باور

 گاهی گمان نمی کنی ولی میشود

گاهی نمی شود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود

گاهی گدای گدایی وبخت با تو نیست

گاهی تمام شهر گدای تو میشود

 


مطالب مشابه :


زندگی

موسسه هوش آزمای نوید پاتوق تهرونی،طهران تا مهره ی سیاه آخرین
باور

موسسه هوش آزمای نوید پاتوق تهرونی،طهران تا مهره ی سیاه آخرین
تو رو دوست دارم عجیب

موسسه هوش آزمای نوید پاتوق تهرونی،طهران تا مهره ی سیاه آخرین
من کجا هستم؟ چگونه مغز ما به عنوان دستگاه GPS کار می‌کند؟

موسسه روانشاسی هوش آزمای نوید. دوم داوطلبان تجربه‌ی مثبتی در مورد استفاده از
علوم غریبه

موسسه روانشاسی و علوم تربیتی . هوش آزمای نوید. باید از فرد عاملی اجازه ی عمل دریافت کنی.
ادامه نظامهای ارزشی-- به کوشش آقای کشاورز

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه هوش آزمای نوید. نکته دیگر اینکه ارزشها ی ما میتوانند تغییر کنند.
منابع کارشناسی ارشد مشاوره

628 هوش آزمای نوید; 641 شبکه ی 695 موسسه مطالعات وپژوهش های
انسان شناسی -قسمت دوم

موسسه پژوهشی هوش آزمای نوید. پرسشهای مطرح شده درباره ی انسان در طول تاریخ بشر
شوهرم با دوستان وایبری ​اش به خانه می ​آید

هوش آزمای نوید. از بوی غذا گفت که هوش از سرش برده و من هم با پیدا می کند که خط قرمزی برای
انواع راه تشخیص مجلات isi

"abramos" - انواع راه تشخیص مجلات isi - "چو ایران نباشد تن من مباد" بهمن ماه 1388 - "abramos"
برچسب :