تشکیل كار گروه تخصصی نظام صنفی كشاورزی در استان اردبیل

كار گروه تخصصی نظام صنفی كشاورزی استان اردبیل با حضور مدیر سازمان تعاون روستایی استان و رئیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی مدیریت شیلات ، ترویج و آموزش كشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و معاونت بهبود تولیدات گیاهی و دامی و دامپزشكی، آب و خاك و امور عشایری و ... در محل سالن اجتماعات سازمان تعاون روستایی استان اردبیل برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان اردبیل در این جلسه درابتدا مهندس لطف اله نامور مدیر سازمان تعاون روستایی استان اردبیل ضمن خوش آمدگویی به اهمیت و جایگاه نظام صنفی كشاورزی در جهت بهبود و رونق و توسعه بخش كشاورزی اشاره نموده و در مورد دستور جلسه ، تعیین حداقل ابعاد اقتصادی مشاغل كد دار و همچنین تعیین تعرفه های صدور پروانه فعالیت و حق عضویت به ارائه توضیحاتی پرداخت و از كارشناسان خواست تا نقطه نظرات كارشناسی خود را در رابطه با دستور جلسه ارائه نمایند.

سپس مهندس شهرام محمدی رئیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان نیز بعد از توضیحاتی در خصوص دستور جلسه، خواستار جمع بندی موضوع در این جلسه شد.

در ادامه نمایندگان دستگاههای اجرایی نقطه نظرات كارشناسی خود را در رابطه با موضوع جلسه ارائه نمودندو در پایان مصوباتی به شرح ذیل تصویب شد:

1 – مقرر گردید عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظام صنفی شهرستانها صرفا بر اساس معرفی نامه كتبی از مدیریت های جهاد كشاورزی باشد.

2 – پیشنهاد نظام صنفی استان در خصوص تعیین حداقل ابعاد اقتصادی و تعیین تعرفه های حق عضویت و هزینه پروانه بر اساس نقطه نظرات كارشناسی حاضرین در جلسه بررسی و مقرر شد مصوبه فوق با طرح در مجامع نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها و تصویب آن ملاك و مبنای عمل عضویت و صدور پروانه به كشاورزان و بهره برداران در استان واقع گردید.


مطالب مشابه :


موقعیت جغرافیایی شهرستان اندیمشک

علمی،خبری،تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی نظام مهندسی کشاورزی و به استان لرستان
اسامی ناظرین کشاورزی واجد شرایط استخدام بر اساس استان

کشاورزی و منابع طبیعی و بهبود خدمات این سایت نظام مهندسی کشاورزی و
خرس سیاه؛ گونه ای استثنائی و نایاب

گروه کشاورزی و منابع طبیعی مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مهندسی منابع طبیعی
اولین بسته آموزشی GIS را خریداری کنید.

مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع در سایت پایگاه استان لرستان. سازمان نظام
گیلاس وحشی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و در استان لرستان :
ضرورت بکارگیری کارشناسان و مهندسان کشاورزی در نظارت طرحهای مرتعداری

مهندسی کشاورزی التحصیلان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی حدود ۱۴۷ استان لرستان.
اقدامات شاخص سال 91 اداره کل شیلات استان لرستان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و و منابع طبیعی استان لرستان در صدا و
تشکیل كار گروه تخصصی نظام صنفی كشاورزی در استان اردبیل

پرتال خبری نظام صنفی کشاورزی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان و
برچسب :