کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان1- دارابودن حکم کارگزینی مبنی براستخدام رسمی یاپیمانی درزمان ثبت نام درآزمون (مشروط به تداوم اشتغال درآموزش وپرورش )

 تبصره : معلمان حق التدریس وآموزشیاران نهضت سواد آموزی ونیروهای قراردادی و.. که فاقد حکم کارگزینی رسمی یاپیمانی باشند مجازبه انتخاب رشته نمی باشند درصورت انتخاب قبولی آنان لغو خواهد شد .

 

2- دارابودن فرم توافقنامه کتبی مبنی برموافقت با ادامه  تحصیل شاغلان رسمی یاپیمانی ازاداره آموزش وپرورش محل خدمت خودبراساس شرایط مندرج درفرم معلم ودستورالعمل مربوط ( داوطلبان باید برای دریافت این فرم به ادارات آموزش وپرورش محل خدمت خود مراجعه نمایند )

 

تبصره : عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرایط ثبت نام درآزمون است . لذادرصورتی که داوطلب بدون داشتن موافقتنامه کتبی (فرم معلم ) انتخاب رشته نموده وپذیرفته شود قبولی وی کان لم یکن تلقی خواهد شد .

 

3- عدم اشتغال به تحصیل دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی .

 

4- فرهنگیانی که به هرنحوی قبلا مدرک کارشناسی ارشد (پیوسته وناپیوسته ) وبالاترازدانشگاهها وموسسات آموزش عالی دولتی وغیردولتی یاآزاد به صورت معادل دریافت نموده اند مجازبه انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی باشند .

 

5- داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی درآموزش وپرورش

 

6- باتوجه به قانون مدیریت خدمات کشوری وممنوعیت اعطای ماموریت آموزشی ، فرهنگیان محترم درخارج ازساعات اداری موظف خود می توانند ادامه تحصیل دهند.

 

تبصره : اعطای ماموریت آموزشی صرفا درچارچوب دستورالعمل مربوط فقط برای ایثارگران واجد شرایط مقدورمی باشد .

 

7- علاوه برشرایط وضوابط اختصاصی یادشده ، رعایت شرایط عمومی وسایرضوابط کلی مندرج دراین دفترچه شماره 1 واین دفترچه که داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند ، برای فرهنگیان نیزالزامی است .

 

8- چنانچه فردی با اطلاعات نادرست پذیرفته شود ویا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم رانداشته است درهرمرحله ازثبت نام یاتحصیل ، قبولی وی لغو می گرددوحسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی ازآن خواهد بود .

 

9- مسئولیت ناشی ازعدم رعایت ضوابط اختصاصی وعمومی به عهده داوطلب بوده وهیچگونه حقی برای وی ایجاد نمی کند .

 

10- حداکثرسابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی - پیمانی 23 سال تمام تامورخ 1393/06/31 می باشد .

 

تبصره 1) افرادی که قبلا به آموزش وپرئرش تعهد خدمت سپرده اند چنانچه درزمان شروع به تحصیل ، تعهد آنان به اتمام نرسیده باشد ملزم به سپردن تعهد مجددجهت ادامه تحصیل می باشند .

 

تبصره 2) افرادی که هیچگونه تعهد خدمتی به  اموزش وپرورش ندارند تابع قانون آموزش رایگان خواهند بود این گونه افراد صرفا براساس قانون مزبوربه دانشگاه محل تحصیل تعهد آموزش رایگان خواهند سپرد .

 

11- دانشجویان سال آخرمقطع کارشناسی که تاتاریخ 1393/06/31 فارغ التحصیل می شوند مجازبه انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان رسمی - پیمانی می باشند لیکن افرادی که به هردلیل تامورخ 1393/06/31فارغ التحصیل نشده باشند قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

 

مدارک لازم :

 

1-   6 قطعه عکس 3*4

2- اصل شناسنامه به همراه دوسری کپی ازتمام صفحات

3- اصل کارت ملی به همراه دوسری کپی4- اصل فرم معلم ( ازاداره آموزش وپرورش محل خدمت  به تاریخ قبل ازثبت نام کنکورکارشناسی ارشد )

5- اصل آخرین حکم کارگزینی

6- اصل فرم 5027- اصل مدارک کارشناسی ( کارشناسی پیوسته - کارشناسی ناپیوسته ( اصل کاردانی وکارشناسی ) به همراه دوسری کپی

8- ریزنمرات کارشناسی وتاییدیه تحصیلی9- تعهد محضری

 


مطالب مشابه :


چگونه می توان معلم شد ؟؟؟!؟؟!

و پرورش در می‌آیند و با دریافت حکم کارگزینی از حقوق ماهانه 91 فرهنگیان مشاوره قم.
کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان

که فاقد حکم کارگزینی رسمی به صورت معادل دریافت نموده اند 91 فرهنگیان مشاوره قم.
جدول زمانبندي منطقه اي جهت انتخاب واحد دانشجويان درنيمسال دوم سال تحصيلي 93-92

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان حکم کارگزینی. دریافت فیش
آخرین اخبار استخدامی آموزش و پرورش- مهر92

پرداخت ماهانه ۳۷۰ هزارتومان به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دریافت حکم کارگزینی قم
طنز تلخ واگذاری خودرو به فرهنگیان، آن هم با پول خودشان!!! +پاسخ صندوق

طنز تلخ واگذاری خودرو به فرهنگیان، آن متقاضی دریافت حکم کارگزینی و آخرین
چگونگی عضوگیری انجمن اسلامی معلمان سبزوار(پست ثابت)

حاکمیت باید توجه بیش تری به فرهنگیان کپی کارت شناسایی یا حکم کارگزینی. دریافت کد [ طراحی
از آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی چه خبر؟!؟-خبر 10 خرداد93

پرداخت ماهانه ۳۷۰ هزارتومان به دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دریافت حکم کارگزینی قم
۷مطالبه معیشتی «معلمان» و فرهنگیان

۷مطالبه معیشتی «معلمان» و فرهنگیان شغل در حکم کارگزینی برابر و دریافت حداقل
برچسب :