قبله یابی برای مسلمانان

 

 

 

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿29﴾ الحج<?xml:namespace prefix = o />

 

سپس بايد آلودگى خود را بزدايند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر گرد آن خانه كهن [کعبه] طواف به جاى آورند

 

 

 

 

جهت قبله

برای پیدا کردن جهت قبله یک مکان می‌بایست طول وعرض جغرافیایی آنرا بدانیم. مختصات جغرافیایی یک محل بر روی کره زمین با طولو عرض جغرافیایی تعیین می‌شود. محور چرخشی زمین قطبهای شمال و جنوب جغرافیایی رامشخص کرده ، درست در حد وسط بین دو قطب جغرافیایی دایره استوادر نظر گرفته می‌شود. دایره استوا دایره عظیمیه‌ای است که کره زمین را بهدو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. به موازات دایره استوا دوایر صغیره‌ایمابین دایره استوا و قطبهای جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود که مداراتنامیدهمی‌شوند. مدارات در حقیقت خطوط شرقی غربی سیستم مختصات مربوط هستند. دوایر عظیمه‌ایکه از دو قطب جغرافیایی زمین می‌گذرند تشکیل نصف النهارات را می‌دهند. این دوایرتشکیل دهنده خطوط شمالی جنوبی مختصاتند.

 

طول و عرض جغرافیایی

عرض جغرافیایی یک نقطه با فاصله زاویه‌ای آن از دایره استوا از صفر تا 90 درجه به طرف شمال و یا جنوب بیان می‌شود. طول جغرافیایی یک نقطه با فاصله زاویه‌ای که نطف النهار آن نقطه با نصف انهار مبدأ می‌سازد بیان می‌گردد. طبق موافقت نامه‌ای که در کنفرانس بین المللی در مورد نصف النهار در واشنگتن دی سی در آمریکا در سال 1884 حاصل شد، نصف النهاری که بر محور نوری رصدخانه سلطنتی گرینویچ از صفر تا 180 درجه نسبت به نصف انهار مبدأ به طرف مشرق و یا مغرب بیان می‌گردد. بنابراین نصف النهار 180 درجه شرقی و 180 درجه غربی بر هم منطبق هستند.

قبله نما

 

قبله نما جعبه‌ای است مدور ، که از فلز یا پلاستیک که در قسمتفوقانی آن یک عقربه مغناطیسی و در قسمت تحتانی یک یا چند صفحه قرار دارد. روی هرصفحه نام تعدادی از شهرها بر اساس محاسبه دقیق جهت مکه و انحراف مغناطیسی محل نوشتهشده است. قبله نمای خودکار محل علاوه بر عقربه مغناطیسی عفربه دیگری به رنگ فلمز یابرنجی یا شب نما دارد. در قبله نمای با صفحه گردان که جدیدترین نوع و خود کار برایهمه جا به حساب می‌آید عقربه دیده نمی‌شود، خود صفحه فلزی می‌گردد و توجیه می‌شود.

 

ساختمان قبله نما

 

صفحات قبله نما بطور کلی دو نوع است. در صفحات اولیه کههنوز در قبله نماها نصب می‌شود.، مکه معظمه در خارج صفحه در نظر گرفته شده ، ولی درصفحات جدید محل کعبه در وسط صفحه فرض شده است، لذا با یک مرتبه توجیه صفحه بوسیلهگرداندن قبله نما (یا بطور خود کار در نمونه‌های با صفحهگردان) خطی که جلوی هر شهررسم شده جهت قبله آن است بطرف مرکز صفحه. در قبله نماهایی که دارای یک صفحه هستند ونمونه‌های با صفحه گردان ، صفحه عمومی گذارده شده که نام شهرهای مهم را دارد. غیراز صفحه عمومی ، قریب بیست صفحه دیگر برای کشورهای مختلف به زبان فارسی و عربی یاانگلیسی وجود دارد، صفحه مخصوص دلیل احاج و صفحه‌ای با درجات مثل صفحه قطب نماتهیه شده است.

نمونه‌های خودکار با صفحه گردان

 

هر موقع قبله نما را در سطحی افقی (دور ازآهن آلات) بگذارید، صفحه پس از قدری نوسان بی حرکت می‌شد و شعاع هر شهر قبله آن رابطور خود کار نشان خواهد داد. مکه معظمه در مرکز صفحه فرض شده و محاسبات زاویه قبلههر محل ، روی این فرض به عمل آمده است. برای اشخاص بی سواد یا بخاطر سهولت قبلهیابی ، می‌توان شعاع شهر مورد نظر را به رنگی مشخص ساخت. سمت شمال محل را علامتکوچکی روی صفحه نشان می‌دهد

 

 

 مطالب مشابه :


مختصات جغرافيايي و روش هاي پيدا كردن قبله

بانك اطلاعات - مختصات جغرافيايي و روش هاي پيدا كردن قبله - - بانك اطلاعات
روشهاي عملي جهت يابي و طريقه محاسبه آزيموت قبله بر روي زمين

جــغرافـــیا یعنی بـــقا - روشهاي عملي جهت يابي و طريقه محاسبه آزيموت قبله بر روي زمين
جهت قبله

Alamkal eghlid - جهت قبله مدارات در حقیقت خطوط شرقی غربی سیستم مختصات مربوط هستند.
قبله

به اسم رفیع خالق - قبله - قال رسول الله: اطلبو العلم و لو مختصات جغرافیایی شهرهای
قبله یابی برای مسلمانان

کشکول جغرافیایی - قبله یابی برای مسلمانان مختصات جغرافیایی یک محل بر روی کره زمین با
چگونه راستای مکه (قبله) و یا دیگر نقاط را بیابیم؟

نجوم و کیهان‌شناسی - چگونه راستای مکه (قبله) و یا دیگر نقاط را بیابیم؟ - Astronomy and Cosmology
پیدا کردن قبله

مصطفی - پیدا کردن قبله - شعرومطلب قطب‌نما: هرگاه با قطب‌نما جهت شمال را مشخص کردیم، و با
جهت قبله

براي پیدا کردن جهت قبله یک مکان می بایست طول وعرض جغرافیایی آن را بدانیم. مختصات
تعيين قبله با استفاده از روش آزيموت

انجام پروژه ها و آموزش gis - تعيين قبله با استفاده از روش آزيموت - مشاوره پایان نامه و پروژه
محاسبة عملي خطاي زاوية انحراف قبلة مسجد المهدي نسبت به امتداد جغرافيايي-علی ابراهیمی

دانشیار - محاسبة عملي خطاي زاوية انحراف قبلة مسجد المهدي نسبت به امتداد جغرافيايي-علی
برچسب :