مراسم توديع و معارفه مدير آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول برگزار شد

P1050115.JPG

طي مراسم با شكوهي با توديع رئيس قبلي اداره آموزش و پرورش چرداول ،مدير آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول منصوب شد.در اين مراسم كه در محل سالن شهيد باهنر سرابله برگزار شد،امام جمعه سرابله،مدير كل و معاونين آموزش و پرورش استان ايلام،فرماندار و جمعي از مسئولين و فرهنگيان شهرستان شيروان چرداول حضور داشتند.در اين مراسم ابتدا حسن صادقي عملكرد 4 ساله خود در پست رياست قبلي اداره تشريح نمود سپس امام جمعه سرابله مطالبي در باب تعليم و تربيت بيان داشت ،در ادامه اين مراسم مدير كل آموزش و پرورش استان ايلام در سخناني به تشريح وظايف مديران و روساي ادارات آموزش و پرورش پرداخت و تلاش در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش را وظيفه آنان دانست،ايشان همچنين با ارائه رهنمودهاي اخلاقي ،از زحمات 4 ساله حسن صادقي تقدير نمود و حاصل خدمات 19 ساله آقاي درويشي در عرصه تعليم و تربيت و عملكرد خوب ايشان در پست هاي اجرايي را عامل انتخاب وي بعنوان مدير آموزش و پرورش اين شهرستان دانست  .در اين مراسم همچنين آقاي درويشي مدير آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول ابتدا مطالبي در خصوص تعليم و تربيت و اهداف آموزش و پرورش بيان داشت و سپس به تشريح برنامه هاي خود در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش ، پيشرفت تحصيلي و رشد استعدادهاي دانش آموزان اين ديار پرداخت.


مطالب مشابه :


مراسم توديع و معارفه مدير آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول برگزار شد

مراسم توديع و معارفه مدير آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول فرهنگیان. فیـش حـقوق
مشاهده ي احكام جديد بازنشستگان

وبلاگ تخصصی حقوق. 85 مدير آموزش و پرورش شهرستان چرداول استان مفید شغلی فرهنگیان.
انتصاب در آموزش و پرورش چرداول

انتصاب در آموزش و پرورش چرداول پنجره ای رو به وبلاگ های فرهنگیان. فیـش حـقوق
انتصاب معاون پرورشي و تربيت بدني مديريت آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول

مديريت آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول به وبلاگ های فرهنگیان. فیـش حـقوق
لیست خانه های معلم سراسر کشور

فیش حقوق فرهنگیان. خیابان محمد تقی پسیان 04622722341 چرام بلوار شهید دستغیب چرداول بلوار
پیچیده ترین مسئله دنیای ریاضیات حل شد

پنجره ای رو به وبلاگ های فرهنگیان. فیـش حـقوق اداره آموزش و پرورش چرداول.
سالی گذشت و ندیدیم لبخند رویش...

پنجره ای رو به وبلاگ های فرهنگیان. فیـش حـقوق اداره آموزش و پرورش چرداول.
مدیرکل نظارت و رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت‌علوم منصوب شد

پنجره ای رو به وبلاگ های فرهنگیان. فیـش حـقوق اداره آموزش و پرورش چرداول.
(( صورت جلسه برگزاری امتحانات داخلی ))

راهنمايي شهدای جانجان خرداد90 شهرستان چرداول دانشگاه فرهنگیان. فیـش حـقوق
برنامه هفتگی

پنجره ای رو به وبلاگ های فرهنگیان. فیـش حـقوق اداره آموزش و پرورش چرداول.
برچسب :