نماز نافله

 نماز

نماز نافله

نماز نافله همان نماز مستحبی است و مراد از نوافل نمازهای مستحبی است؛ یعنی به غیر از نماز هایی که در شبانه روز (هفده رکعت) بر هر مسلمانی واجب است. در روایات به نماز های مستحبی متعددی اشاره و توصیه شده است که ما در این جا تنها به نافله های شبانه روزی که به خواندن آنها سفارش بیشتری شده است، اشاره می کنیم. این نوافل در غیر روز جمعه 34 رکعت و عبارت اند از: نافله صبح (دو رکعت)، نافله ظهر (هشت رکعت)، نافله عصر (هشت رکعت)، نافله مغرب (چهار رکعت)، نافله عشا (یک رکعت) نافله شب(هشت رکعت) نماز شفع(دو رکعت) و نماز وتر(یک رکعت).

نمازهای نافله را می شود نشسته خواند ولی بهتر است دو رکعت نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند. مثلا کسی که می خواهد نافله ی ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده رکعت بخواند. و اگر می خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز یک رکعتی نشسته بخواند. نافله ی ظهر و عصر را در سفر نباید خواند. ولی نافله ی عشا را به نیت اینکه شاید مطلوب باشد، می تواند به جا آورد

نافله ی نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعداز ظهر پیدا می شود، به اندازه ی دو هفتم آن شود. مثلا اگر درازی شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار

سایه ای که بعد از ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است .

نافله ی عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به چهار هفتم آن برسد.

چنانچه بخواهد نافله ی ظهر یا نافله ی عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتراست نافله ی ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعداز نماز عصر بخواند. و بنابر احتیاط واجب ، نیت ادا و قضا نکند.

وقت نافله ی مغرب ، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می شود، از بین برود.

وقت نافله ی عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتراست بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.

نافله ی صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود. و وقت آن بعد ازگذشتن از نصف شب ، به مقدار خواندن یازده رکعت نماز

شب است ولی احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن که بعد از نافله ی شب بلافاصله بخوانند، که در این صورت مانعی ندارد.

وقت نافله ی شب از نصف شب است تا اذان صبح ، و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند آن را در اول شب به جا آورد

 

93.gif


مطالب مشابه :


نماز میت

نماز میت. نماز میت یا نماز مرده، نمازی است که در ادیان اسلام و بهائی برای مرده می‌خوانند.
آموزش کامل نماز + تصویر

نماز میت. نماز شب . نماز
نماز شب

نماز شب از نماز نماز میت. نماز شب . نماز
آلبوم تصاویر( نماز )

نماز میت. نماز شب . نماز
نماز نافله

نماز سخن گفتن با نماز میت. نماز شب . نماز
شرایط معتبر نماز

نماز میت. نماز شب . نماز
خواص پزشکی وضو و نماز

رابطه نماز با میدان مغناطیسی و بارهای نماز میت. نماز شب . نماز
تیمم+ آموزش تصویری

نماز بانگ بر پایی و تعظیم ارزشها و تکریم کرامت انسان . نماز میت. نماز شب . نماز
برچسب :