دعوت نامه

با سلام خدمت خوانندگان محترم

انجمن ادبی ققنوس حکم آباد با همکاری کتابخانه ی شادروان امیر مسروری حکم آبادزیر نظر اداره ی فرهنگ و ارشاد شهرستان جوین اقدام به برگزاری شب شعر در مورخه ی 2/7/93در سالن کتابخانه ی مذکور نموده است لذا از همه ی ادب دوستان دعوت به عمل می آید در این جلسه ی ادبی که بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار میشود، شرکت نمایند

                                                                          با تشکر

                                                                   ملکوتی -----ملایی


مطالب مشابه :


دعوت نامه همایش بزرگداشت برگزیدگان المپیاد ادبی

دعوت نامه همایش بزرگداشت برگزیدگان المپیاد ادبی فهرست لوح­های فشرده دعوت نامه
متن ادبی مخصوص روز بازگشایی مدارس+متن دعوت نامه از مسئولین برای اول مهرماه

می رسد وصحیفه نورانی معرفت با سرانگشت تکاپو ورق می خورد ودروازه های ادبی دعوت نامه
فرم دعوت نامه اولیا دانش آموزان /دعوت نامه از والدین جهت دعوت نامه ادبیانتخابات د عوتنامه برای دعوت

دعوت نامه های ادبی و سوگند نامه های فریبا دعوت نامه ادبی برای گردهمایی روز زن و روز
دعوت نامه

دعوت نامه این «وب نوشت گروهی » ودرج مطالب ادبی ، آموزشی، دل آفرینش های ادبی;
دعوت نامه

دعوت نامه. با سلام انجمن ادبی ققنوس حکم آباد با همکاری کتابخانه ی شادروان امیر مسروری حکم
متن ادبی ، شعر و دلنوشته های :روز عرفه و نیایش (2)

متن ادبی ، شعر و دلنوشته های : نیست که دریابد، اهل کوفه دعوت نامه های خود را از یاد برده
دعوت نامه

دعوت نامه. سلام به ادبی. مذهبی لینک های
برچسب :