سوالات ازمون ورودی دبیرستانی های دوره اول استعداد درخشان سال 92-۹۳

ردیف دانلود سوالات دانلود  پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱   استان کرمان+پاسخنامه    
۲ استان تهران+پاسخنامه پاسخنامه تشریحی   
۳ استان هرمزگان+پاسخنامه    
۴ استان آذربایجان شرقی و غربی+پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  مشترک
۵ استان سمنان و مازندران و شهرستان های استان تهران+پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  مشترک
۶ استان کهکیلویه و بویر احمد+پاسخنامه پاسخنامه تشریحی   
۷ استان چهار محال و بختیاری+پاسخنامه پاسخنامه تشریحی   
۸  استان یزد+پاسخنامه    
۹ استان فارس    
۱۰ استان گلستان+پاسخنامه    
  با تشکر از : www.fera.ir


مطالب مشابه :


نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان93-94

آزمون ورودی مدارس نمونه استان آذربایجان شرقی ورودی سوالات عربی اول دبیرستان
نتایج آزمون نمونه دولتی راهنمایی استان آذربایجان شرقی سال 1390

استان آذربایجان شرقی سال 1390 سوالات نهایی و آزمون مدارس نمونه دولتی دختران
نتیجه آزمون دبیرستان های نمونه دولتی سال 1390 آذر بایجان شرقی/ تبریز و سایر شهرستانها

نتیجه آزمون دبیرستان های نمونه دولتی سال 1390 آذر بایجان شرقی/ تبریز و سایر شهرستانها
سؤالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

سؤالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دولتی استان آذربایجان شرقی ورودی 93
سؤالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان (راهنمایی به دبیرستان)

سؤالات آزمون ورودی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی
آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه سوم-سراسر کشور

آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آزمون ورودی آذربایجان شرقی ورودی
سوالات ازمون ورودی دبیرستانی های دوره اول استعداد درخشان سال 92-۹۳

سؤالات آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی: گروه ریاضی دبیرستان دخترانه شهید آوینی .
دانلود سوالات آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی همه استان ها

درخشان و نمونه دولتی همه آذربایجان شرقی: آزمون ورودی دبیرستان
برچسب :