مطالبی درباره فصل انار جینی

فصل انار جینی از ۲۰ مهر آغاز میشود و  ۲۰ آبان به پایان میرسد.

اهالی روستا به چند طریق انار را به فروش میرسانند:

اگر مشتری باشد:

انار را اجاره میدهند که همین کار هم به ۲ طریق انجام میشود

یا باغ انار را کامل اجاره می دهند

یا انار را از درخت می چینند بعد می فروشند

طریقه دوم:

انار را می چینند و در محلی به نام خص اناری می چینند طوری که به انار ها صدمه ای وارد نشود بعد

روی آن را با برگ چنار مي پوشن

و بعد از این که بازار انار بهتر شد و مشتریهای بهتر پیدا شد به فروش میرسانند.


مطالب مشابه :


انار در افغانستان

معرفي نباتات در درخت انار را در زمستان قبل از سبز شدن شاخه بری می کند ، و برای شکل دادن
معرفي انار

علوم باغبانی 88 دانشگاه شهرکرد - معرفي انار - وبلاگ علوم باغبانی - علوم باغبانی 88 دانشگاه شهرکرد
تصاویری از انار انبوه وباغستانهای آن وانارچین

معرفي جاذبه هاي توريستي ،فرهنگ ايشان دقيقا در زير درخت انار مشغول دان كردن انار به
تسطيح تجهيز و آماده سازي اراضي جهت احداث باغ انار

هر درخت انار حداقلي و حداكثري ذيل را براي 2 تيپ خاك معرفي شده براي احداث باغ انار معرفي
كاشت ، داشت و برداشت

درخت انار نیاز به روزهای طویل و تابش زیاد خورشید دارد تا بتواند رشد کرده میوه دهد. داشت
مطالبی درباره فصل انار جینی

روستاي من گاوكشك - مطالبی درباره فصل انار جینی - معرفي جاذبه هاي روستاي گاوكشك
فواید انار

انجمن علمی زیست شناسی فرهنگیان امیر کبیر - فواید انار - یافته ها و تحقیقات و مقاله های زیست
اقليم مناسب احداث باغ انار

درخت انار پس از برگ ريزان در اواخر بعنوان نمونه سازگاري اين درخت با اراضي شور معرفي
برچسب :