سوالات عمومی امداد همراه با جواب (8)

1- حمل یک دست و یک پا در چه مواردی به کار می رود؟

در مواردی که آسیب به ستون فقرات یا نخاع مصدوم وارد نشده باشد و یا شکستگی در اندامها وجودئ نداشته باشد و همچنین برای خارج کردن آب از ریه مصدوم و یا در مسافتهای طولانی

 

2- حملهای گروهی را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

حما برانکارد حمل گروهی آغوشی- حمل زیگزاگی

 

عبارت صحیح را با (ص) و عبارت غلط را با (غ) مشخص کنید.

 

3- فردی با علائم سکته قلبی را در تریاژ قرمز قرار می گیرد. ( ص )

4- اختلالات زنان و زایمان در تریاژ سبز قرار می گیرند. ( ص )

5- قطع کامل سر در اولویت قرمز قرار دارد.( غ )

6- دیابت بدون اختلالات هوشیاری در تریاژ زرد است. ( ص )

7- سوختگی شدید و بحرانی در تریاژ قرمز قرار دارد. ( ص )

8- خونریزی شدید و غیر قابل کنترل در تریاژ قرمز قرار دارد. ( ص )

9- حمل دو مچ و چهار مچ برای مصدومی که آسیب جدید ندیده است به کار می رود. ( ص )

10- مصدومین بیهوش که آسیب اسکلتی شدید ندارد حمل زنبه ای توصیه می شود. ( ص )

11- در مسافتهای طولانی جهت مصدومی که آسیب مغزی و شکستگی ندارد حمل یک دست و یک پا توصیه می شود. ( ص )

12- به وسیله ای که مصدوم را با آن حمل می کنند برانکارد می گویند. ( ص )

13- وضعیت روانی مصدوم در انتخاب نوع حمل موثر نیست. ( غ )

14- جابجایی یا انتقال مصدوم را به روش مناسب از محلی به محل دیگر را حمل می گویند. ( ص )

15- در مصدومی که دچار شکستگی در قوزک پا شده باشد از حنل عصایی استفاده می شود. ( ص )

16- حمل کولی جهت انتقال مصدوم بدون آسیب اسکلتی در مسافتهای طولانی به کار می رود. ( ص )

17- آمادگی جسمانی کمک دهنده در انتخاب نوع حمل موثر نیست. ( غ)


مطالب مشابه :


سوالات عمومی امداد(3)

emdad - سوالات عمومی امداد(3) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات عمومی امداد (1)

emdad - سوالات عمومی امداد (1) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات عمومی امداد (6)

emdad - سوالات عمومی امداد (6) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات عمومی امداد همراه با جواب (8)

emdad - سوالات عمومی امداد همراه با جواب (8) - کمک های اولیه در امداد و نجات
سوالات امداد و نجات

جمعیت هلال احمر ماکو - سوالات امداد و نجات - گزارش عملکرد و فعالیتهای جمعیت هلال احمر ماکو
سازمان آتش‌نشاني دعوت به همكاري مي‌نمايد

سوالات عمومی برگزيده‌شدگان پس از طي دوره آموزشي ويژه آتش‌نشاني و امداد و نجات به طور
برچسب :