89- یقه شکاری(روی یقه هفت)


ابتدا یقه را به دلخواه گشاد میکنیم(یقه پشت و جلو را از سرشانه 1سانت و در جلو از گودی 8-10 سانت و در پشت 0.75 سانت
یقه را هفت میکنیم و ساسون یقه را میکشیم و روی الگو میبندیم
برای مدل شماره 1 باید رویهمگرد صاف قطع شده و با متر ایستاده بدون رویهمگرد یقه پشت و جلو را سانت کرده و یقه شکاری را با این اندازه بکشیم
برای مدل شماره 2 باید رویهمگرد در امتداد یقه هفت قطع شده و از خط وسط جلو به طرف داخل الگو 5سانت جدا کرده و از این نقطه با متر ایستاده، یقه جلو و سپس یقه پشت را اندازه گرفته و بر اساس این اندازه یقه شکاری را میکشیم
سجاف این یقه، سرخود میباشد
** این یقه ها باید روی 4لای اریب برش زده شود

%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8


%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8

مطالب مشابه :


167- پالتو یقه ایستاده

یقه ایستاده رو هم میتونید با دادین و هم مثل مدل در سمت مخالف باید مانتو یقه ایستاده
143- مانتو یقه ایستاده با دامن پیله دار

طراحی میکنیم برای مانتو.اما به مدل دقت کنید،این برش یقه ایستاده رو طراحی میکنیم به
168- پالتو دکمه دوبل یقه ایستاده

168- پالتو دکمه دوبل یقه ایستاده تنها نکته ی این مدل هم همین یقه • 193- مانتو یقه ایستاده
131- مانتو با یقه آرشال پیله دار

131- مانتو با یقه آرشال پیله دار میزان دوبل کردن در این مدل به خط • 193- مانتو یقه ایستاده
سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و سوم - روش دوخت یقه ايستاده

برش باز یقه ایستاده . منبع: www.khanoomi.ir + نوشته شده در ساعت توسط مريم | مانتو کرپ مدل نرگس
89- یقه شکاری(روی یقه هفت)

برای مدل شماره 1 باید این نقطه با متر ایستاده، یقه جلو و سپس یقه مانتو یقه ایستاده
برچسب :