انتصاب

انتصاب

4522nosuci1.jpg

برادر بزرگوار جناب آقای علی شیخی 

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان رییس جدید اتاق اصناف شهرستان عجب شیر تبریک عرض نموده،امیدواریم در تمامی امور موفق و پیروز باشید. 

برای آقایان حبیب پاییزی،داوود اسعدی،مجیدمرادی و هاشم نجدی دیگر اعضای این اتاق هم  موفقیت روزافزون آرزومندیم.


مطالب مشابه :


پیام تبریک انتصاب

سامانه پیام کوتاه پیام تبریک انتصاب. انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه
پیام تبریک

پیام تبریک. جناب آقای داریوش فرمانی انتصاب شایسته حضرتعالی رابه سمت سامانه پیام کوتاه
تبریک انتصاب امام جمعه آیسک

تبریک انتصاب امام جمعه انتصاب به جای جنابعالی را تبریک عرض نموده سامانه پیام کوتاه
پیام تبریک

پیام تبریک فروغ سینمای جوان انتصاب شما را به مدیر عاملی فیلمهای کوتاه
پیام تبریک

پیام تبریک. انتصاب شايسته جناب عالی به عنوان کانون داستان کوتاه
تبریک انتصاب

گوش پاک کن وکس وک | سامانه پیام کوتاه. خرید بستنی تبریک انتصاب
پیام تبریک شورای اسلامی شهرکونانی وفعالان اجتماعی شهر به مناسبت انتصاب صیدعلی کورانی فر

اجتماعی شهر به مناسبت انتصاب پیام کوتاه " پیام تبریک شورای اسلامی
تبریک به دکتر امیری به مناسبت انتصاب در سمت ریاست دانشگاه

تبریک به دکتر امیری به مناسبت انتصاب در پیام نور و در مدت کوتاه
انتصاب

انتصاب. انتصاب جدید اتاق اصناف شهرستان عجب شیر تبریک عرض نموده،امیدواریم در پیام کوتاه.
برچسب :