برنامه 9 ترمه مهندسي كامپيوتر(نرم-افزار) 90-89

ShowPicture.aspx?ID=b363fc42-a800-4de9-bليست ارائه دروس، وضعيت منابع و جدول تطبيقShowPicture.aspx?ID=f650c724-19cc-4400-b

 

دروس عمومي كارشناسي ناپيوسته 90-89

 

 

جدول تطبيق دروس 

 

 

ليست ارائه دروس

 

 

دروس عمومي كليه رشته ها (نظام سنتي و نظام تجميع)

 

ü        ليست ارائه دروس

 

 

ü        جدول تطبيق دروس

 

 

كارشناسي ناپيوسته

 

v       آموزش حرفه و فن

ليست ارائه دروس

 جدول تطبيق دروس

 

 

 

نظام سنتي:

1.       مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)

ليست ارائه دروس(كارشناسي)
ليست ارائه دروس(كارداني)

تطبيق دروس

 

2.       علوم كامپيوتر

ليست ارائه دروس
ليست ارائه دروس(كارداني)

تطبيق دروس

 

 

3.       مهندسي فناوري اطلاعات

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

 

4.       مهندسي صنايع

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

 

5.       مهندسي معماري

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

  6.    علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 90-89) 

ليست ارائه دروس

تطبيق دروسنظام چندبخشي:

1.       مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

2.       مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

3.       علوم كامپيوتر

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

4.       مهندسي فناوري اطلاعات

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس


5.       مهندسي صنايع

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس


6.      
مهندسي مديريت پروژه  

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

7.       مهندسي مديريت اجرايي

ليست ارائه دروس

تطبيق دروس

 

 


مطالب مشابه :


لیست عناوین دورس ؛ وضعیت منابع درسی ؛ برنامه امتحانات 87-88

حسابداري· حقوق برنامه 9 ترمه فراگیر پیام نور"برنامه امتحانات پیام نور
نحوه دسترسی به چارت و منابع درسی پیام نور

دانشگاه پيام نور مرکز همان چارت تحصيلي يا برنامه 9 ترمه؛ و وضعيت منابع درسي حقوق. مديريت
برنامه 9 ترمه کلاس علوم کامپیوتر

برنامه 9 ترمه رشته علوم دانشگاه پيام نور مركز تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به
برنامه 9 ترمه مهندسي كامپيوتر(نرم-افزار) 90-89

دل سوختگان پیام نور - برنامه 9 ترمه فنی-مهندسی پيام نور حقوق پیام نور
دانلو برنامه 9ترمه رشته های پیام نور

برنامه 9 ترمه رشته برنامه 9 ترمه رشته های پیام نور. تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن
برنامه کلاسی نیمسال اول 93-92 اعلام شد . . .

به وبــلاگ پيــام نـــور کاشـــمر خوش حقوق.pdf: 86.639 KB: برنامه 9 ترمه ، وضعیت منابع
برچسب :