منابع آزمون وکالت 1394

 

منابع آزمون وکالت1394

1-حقوق مدنی:الف)منابع اصلی؛1-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی کاتوزیان(ترجیحاًچاپ92به بعد)2-جزوه 200صفحه ای دکتر شهبازی(دانلود کنید) 3-تست مدنی از دکتر شهبازی

 ب)منابع تکمیلی؛1-قواعد عمومی قراردادها از دکتر صفایی2-عقود معین1و2ازدکتر کاتوزیان

2-آیین دادرسی مدنی:3جلد پیشرفته دکتر شمس یا جزوه 340صفحه ای مهدی شکری(براساس 3جلد پیشرفته شمس است)دانلود کنید -ساده ساز آیین دادرسی مدنی ازفرشید فرحناکیان(ترجیحاًچاپ92به بعد باشد)

3-حقوق تجارت:1-دوجلد شرکت های تجاری وجلد ورشکستگی از دکتر اسکینی2-اسناد تجاری از کوروش کاویانی3-ساده ساز حقوق تجارت از فرحناکیان(ترجیحاًچاپ92به بعد باشد).

4-حقوق جزا:الف)منابع اصلی؛محشای قانون مجازات اسلامی از دکتر گلدوزیان چاپ92

ب)منابع تکمیلی؛1-حقوق جزای عمومی از اردبیلی2-حقوق جزای اختصاصی از دکترمیرمحمد صادقی

5-آیین دادرسی کیفری:قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب اسفندماه۹۲کلیک کنید

6-اصول فقه:1-کتاب اصول فقه دانشگاهی از شب خیز2-تست اصول فقه از دکتر شهبازی

7-قوانین خاص+آراءوحدت رویه(خیلی مهم هستند)

 


مطالب مشابه :


حمل کتاب در حکم حمل تریاک

ساده ساز حقوق تجارت. ۲) ساده ساز آیین دادرسی مدنی. ۳) ساده ساز متون
جزوات حقوق مدني

ساده ساز قانون شورای حل اختلاف جزوه نموداری حقوق مدنی و نکات مهم آن در خصوص بحث آثار
منابع آزمون وکالت ماده 187 ، مشاورین قوه قضائیه + لینک تهیه کتاب های منبع آزمون مشاوران

حقوق مدنی: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان. ساده ساز حقوق تجارت
ساده ساز قوانين روابط مؤجر و مستأجر ....

به سفارش و همت برادر گرامي آقاي اينانلو برای استفاده عزیزانی که درس حقوق مدنی (۲) را می
منابع آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۲

ساده ساز حقوق است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی
ویرایش جدید کتب مجموعه های حقوقی ساده ساز

ساده ساز آیین دادرسی مدنی، چاپ ساده ساز حقوق جزای اختصاصی، چاپ
منابع آزمون وکالت سال 92

حقوق مدنی: 1. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی از دکتر ساده ساز حقوق تجارت از فرشید
منابع آزمون وکالت 1394

دانلود کنید -ساده ساز آیین دادرسی مدنی از کوروش کاویانی3-ساده ساز حقوق تجارت
اسامی دروس، ضرایب، تعداد سئوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی اشخاص و محجورین ساده ساز حقوق تجارت ساده ساز آیین دادرسی مدنی
برچسب :