهادی از مدرسه معماری .
 
5- (( دانشجویان گرامی بر اساس نمونه های بررسی شده در ایران و جهان هر دانشجو موظف است یک برنامه فیزیکی از مدرسه معماری نوشته و بیاورد.))
 
6- همراه داشتن لوازم ساخت ماکت جهت طراحی و ساخت حجم مدرسه معماری و جانمایی محل هر بخش.  7- همراه داشتن دفترچه یادداشت ، کاغذ آ3 و تمام لوازم اتود و طراحی در تمام جلسات.
 عدم تحویل  موارد فوق موجب کسر نمره دانشجویان می شود.
 دانشجویان گرامی نظرات خود را بصورت خصوصی ارسال ننمایید زیرا قادر به پاسخگویی نمی باشم.
با تشکر
.................................................
 
تقسیمات فضایی
ورودی : ورودی اولین مکانی است که دانش آموز به آن برخورد کرده و آخرین مکانی است که در هنگام خروج با آن ارتباط دارد . پس یک عنصر مهم در طراحی می‌باشد. در واقع این مکان مرزی هم فزیکی و هم روانی ایجاد می‌کند، ‌که دانش آموزان را متوجه درون و بیرون مدرسه می‌کند و آنان احساس می‌کنند که وارد فضایی متفاوت شده اند. در نتیجه ورودی باید خوانا و شاخص طراحی شود. همچنین باید دارای خاصیت دعوت کنندگی باشد .
راهرو طبقات (ارتباطی افقی) : یک راهرو در مدرسه می‌تواند علاوه بر عملکرد تسهیل دسترسیها ، برای کاربریهایی چون آموزشی، نمایشگاهی، ‌اجتماعی(‌مکث و صحبت کردن ) و… نیز مورد استفاده قرار گیرد. راهروها در مدارس باید روشن و نورانی و دلباز باشند. همچنین به جای فرمهای ایستا برای این فضا، ‌می توان از فرمهای منحنی و محرک در طراحی آن استفاده نمود. تلفیق آن با فضای باز و سبز به زنده کردن هر چه بیشتر آن می‌انجامد. در گشادگی ها و تورفتگیهای راهرو می‌توان از وسایلی چون مبل، ‌قفسه لباس و وسایل، ‌تابلوی (اعلانات)‌تابلویی که کارهای دانش آموزان بر آن نصب می‌شود استفاده کرد. برای رنگ آمیزی دیوار راهرو می‌توان در قسمت پائین از رنگهای تندتر و در قسمت بالا از رنگهای ملایم تر استفاده نمود. این کار نه تنها باعث تنوع مسیر می‌شود. بلکه در خوانایی میسر نیز بسیار موثر می‌باشد. چون این فضاها حائل میان حیاط و کلاس هستند و مکانی هستند که دانش آموزان پس از استراحت در زنگ تفریح شاد و پر انرژی به کلاس بر می‌گردند، بنابر این اگر رنگ این فضاها، ‌رنگهای سرد و آرام باشد، ‌در کنترل هیجانات روحی آنان بسیار موثر است.
راه پله ( ارتباطی عمودی) : حداکثر ۸ کلاس می‌توانند از یک راه پله استفاده کنند، مشروط بر اینکه حداکثر فاصله طی شده برای رسیدن به پله توسط دانش آموز از ۲۰ متر تجاوز نکند. چنانچه در ساختمان مدرسه از چند راه پله استفاده شده باشد راه پله‌‌ای که جنب ورودی اصلی قرار دارد، عریض ترین انتخاب می‌شود.
 
بخش آموزشی (کلاس)
انواع چیدمان در کلاس :
ردیفی و ستونی: این سنتی ترین وضعیت می‌باشد. در حقیقت تا زمانی پیش و شاید امروزه در بعضی مدارس، نیمکتها به شکلی به زمین متصل بودند. این قرار گیری برای زمانی مناسب است که معلم می‌خواهد دقت ها به چیزی متمرکز شود.
فرم دایره‌‌ای شکل: فرم‌های دایره‌‌ای شکل برای مباحث کلاسی و تکلیف کلاسی مناسب هستند. البته این نوع سازماندهی مشکلی که دارد این است که تعدادی از دانش آموزان به ناچار یا پشت معلم یا نیمرخ او روبرو می‌شوند و نمی توانند ارتباط بصری مناسبی با او داشته باشند.
گروهی: نشستن گروهی در گروههای ۴ تا ۶ نفری برای مباحثه گروهی و یادگیری مشارکتی و تکالیف گروهی کوچک مناسب می‌باشد. برای نظارت بر تمام فعالیتها در چیدمان گروهی، معلم باید قادر باشد که ببیند در مراکز فعالیتی هر گروه چه اتفاقی می‌افتد. بنابر این موانع باید کم باشد و گروهها نباید دور از دید باشند.]کم اثر ترین سازماندهی و مرتبط ترین آن با رفتار نامناسب هنگام مباحثه، ‌نیمکت‌های ردیفی است. به نظر می‌رسد که نیمکت‌های ردیفی بیشتر از گروهی یا دایره‌‌ای با کناره گیری دانش آموزان ارتباط دارد. بعلاوه سازماندهی دایره‌‌ای بیشتر از ردیفی و گروهی با رفتار مناسب و نظریات خارج از موضوع در ارتباط است.
مکان قرار گیری کلاس : کلاس درس باید در آرامترین مکان قرار گیرد و از سر و صدای بیرون دور باشد. دسترسی سریع و مناسب به سایر فضاهای آموزشی (از قبیل کتابخانه، کارگاهها، کلاسهای ویژه و…)‌باید برای آن فراهم شود.
فرم کلاس : تحقیقات نشان می‌دهد که کلاسهای با فرم مربع یا نزدیک به مربع جوابگوی نیازهای آموزشی می‌باشد .
محل قرارگیری
ترجیحا باید که کلاس های درس درطبقه همکف وحداکثر تا طبقه دوم قرار گیرد.
به دلایل: ۱- عدم استفاده از آسانسور برای حجم بالای استفاده کنندگان( در مدت کولاهتر از min10) 2- برای کلاس ها با ظرفیت زیاد,شیبدار نمودن و یا سکو بندی کف الزامی است که سهولت اجرای آن در طبقه همکف بر این ایجاب می افزاید.
بررسی نور در کلاس : مسائلی که از نظر نور برای دید و مطالعه در کلاس درس با توجه به محیط دید سالم حائز اهمیت می‌باشد، به شرح زیر است: -تاثیر نور طوری باشد که منبع نور در حوزه دید دانش آموز قرار نگیرد. -به منظور ایجاد نور کافی در کلاس در صورتی که پنجره‌های نورگیری در یک سمت واقع شده باشد، ‌سح کل پنجره ها نباید از یک پنجم الی یک هفتم سطوح کلاس کمتر باشد. -برای آنکه تاثیر نور خورشید که منبع نور طبیعی کلاس محسوب می‌شود، بطور مستقیم به کلاس وارد نشود، بکار بردن سایبانهای مناسب از قبیل سایبان بالای پنجره و یا سایبان کرکره‌‌ای و جانلی توصیه می‌شود.
برای استفاده از نور مصنوعی باید نکات زیر را در نظر داشت: -برای روشن نمودن کلاس درسی میتوان از نور مستقیم- نیمه مستقیم و یا یکنواخت استفاده کرد. -چراغهای سقفی در کلاس باید طوری نصب شود که خیرگی ایجاد نکنند و همچنین باید از چراغ مخصوص برای روشن کردن تخته سبز استفاده کرد. -حداقل مقدار شدت روشنایی الکتریکی کلاس درس ۲۰۰ و حداکثر ۵۰۰ لوکس تعیین شده است. تابش نور از سمت چپ برای نوشتن و از سمت راست برای طراحی و نقشه کشی
این سرویس ها اتاق های تهیه و آماده کردن و نگهداری وسائل آزمایش مدل ها و… می باشد.که معمولا به صورت آزمایشگاه و یا کارگاه وانبار کوچک است. استانداردهای مختلف برای تعیین سطح این فضا با یکدیگر هم قول نیستند. استاندارد سطح ارائه شده برای این فضا در ایالات متحده ۰٫۱۸ -۰٫۰۹ در انگلستان ۰٫۲۸-۰٫۲۱ و در جمهوری فدرال آلمان ۰٫۳-۰٫۲ متر مربع بر نفر توصیه گردیده است.
آتلیه : این کارگاه ها شامل مکان های متعدد مورد نیاز برای دروس فنی از جمله معماری ، آکادمی های هنری شامل نقاشی و کلاس مجسمه سازی می باشند . تجهیزات اصلی :  میز مناسب نقشه کشی با اندازه ی A0 :92*127 cm
درها : وضعیت قرار گرفتن در های داخلی باید به گونه ای باشد که بتوان از فضای اتاق ها نهایت استفاده را برد . یک در متعادل برای راهرو ها نیازی به وارد کردن فشار زیادی برای باز کردن ندارد . عرض در نیز به نحوه ی استفاده از آن و اتاقی که در به داخل آن باز می شود بستگی دارد.
پنجره ها : زمانی که نیاز به داشتن یک اتاق روشن وجود دارد پنجره ها از اهمیت خاصی برخوردار می شوند . در تمام محیط های کاری باید پنجره ای وجود داشته باشد که افراد بتوانند از آنجا بیرون را ببینند.
کتابخانه : کتابخانه شامل یک کتابخانه ی معمولی برای استادان و دانشجویان بوده و دارای کتاب ، مجله ، امکانات قرض دادن کتاب و مکانی برای مطالعه و کار است . مرکز رسانه ها بخش ضمیمه ی کتابخانه است و امکاناتی برای ضبط ، فیلم و تلوزیون را دارد مثل تجهیزات سمعی و بصری ، امکانات نرم افزاری ، میکرو فیلم و میکرو فلش .
سالن کنفرانس : بهتر است سالن های کنفرانس بزرگتر برای سخن رانی های اصلی ، در مجموعه های جداگانه گروه بندی شوند . صندلی های سالن به تعداد ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ ، ۸۰۰ می باشند . ارتفاع سقف سالن های بیش از ۲۰۰ صندلی ۳٫۵ متر است . نهوه ی چیدن صندلی به نوع درس تعداد دانشجویان و روش تدریس بستگی دارد . فضای لازم برای قرار دادن صندلی راحت هر دانشجو ۶۵ * ۷۵ سانتی متر است و هر دانشجو به ۰٫۶ متر مربع فضا نیاز دارد .
مجموعه ورزشی : زمین بسکتبال : ۲۶ * ۱۴ متر زمین هندبال : ۳۴ * ۱۸ متر زمین والیبال : ۱۸ * ۹ متر که معمولا یزرگترین زمین را برای کل مجموعه در نظر می گیرند .
آبدار خانه : این فضاها ابعادی کوچک داشته و جهت پذیرایی از کارکنان استفاده می‌شوند. برای سرویس دهی بهتر به قسمت اداری، بهتر است در نزدیک آن قرار گیرند.
نمازخانه : نماز خانه فضایی است که نیاز به سکوت دارد و اگر در محیطهای آموزشی طوری طراحی شود که زیبا و جذاب باشد، ‌افراد را به خود بیشتر و بهتر دعوت خواهد کرد. سالن چند منظوره می‌تواند به عنوان نماز خانه مورد استفاده قرار گیرد. همین طور می‌توان نماز خانه‌‌ای جداگانه داشت که در این حالت اگر نماز خانه به سالن چند منظور متصل باشد، در مواقع لزوم می‌توان برای برپایی مراسم بزرگ آنها را به هم پیوسته کرد و استفاده نمود. مطلبی که می‌تواند در زیباتر ساختن فضای معنوی نمازخانه به طراح کمک کند، استفاده از عنصر نور طبیعی می‌باشد .
بوفه و سالن غذاخوری : قفسه های فروشگاه نباید بلند تر از ۱/۸متر و یا کوتاهتر از ۰/۳ متر از سطح زمین باشد . مراکز سرویس دهی غذایی عمدتا به دو بخش، یکی جهت سرویس دهی به مسؤولان و دیگری جهت دانش آموزان تقسیم می‌شوند که هریک باید در محل مناسب خود قرار گیرند و یا اینکه می‌توانند در تلفیق با یکدیگر باشند. یک سالن غذا خوری و سلف سرویس می‌تواند برای آنان وجود داشته باشد، ‌بهتر است این سالن با فضای باز و سبز درارتباط بوده و از سمت دیگر نزدیک در خروجی قرا رگیرد تا دسترسی خدماتی (تهیه مواد غذایی) به آن به آسانی انجام گیرد.
سرویس بهداشتی : دسترسی آسان به این فضا باید میسر باشد. معمولا سرویسهای بهداشتی کارمندان جدا از دانش آموزان بوده و در داخل ساختمان اصلی قرار می‌گیرد این سرویسها بهتر است نزدیک قسمت اداری باشد. محل سرویسهای بهداشتی دانش آموزان در ساختمانی جدا و در محوطه مدرسه با دسترسی نزدیک به ساختمان اصلی منظور گردد در هر صورت تهویه طبیعی یا مکانیابی این بخش باید مورد توجه قرار گیرد. در مدارس پسرانه سرویسهای بهداشتی به ازای هر ۴۰ نفر دانش آموز پسر و در مدارس دخترانه به ازای هر ۲۵ نفر دانش آموز دختر باید یک چشمه توالت پیش بینی گردد. ضمنا به طور معمول به ازای هر چشمه توالت باید یک واحد دستشویی منظور گردد. فراموش نباید کرد که در زمان طراحی جهت توالت ها رو به قبله قرار نگیرد .
فضای سبز : برای فضای سبز می‌توان سه نقش مهم قائل گشت: – با تولید اکسیژن و افزایش رطوبت و کاهش گرمای تابش، هوا را لطیف کنیم و با تعیین نوع و محل گیاهان می‌توان تا میزان تهویه ی فضاهای داخلی را افزایش دهیم – فضای سبز محیط را در مقابل وزش بادهای شدید منطقه، گرد و غبار و سرو صدا محافظت نماید. – از نظر جلوگیری از خمیدگی نور و تامین محیط زیبا، دارای عملکرد روانی قابل توجهی می‌باشد. به طوری که میزان فضای سبز که در فضاهای آموزشی مورد نظر می‌باشد، بستگی مستقیم به اقلیم، موقعیت و عوامل محلی و منطقه‌‌ای دارد. (به ازای هر نفر ، ۳ تا ۵ متر مربع توصیه می‌شود. ) لازم به ذکر است که استاندارد بین المللی، ۱ متر مربع به ازای هر نفر می‌باشد.
 
تفکیک فضاهای مورد نیازسایت:
 
زون اداری :   1.ریاست            2.معاونت                  3.اتاق اساتید
4.حراست                   
زون آموزشی: 1.کلاس های درس تئوری برای کلیه رشته ها
                   2.کلاس های عملی برای کلیه رشته ها
زون کمک آموزشی:  1.کتابخانه          2.سایت کامپیوتر
زون خدمات: 1.اطلاعات                   2.انتشارات
                 3.انبارمرکزی                  4.سالن غذاخوری
                 5.آبدارخانه                      6.نمازخانه
                 7.سرویس های بهداشتی      8.پارکینک
                 9.بوفه
زون فرهنگی :         1.آمفی تئاتر               2.اتاق انجمن اولیاومربیان
زون ورزشی:          1.سالن چند منظوره ورزشی
ورودی
 
.................................................
 
با سلام
تکالیفی که برای روز شنبه 25 آبان ماه ۹۲ باید آماده کنید:
1- تکمیل مطالعات محیطی که شامل : انتخاب سایت (انتخاب سایت به مساحت حدود 3000 مترمربع ) و شناخت بستر طراحی است.
2- تکمیل تحلیل سایت بر اساس مطالب ذکر شده در کلاس.
3-هر دانشجو، سبک معماری مورد علاقه ی خود را معین کند و چند نمونه تصویر از این معماری را که حجم آن می تواند به موضوع مدرسه معماری نزدیک باشد، آماده ی معرفی نماید. می توانید کار معماران مورد علاقه ی خود را روی کامپیوترتان نشان دهید، یا اثر دیگری را در یک کتاب معرفی کنید. فکر می کنم بهتر است حداقل چهار نمونه را آماده ی نمایش کنید. برای علاقه ای که به سبک ها یا آثار یا معماران منتخب خود دارید، دلیل داشته باشید.
4- آغاز ترسیم پلان پیشنهادی بر اساس سبک مورد علاقه تان.
5- ترسیم 3 پرسپکتیو بر اساس پلان پیشنهادی. (بمنظور ترسیم پلان می توانید از نمونه پرسپکتیوها ایده بگیرید و میبایست یک پرسپکتیو با دید پرنده از کل مجموعه و دو پرسپکتیو از بناهای شاخص موجود در فضا.
6- رسم دیاگرام ارتباط فضایی مدرسه.
7- همراه داشتن لوازم راندو و لوازم ساخت ماکت به منظور ساخت حجم کلی مدرسه و جانمایی فضاهای آن .
 


مطالب مشابه :


تحلیل نمونه های خارجی - گروه دانشکده هنر

طرح یک معماری - تحلیل کتابخانه ساخته شده. با بررسی سایت پلان مشاهده
چند نمونه تحلیل سایت پلان

نوشته شده توسط : چند نمونه تحلیل سایت پلان, چگونه یک گزارش علمی را بهتر تهیه کنیم؟
تحلیل سایت و تقسیمات فضایی

تحلیل سایت که شامل پخ شده و یک درخت در سر کوچه و یک کتابخانه ی معمولی برای
طراحی, ضوابط و عکس در مورد کتابخانه ها

سیستم دو طرفه، شامل یک کتابخانه ی مرکزی رزرو شده. کتابخانه مجزا با پلان باز که
مفاهیم طراحی، ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه ها

مفاهیم طراحی، ضوابط و استانداردها و تحلیل یک پلان از پیش تعیین شده شده است،به یک
علائم و مفاهیم تحلیل سایت

و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده پلان تاثیر می یک
استاندارد و ظوابط طراحی کتابخانه

سیستم دو طرفه، شامل یک کتابخانه ی رزرو شده. کتابخانه های با پلان باز
نگارش پلان خوب برای پایان نامه حقوقی

یک پلان مناسب دارای علاوه بر کار کتابخانه ای و تحلیل های نظری و شده در کار
مطالعات و برنامه فیزیکی فرهنگسرا

معماری,پروژه معماری,دانلود نقشه,پلان نوشته شده پلان و سه بعدی های داخلی و خارجی یک
برچسب :