عبدالحسین هژیر

زندگی شخصی
هژیر در ۱۲۸۰ هجری شمسی زاده شد . پدرش عبدالحسین وثوق خلوت از خدمتگزاران دربار مظفرالدین شاه بود و بعد کارمند مالیه شد . هژیر در خردسالی هنگام بازی با ترقه ، در اثر انفجار آن یک چشمش آسیب دید و قدرت بینایی را در آن چشم از دست داد. تحصیلات مقدمه و متوسطه را در مدارس مظفری و دارالفنون پایان داد و وارد مدرسه علوم سیاسی شد و دوره مدرسه مزبور را در هجده سالگی تمام کرد . زبان های روسی و فرانسه را به خوبی فرا گرفت و به استخدام وزارت امورخارجه در آمد. پس از دو سال از خدمت در آن وزارت خانه مستعفی و با سمت مترجم در سفارت جدیدالتاسیس شوروی وارد شد. در آن ایام که تنها راه ورود به سیاست برای افراد طبقه سوم مطبوعات بود ، روزنامه پیکان را با مدیریت پدرش و سردبیری خود دایر کرد. و به این طریق در زمره اطرافیان سیدحسن مدرس در آمد.
زندگی سیاسی
عبد الحسین خان فرزند یک چشم وثوق خلوت باهوش تودار و تکنوکرات , از اولین کسانی است که جان خود را برابر سیل آزادی که پس ار سقوط رضا شاه به راه افتاده بود از دست داد.
اول باری که در سیاست دیده شد مصادف با دولت وثوق الدوله بود که با بستن قرارداد ۱۹۱۹ خود را بد نام تاریخ معاصر ایران کرد. در آن زمان در مدرسه سیاسی مشیرالدوله درس می‌خواند.
در سال ۱۲۹۸ از مدرسه علوم سیاسی دیپلم گرفت و از آن پس به سفارش مشارالملک و به لطف دانستن چند زبان خارجی از بهار ۱۲۹۹ در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد.
پس از کودتای سیدضیا وبه زندان افتادن مدرس وزارت امور خارجه را رها و در سفارت شوروی مشغول به کار شد. پس از سقوط دولت کودتا و تبعید سید ضیا , مدرس از زندان آزاد شد و عبدالحسین دوباره به جمع یاران وی پیوست. در سال ۱۳۰۲ روزنامه پیکان را با امتیاز بدرش جاپ کرد.
پس از حمله متفقین به ایران و تبعید رضا شاه مامور رسیدگی به مشکلات مالی خانواده پهلوی بود و درست در همین دوران بود (سال ۱۳۲۰) که به عنوان وزیر پیشه و هنر و بازرگانی وارد کابینه محمدعلی فروغی شد و از آن پس سمت وزارت را در تمام کابینه‌های بعدی حفظ کرد و به عنوان نماینده شاه و دربار در دولت شهره یافت
پس از دسگیری مدرس توسط سردار سپه دیگر کسی نام مدرس را از زبان وی نشنید. از آن پس توانست خود را به رضا شاه نزدیک کند و اسرار سفارت روس را به وی بفروشد. به همین خاطر او را از سفارت اخراج و در گزارشی به مسکو او را به جاسوسی متهم کردند.
پس از آنکه حسن تقی زاده به وزارت راه رسید عبدالحسین به عنوان مترجم در وزارت راه مشغول به کار شد. در این زمان وی نام خانوادگی هژیر را برای گرفتن شناسنامه انتخاب کرد.
در این دوران وقتی تقی زاده به وزارت مالیه منصوب شد وی در اولین روز حکم انتقال هژیر را به این وزارت خانه منصوب کرد و هژیر شد کفیل اداره حقوقی وزارت دارایی. در این وقت وی سی ساله بود.
کار مهمی که در دوران وزارت تقی زاده در پرونده هژیر ثبت شده‌است مطالعاتی است که در مورد وضعیت سیستان و بلوچستان انجام داده‌است و می‌توان گفت از نخستین گزارشها و تحقیقات علمی صحیح است که تا آن زمان در دستگاه دولت وجود داشت. به خاطر همین گزارش نظر مثبت رضا شاه را جلب کرده و با موافقت شاه شد بازرس دولت در بانک ملی ایران. در این دوران هژیر توانست با دقت و نظمش نظر مثبت داور را نیز بدست آورد. در این دوران داور با رضایت رضا شاه او را به ریاست کمسیون ارز رضا شاه منصوب کرد.
در این مقام هژیر توانست چند باری به حضور شاه برسد و به دستور رضا شاه هژیر بخش خارجی حسابداری اختصاصی دربار را زیر نظر گرفت و یا به عبارت دیگر حسابدار ارزی شخصی شاه شد.
در این زمان بود که تنها هژیر می‌دانست رضا شاه در آمد حاصل از نفت را در کدام بانکهای اروپا می‌ریزد. رازی که کسی بجز او و رضا شاه حتی ولیهد محمد رضا پهلوی نیز از آن خبری نداشت. در این زمان حتی خود کشی داورکه باعث پیشرفت و ترقی هژیر شده بود در سرنوشت وی اثر نگذاشت.
به سال ۱۳۱۵ برای اولین بار راهی اروپا شد که به حساب دولت و حساب خصوصی شخص شاه رسیدگی کند. در این سفر از خود لیاقتها نشان داد که موجب خشنودی رضا شاه شد و به فرمان او به عنوان مدیر کل وزارت دارایی انتخاب شد. پس از حمله متفقین به ایران و تبعید رضا شاه مامور رسیدگی به مشکلات مالی خانواده پهلوی بود و درست در همین دوران بود (سال ۱۳۲۰) که به عنوان وزیر پیشه و هنر و بازرگانی وارد کابینه محمدعلی فروغی شد و از آن پس سمت وزارت را در تمام کابینه‌های بعدی حفظ کرد و به عنوان نماینده شاه و دربار در دولت شهره یافت.

هژیر در مدرسه علوم سیاسی تحصیل کرد و سپس به وزارت خارجه رفت. مدتی در سفارت شوروی در تهران مترجم شد و بعد به کار دولتی بازگشت. مدرس، تقی زاده و داور توجهی به او داشتند و به ویژه داور باعث ترقی او در شغل های "پرسود" شد. در ۱۳۲۰ در کابینه فروغی وزیر پیشه و هنر و بازرگانی شد. در چند دولت بعدی نیز مقام وزارت داشت.
او که به نزدیکی و همکاری با انگلیسها معروف شده بود به تدریج به دربار محمدرضاشاه پهلوی ، به ویژه به اشرف پهلوی نزدیک شد ودر ۱۳۲۷ نخستوزیر شد.
پس از پایان نخستوزیری ، وزیر دربار شد و در همین مقام در ۱۳ آبان ۱۳۲۸ در مسجد سپهسالار به دست فدائیان اسلام ترور شد.
هژیر و عدد ۱۳
عده‌ای محاسباتی کرده اند و عدد ۱۳ را با حوادث زندگی او مرتبط ساخته اند، نام او عبدالحسین هژیر ۱۳ حرف است، در ۱۳ خرداد ماه متولد شده بود، در طول زندگی ۱۳ بار به مقام وزارت رسید و در سال ۱۳۲۷ به نخست وزیری رسید که جمع ارقام آن می‌شود ۱۳. در ۱۳ آبان ماه ترور شد و در ۱۳ ماه صفر درگذشت و سن او در هنگام مرگ ۴۹ سال بود که جمع ۴ و ۹ می‌شود ۱۳.


منبع: ویکی‌پدیا


مطالب مشابه :


اگهی استخدام مترجم زبان در شرکت کوش آور تجهیز

استخدام در تبریز اگهی استخدام مترجم زبان در متقاضیانی که سابقه کار در سفارت خانه
استخدام در دبی

استخدام در بانکها | استخدام پاره وقت "نیمه وقت "و انواع استخدام و درج رزومه کارفرما و
عبدالحسین هژیر

زبان های روسی و فرانسه را به خوبی فرا گرفت و به استخدام و در سفارت مترجم در
دکتر منصوری رئیس پارلمان دوستی ایران وانگلیس : استقبال ایران از بازگشایی سفارت انگلیس در تهران

هیگ وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر بازگشایی مجدد سفارت این کشور در تهران استخدام.
فهرست مترجمان رسمی عربی در تهران

فهرست مترجمان رسمی عربی در مترجم عربی حرفه بين سينما قدس و سفارت عراق، ساختمان
دکتر منصوری رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس گفت:احتمال تعیین کاردار مقیم ایران و انگلستان در

احتمال تعیین کاردار مقیم ایران و انگلستان در تواند در سفارت حضور داشته استخدام.
دیدار وزرای خارجه ایران و انگلیس

لوگو سازان .بنر و تیز تبلیغاتی در سایت . آهنگهای غمگین و
بازشدن سفارت آمریکا در تهران دور از ذهن نیست/نظر نماینده کاشان دکتر منصوری با اما و اگرها

بازشدن سفارت آمریکا در تهران دور از ذهن نیست/نظر نماینده وب کمی تاقسمتی سیاسی در
برچسب :