جلیقه


نمونه بافت جلیقه : 15 دانه را 24 رج ببافید در انتها باید مربعی به ابعاد 10 * 10 داشته باشید ، اگر غیر از این بود ..... کاموا یا میل شما مناسب این بافت نیست و ممکن است برای اندازه ها به مشکل بر بخورید ...........


جلیقه خاکستری ، اندازه 86 = 18 ماهه

مواد لازم :
کاموای اسپرت خاکستری ............... 150 گرم
میل ............................................. شماره4
قلاب ........................................... شماره4
دکمه .......................................... 4 عدد
طریقه بافت :

طرف چپ جلو : 28 دانه سر بگیرید و بدین ترتیب ببافید

رج اول: یک دانه از زیر - یک دانه از رو - یک دانه از زیر - یک دانه از رو - به همین ترتیب تا انتهای رج
رج دوم: تمام دانه ها را به همان ترتیب که می بینید ببافید یعنی دانه های زیر را از زیر و رو را از رو ....... که به این ترتیب میشود ( یک دانه از زیر - یک دانه از رو - یک دانه از زیر - یک دانه از رو )
رج سوم: دانه های زیر را از رو ببافید درست مانند بافت جودانه که به این ترتیب میشود ( یک دانه از رو - یک دانه از زیر - یک دانه از رو ........... )
رج چهارم مانند رج سوم
رج پنجم مانند رج اول
رج ششم مانند رج اول
رج هفتم مانند رج سوم
رج هشتم مانند رج سوم

این نوع بافت مانند بافت جودانه است با این تفاوت که یک رج در میان دانه ها را عوض میکنیم ........... که به آن بافت جودانه درشت میگویند.

وقتی طول بافتتان به 12 سانتی متر رسید برای حلقه آستین به این ترتیب فرم دهید از سمت راست بافتتان 6 دانه را کور کنید و به بافتتان مطابق قبل ادامه دهید و زمانی که طول بافتتان به 24 سانتیمتر رسید برای گودی گردن در لبه چپ به این ترتیب دانه ها را به مرور کم کنید ..............

چهار دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهید
رج برگشت کم نمیکنیم
سه دانه کم کنید و رج را تا انتهای ادامه دهید
رج برگشت کم نمیکنیم
دو دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهید
رج برگشت کم نمیکنیم
دو دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهید
رج برگشت کم نمیکنیم
یک دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهید
رج برگشت کم نمیکنیم
یک دانه کم کنید و رج را تا انتها ادامه دهید
و 11 دانه باقی مانده سرشانه را تا زمانی که طول بافتتان به 29 سانتی متر برسد ادامه دهید و سپس کور کنید.

طرف راست جلو : مانند سمت چپ ببافید فقط برای حلقه آستین و گودی گردن برعکس سمت چپ فرم دهید ... اینبار برای حلقه آستین 6 دانه از سمت چپ کم کنید و برای گودی گردن هم از سمت راست فرم دهید.

قسمت پشت جلیقه : 56 دانه سر بگیرید و بافت جودانه درشت را ببافید و زمانی که پشت به اندازه 12 سانتیمتر رسید برای حلقه آستین از هر دو طرف بافت 6 دانه کور کنید(( سمت راست را کور کرده و در رج برگشت 6 دانه هم از سمت چپ کور کنید تا حلقه آستین برای هر دو طرف بافته شود )) در این مرحله تعداد دانه هایتان به 44 دانه میرسد . 44 دانه بافیمانده را تا زمانی که طول بافتتان به 29 سانتی متر برسد ادامه دهید و سپس کور کنید.آماده کردن: درزها پهلوها و سرشانه را ببندید. در امتداد همه لبه ها  یک دور پایه بلند و یک دور پایه بلند برعکس ( از چپ به راست ) ببافید و در دومین دور 4 حلقه قسمت جلو سمت چپ ببافید . اولین حلقه را 2 سانتیمتر زیر سجاف یقه ""آخرین نقطه گودی یقه در وسط "" و بقیه حلقه ها را با فاصله 4 سانتیمتر از هم ببافید،  برای هر حلقه 4 زنجیره و از روی پایه بلند رج قبل عبور دهید،  دکمه ها را سر جایش بدوزید . و باز با یک اتوی نیم گرم اتو کنید.

نوش جون کوچولوهای خوشگلتون ....... از این جلیقه و پلیوری که آموزش داده شد میتونید برای دخمل های نانازی هم ببافید فقط رنگهاشو به دلخواه خودتون از رنگهای شادتری استفاده کنید ...........


مطالب مشابه :


یقه گرد

قاعده کلی برای بافت یقه گرد یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد معمولی به این
ژاكت يقه آرشال

آموزش انواع رو هم از زير ببافيد.تعداد دونه ها ابتداي بافت مثل قبل دونه اضافه
آموزش بافت پلیور مردانه با یقه هفت

یکی کرده و باز بقیه بافت . این دانه ها را تا جایی زیاد برای قسمت یقه پشت . بافت
طرز بافت سارافون

طرز بافت سارافون برای بچه ها یقه به صورت 4و 3و 2و 1 باز می شود انواع ورزشها و نرمشها در
آموزش بافت شال اسکی

طرز بافت شال البته اینبار در پشت بافت گره ها زده شود در این صورت بافت انواع
بافت ژاکت و شلوار نوزاد

آموزش انواع باید از یقه بافته شود. 60 دانه روی میل بیاندازید.( تعداد دانه ها بستگی
آموزش بافتنی

اموزش بافت انواع یقه ها . ابتدا ( این روش ساده ترین روش بافت سجاف یقه هفت است. _____
جلیقه

آموزش انواع بافتنی این نوع بافت مانند بافت اولین حلقه را 2 سانتیمتر زیر سجاف یقه
برچسب :