اندیشمندان مدیریت (راسل اکاف)

زیست نامه راسل اکاف :

آقای راسل اکاف متولد 1919 از پیشاهنگان علم مدیریت در زمینه نظریه سیستمها، رئیس انجمن اندیشمندان سیستم و صاحبنظر برجسته، اندیشمند و هوشمند در زمینه مدیریت است. در سال 1975 کتاب معروف او به نام (مقدمه ای بر پژوهش عملیاتی) یکی از بهترین کتابها در موضوع درس مدیریت بود.
آقای اکاف لیسانس مهندسی معماری خود را در سال 1941 از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت داشت و بعد از آن در سال 1947 دکتری فلسفه را از همین دانشگاه اخذ کرد. وی بیش از 20 کتاب و 150 مقاله در مجلات معتبر جهان به چاپ رسانده است.

دورنمای اندیشه مک گریگور:

نظریات اکاف در مورد سیستم و جهان بینی او در مورد علت و معلولها در نظام جهانی راه-گشای اندیشه سیستمی او بود. اهمیت و ویژگی نظر اکاف در این است که سازمان و فعالیتهای آن نیز سیستمی و نظام مند است و معتقد است روابط سازمانی نیز تابع نظام و سیستم است. بر همین اساس تئوریهای خود را در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل و سازماندهی ارائه می دهد وی در نهایت به ساختار سازمانی دایره ای اشاره می کند که دارای هیئت مدیره برای برنامه ریزیهای راهبردی و هیئت مدیره اجرایی برای برنامه ریزی راهکاری است. او معتقد است چنین ساختار سازمانی برپایه مدیریت مشارکتی است.

 

ارکان اندیشه مک گریگور:

آقای اکاف در زمینه تعریف نظام سیستم معتقد است (سیستم) ارتباط از هوش زندگی و مفهوم آن حقیقت در دنیای طبیعت است. او می گوید: «تغییر خود در تغییر است» بنابراین شتاب تغییر هر لحظه زیاد می شود. مثلاً سرعت سفر از زمان تولد ما بیشتر است. این سرعت بیش از آن است که بتوان آن را محاسبه کرد، ارتباط برقرار کرد و نسبت به برنامه ریزی ساخت، تولید، و مصرف کالاها و خدمات اقدام کرد. به همین دلیل است که: (تغییر همواره در شتاب است).
آقای اکاف نسل ما را عصر ماشین می-نامد و معتقد است جهان امروز ماشین پروردگار عالم است. این جهان آفریده شده تا کارها و مأموریتهای معلومی را انجام دهد و بشر قسمتی از این ماشین است در خدمت پروردگار، تا خواسته های او را انجام دهد. به نظر آقای اکاف سیستم عبارت است از مجموعه دو یا چند واحد که بر یکدیگر اثر می گذارند و جزء سومی را بوجود می آورند.

 

بنابراین سیستم باید دارای شرایط و ویژگیهایی باشد، که از قبیل:
- عوامل و سازنده های آن بر یکدیگر اثر گذارند و واحد و یا مجموعه دیگری را به وجود آورند.
- رفتار اجزاء و مجموعه با یکدیگر مرتبط است.
- در نتیجه یک زیر مجموعه با سیستم جدید تشکیل می شود.
- بنابراین در صورتی که جزئی از سیستم قطع شود کل نظام و سیستم و روابط آن مختل می شود.

 


مطالب مشابه :


فرم های مورد نیاز و چارت دروس

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - فرم های مورد نیاز و چارت دروس - اطلاع رساني به
ژیمناستیک

ورزش دانشگاه کاشان بودایست در سال ۱۹۸۹ خود داری کرد و برای یک زندگی آزاد به نیویورک
اندیشمندان مدیریت (راسل اکاف)

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - اندیشمندان مدیریت (راسل اکاف) - اطلاع رساني به
اعلام نمرات اصول حسابداري1

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - اعلام نمرات اصول حسابداري1 - اطلاع رساني به
اعلام نمرات ميان ترم درس سيستم سفارشات خريد و انبارداري

گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد کاشان - اعلام نمرات ميان ترم درس سيستم سفارشات خريد و
برچسب :