بررسی تاثیر آرای دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

    

ابوالقاسم شم ابادی

همانطور که می دانیم رسیدگی در دیوان عدالت اداری به اعتراض از آرای کمیسیون ها به صورت شکلی است و در صورت نقض رای ، پرونده به کمیسیون های هم عرض ارسال می شود [1]، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا کمیسیون هم عرض باید وفق نظر شعبه دیوان رای بدهد یا می تواند بر خلاف آن اقدام به صدور رای نماید؟

     اولا با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 کمیسیون های هم عرض وفق ماده 14 و تبصره ی آن مکلفند بر مبنای رای قطعی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند . در این صورت چنانچه شعبه هم عرض ، شعبه تجدید نظر کمیسیون ماده 100 باشد رای صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض ، کمیسیون ماده 100 بدوی باشد، شهرداری می تواند نسبت به رای صادره درکمیسیون تجدید نظر ماده 100 اعتراض نماید . ضمنا طبق ماده 100 از قانون شهرداری ها و تبصره های آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به کمیسیون بدوی و تجدید نظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدید نظر نامیده می شود و لذا پرونده پس از اعاده به دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می شود که قبلا به موضوع رسیدگی نکرده و رای نیز صادر ننموده باشد .

ثانیا  چنانکه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدید نظر بوده و رای کمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می تواند مجددا از رای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض ، کمیسیون بدوی باشد و رای صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت اداری باشد ، مالک ساختمان می تواند نسبت به رای مذکور درخواست تجدید نظر نماید .[2] ثالثا مهلت اعتراض رای صادره در کمیسیون بدوی با کمیسیون تجدید نظر حسب مقررات قانونی ده روز است. از آثار رسیدگی دیوان به آرای کمیسیون ماده 100 ، توقف اجرای رای کمیسیون است و لازم است ذی نفع گواهی تقدیم دادخواست را به شهرداری تسلیم نماید . نتیجه عملی رسیدگی دیوان این است که در صورت ابطال رای کمیسیون ، اگر مفاد رای به اجرا گذشته شده ، قلع بنا بوده است ، ذی نفع حق مطالبه ضرر و زیان را خواهد داشت و اگر مفاد رای پرداخت جریمه بوده است می تواند استرداد وجوه پرداخت شده را بخواهد که البته لازم است بعد از حکم دیوان به نفع او، برای دریافت خسارت به دادگاه عمومی رجوع نماید . چرا که طبق ماده تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت پس از تصدیق در دیوان بر عهده دادگاه های عمومی است .

     اما اگر نظر دیوان مبنی بر تایید رای کمیسیون باشد ، همان رای قابل اجرا است . احکام جزایی همین که قابل اجرا شدند ، فورا به موقع اجرا گذاشته می شود در حالی که برای اجرای احکام مدنی تقاضای کتبی محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او از مرجع صادر کننده رای لازم است آرای صادره در رابطه با قلع بنا آرای کمیسیون مبتنی بر دادن مهلت باشد . اما در بقیه ی انواع آرا سخنی از مهلت به میان نیامده است و قاعده فوریت اجرا، می تواند حاکم باشد و دلیلی برای تاخیر وجود ندارد . اما بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها برای قلع بنا دو ماه مهلت تعیین شده است و در پایان مهلت اگر ذی نفع خود اقدام ننموده باشد شهرداری راسا اقدام خواهد نمود و هزینه های اجرایی رای را به علاوه 15% از ذی نفع اخذ خواهد نمود .

     در نهایت باید گفت که روند رسیدگی در کمیسیون از مرحله بدوي تا اعتراض در دیوان عدالت اداری ، نشان می دهد که هر کدام از طرفین از مفاد حکم ناراضی باشند تنها می توانند از راه های پیش بینی شده در قوانین نسبت به آن اعتراض نمایند ولی حق ندارند همان موضوع را مطرح سازند زیرا نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد .


 [1] . برای مطالعه بیشتر رجمع کنید به : نوروزِی ، کامبیز ، قانون شهرداری " مبانی نظری و مفاهیم پایه "، جلد اول ، تهران ، انتشارات شهرداری های کشور ، 1380 ، صص 24-90

[2]  . نظریه شماره 2521/7-10/6/1387 اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضاییه قابل رویت در سایت :

www.dadgostary -es.ir

 


مطالب مشابه :


تايپ دادخواست تجدید نظر و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

دیوان عدالت اداری; روی فرم دادخواست تجدید نظر روی شمرده و جز عدالت و احقاق حق
طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری تهیه فرم اداری دیوان تجدید نظر
وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عمده در امر تجدید نظر خواهی دیوان عدالت فرم
متن درس تجدید نظر امور کیفری

کشور ، دیوان عدالت اداری فرم مخصوص دادخواست تجدید قابل تجدید نظر:
نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع با تکمیل فرم وکسب بدوی و هم عرض تجدید نظر
بررسی تاثیر آرای دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

همانطور که می دانیم رسیدگی در دیوان عدالت اداری به اعتراض شعبه تجدید نظر کمیسیون
نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کم

دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر فرم
تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري

پس از اطمينان از صحيح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
فرم های حقوقی ملکی ثبتی دادخواست کیفری - ایمیلی فوری

نمونه برگ درخواست تجدید نظر (دیوان عدالت اداری) نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی
پرسش های متداول در خصوص دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس را ملزم به تجدید قرارداد فرم چاپی و رسمی
برچسب :