چارت دروس معماری پودمانی

مشخصات پودمان هاي برنامه ي كارداني ناپيوسته معماري به روش پودماني

 

نام پودمان

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

پودمان پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

عمومی

فارسي عمومي

زبان خارجه

جمعيت و تنظيم خانواده

معارف اسلامي 1

اخلاق و تربيت اسلامي

تربيت بدني

كارافريني و پروژه

3

3

1

2

2

1

3

3

3

1

2

2

0

2

0

0

0

0

0

1

1

3

3

1

2

2

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مبانی ترسیم معماری

ترسیم نقشه های مقدماتی

ریاضیات عمومی

هندسه ی مناظر و مزایا

شناخت مواد و مصالح ساختمان

33

2

2

2

-

32

16

16

144

-

32

32

144

32

48

48

-

-

-

-

-

ترسیم معماری تکمیلی

ترسیم نقشه های پیشرفته

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای معماری 1

تنظیم شرایط محیطی

زبان تخصصی

2

2

3

2

-

-

48

32

96

96

-

-

96

96

48

32

ترسیم نقشه های مقدماتی

ترسیم نقشه های مقدماتی

-

زبان خارجه

مبانی

ترسیم

معماری

طراحی و جزئیات معماری

جزئیات مرحله ی سفت کاری ساختمان

جزئیات مرحله  نازک کاری ساختمان

ساخت و ارائه ی مقدماتی

اصول سرپرستی کارگاه

شناخت روستا

2

2

3

2

2

16

16

-

16

32

32

32

144

48

 

48

48

144

32

32

شناخت مواد و مصالح ساختمانی

جزئیات مرحله ی سفت کاری ساختمان

-

-

ترسیم

تکمیلی

معماری

طراحی و محاسبات ساختمانی

ساخت و ارائه ی پیشرفته

استاتیک

مقاومت مصالح

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری 2

3

2

2

2

-

32

32

-

144

-

-

96

144

32

32

96

ساخت و ارائه ی مقدماتی

ریاضیات عمومی

استاتیک

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری 2

طراحی و جزئیات معماری

تمرين هاي معماري

تمرين هاي معماري

تاريخ معماري

برآورد

نقشه برداري

آشنايي با مقررات ملي ساختمان

2

2

2

2

1

16

32

16

16

16

64

-

32

64

-

80

32

48

80

16

ساخت و ارائه ي پيشرفته

-

جزئيات مرحله ي نازك كاري ساختمان

هندسه ي مناظر و مزايا

-

طراحي و محاسبات ساختماني

طراحي معماري

طراحي معماري

طراحي قن ساختمان

تعمير و نگهداري ساختمان

كارورزي

3

3

2

2

-

-

32

-

144

144

-

240

144

144

32

240

تمرين هاي معماري

مقاومت مصالح تنظيم شرايط محيطي

جزئيات مرحله ي نازك كاري ساختمان

تمرين هاي معماري

 

 


مطالب مشابه :


اصول سرپرستی کارگاه

اصول سرپرستی کارگاه - اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی ساختمانی کارگاه
اصول سرپرستی و مدیریت تشکیلات کارگاه

اصول سرپرستی و مدیریت تشکیلات کارگاه قراردادهای ساختمانی ، جیمی هینزی ، ترجمه
دانلود رایگان پاورپوینت درس اصول سرپرستی(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان پاورپوینت درس اصول سرپرستی(مهندس حسن فراهانی)
همایش بازاریابی و فروش در صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی و صنایع وابسته

خانگی، آشپزخانه و ساختمانی و کارگاه های تخصصی و خصوصی اصول سرپرستی و
شرح وظایف افراد و واحدهای مختلف پروژه EPC

استاندارد سازی مصالح ساختمانی کارگاه. 1 و غیاب پرسنل تحت سرپرستی و رسیدگی به
پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

پروژه مصالح ساختمانی و شناخت مواد نوین و تجهیز کارگاه اصول سرپرستی
دروس كارداني پیوسته عمران

اصول سرپرستی 82144118 0 2 آئین نامه های ساختمانی کارگاه اسکلت فلزی و
لیست جزوات

46 اصول سرپرستی کارگاه ( طالقانی) 48 ماشین آلات ساختمانی (میر شفیعی)
چارت دروس معماری پودمانی

اصول سرپرستی کارگاه. شناخت طراحی و محاسبات ساختمانی. ساخت و ارائه ی
برچسب :