طرز تهیه کردن محلول با مولاریته مشخص

ئوری آزمایش:

 

طرز تهیه کردن محلول با مولاریته مشخص(0.1 مولار):

 

نگاه کلی

مولاریته یا غلظت مولار که با (M) نشان داده می‌شود، عبارت استاز تعداد وزن مولکول گرم (یا تعداد مول) از یک جسم حل شده در یک لیتر محلول. مول کمیت اساسی است که یکشیمیدان تجزیهبا آن سر و کار زیادی دارند. یک مول برابر با 6.023X1023مولکول از یک جسم است. اصطلاح مول در یکمفهوم وسیع برای توصیف مقادیر ترکیبات مولکولی ، عناصر آزاد و یونها بکار می‌رود. به بیان دیگر وزن تعداد 6.023X1023عددمولکول ،یونیاعنصر برابر با 1 مول مولکول ، یون یا عنصر است که به صورت مولکول گرم ، یون گرم یا عنصرگرم نامیده می‌شود.

تهیه محلولهای مولار

برای تهیه یک محلول مولار از یک ترکیب باید یکمول از آن را وزن کرده و به مقدار کافی به آنآب اضافه کنیم تا دقیقا یک لیتر محلول بدست آید. به عنوان مثال برای تهیه یکمحلول 2M ازاسیدسولفوریک باید گرم 196.16=98.08×2 از اسید سولفوریک را در مقدار کافی آبحل کنیم تا یک لیتر محلول 2M اسید سولفوریک بدست آید. وقتی یک محلول مایعتهیه می‌کنیم، حجم محلول به ندرت مساوی مجموع حجمهای اجزا خالص سازنده آناست. معمولا حجم نهایی محلول بیشتر یا کمتر از مجموع حجمهای اجزا سازنده آناست.

از این رو برای تهیه یک محلول معین عملا نمی‌توانیم مقدار حلاللازم را پیش‌بینی کنیم. برای تهیه محلولهای مولار و سایر محلولهایی که براساس حجم کل است، معمولا ازبالنهای حجم‌سنجیاستفاده می‌شود. دراین صورت برای تهیه یک محلول مقدار دقیق ماده حل شونده را در بالن جای می‌هیمو با دقت آن قدر آب می‌افزائیم و بطور مداوم و با احتیاط هم می‌زنیم تا سطحمحلول به خط نشانه‌ای که روی گردن بالن مشخص شده برسد.

 

                               بالن حجمی،ترازوی دیجیتالی،پی پتمواد و وسایل لازم:

 

1.مایعات

*اسید کلریدریک

یکی از فراورده های بزرگ صنایع شیمیایی،جوهر نمک(اسید کلریدریک است.طرز تهیه این اسید شبیه طرز تهیه اسید نیتریک است.

 مادرآبهای مانده از تقطیر اسید نیتریک را روی خاک رس می‌ریختند و اثر می‌دادند. این مادر آب چیزی جز محلول غلیظی از نمک دریا و کلرورهای فلزات خاکی نبود. تولیدکنندگان اسید کلریدریک از زرادخانه‌ها، مادر آبهای مانده از تصفیه شوره را می‌خریدند، بنابراین ماده خام مورد نیازاسید کلریدریک و اسید نیتریک از یک محل خریده می‌شد. عملیات تولید اسیدکلریدریک در همان وسایلی انجام می‌گرفت که اسید نیتریک تولید می‌شد: در ظرفهای گلی و روی کوره. برشهای مختلف تقطیر که به طور جدا جدا جمع می‌شد درجاتی از غلظت اسید کلریدریک داشت که بتدریج کم شده بود. عیناً مانند کار تولید اسید نیتریک، برای تهیه اسید کلریدریک نیز از تأثیر نمک دریا یا برروی زاج سبز(سولفات آهن)، یا اسید سولفوریک غلیظ استفاده می‌شد.

 

 

 

 

 

 

محاسبات:

مولار:0.1

بالن:100 میلی لیتر

دانسیته(چگالی):1.19 گرم بر کیلی لیتر

درصد وزنی:37 درصد

جرم مولکولی:36.5 گرم بر مول

 

100 ml X 1 L / 1000 ml X 0.1 mol HCL / 1 L X 36.5 g HCL / 1 mol HCL X 100 g محلول / 37 g HCL X 1 ml /1.19 g = 0.7 ml

 

روش تهیه:

قبل از اینکه اسید بریزیم ابتدا مقداری آب مقطر را در بالن 100 میلی لیتری

می ریزیم چون اگر اینکار را نکنیم ممکن است اسید به صورت فشار زیاد به بیرون جهش پیداکند و خطرناک می باشد. بعد از ریختن آب، 0.7 میلی لیتر از اسید کلریدریک را برداشته ود ر بالن ریخته سپس مقداری دیگر آب ریخته و بهم میزنیم و همینطور آب میریزیم تا به 100 میلی لیتر برسد.

 

نتیجه:

محلول اسید کلریدریک ما بسیار شفاف و یکنواخت(همگن) می باشد.

 

2.جامدات

*سدیم هیدروکسید

سود سوز آور یا سدیم هیدروکسید که معمولا به نام کاستیک سودا نامیده    می شود ماده ای جامد و سفید رنگ با دمای ذوب 1390 درجه سانتی گراد و چگالی 2.13 می باشد. این ماده بسهولت می تواند رطوبت هوا را جذب نماید و بهمین دلیل باید هنگام حمل و نقل تحت پوشش های حفاظتی لازم قرار گیرد.این ترکیب در تماس با پوست دارای اثر خورندگی است و برای جلوگیری از اثرات سوزانندگی آن،هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد.

آبپوشهای آن شناخته شده اند و محلول قلیایی قوی در آب پدید می آورد،یعنی در آب بطور کامل به یون های تشکیل دهنده اش تفکیک می شود.

روش های تهیه:

الکترولیز محلول سدیم کلرید بیشترین مقدار سدیم هیدروکسید سدیم تولیدی،از طریق فرایند الکترولیز محلول های سدیم کلرید در یکی از انواع ظروف الکترولیتی بدست

 می آید.

یک فرایند قدیمی تر برای تولید سود سوزآور،عبارت از فرایند سودا-آهک میباشد که در کلسیم دی هیدروکسید در واکنش با کربنات سدیم به کاستیک سودا تبدیل می شود.

Na۲CO۳ + Ca(OH)۲ <---- ۲NaOH + CaCO۳

 

کاربرد های سود:

سدیم هیدروکسید،بعنوان یک باز قوی،یکی از مواد شیمیایی صنعتی بسیار مهم به شمار

 می رود. برای نمونه،تولید سود در سال 1980 در آمریکا،12 میلیون تن بوده است. در زمینه های مختلفی کاربرد دارد،از جمله در تولید مواد شیمیایی،ابریشم مصنوعی،خمیر کاغذ و کاغذ،در تولید رنگ،آلومینیوم،مواد پتروشیمی و پارچه،صاون و مواد شوینده بکار

 می رود.

همچنین در آزماشگاه ها برای تعیین غلظت اسید های مجهول در سنجش حجمی(تیتراسیون) اسید-باز از محلول قلیایی سدیم هیدروکسید استاندارد استفاده

می شود.

 

محاسبات:

مولار:0.1

بالن:100 میلی لیتر

جرم مولکولی:40 گرم بر مول

 

100 ml X 1 L / 1000 ml X 0.1 mol NaOH/ 1 L X 40 g NaOH/1 mol NaOH = 0.4 g

 

روش تهیه:

0.4 گرم سدیم هیدروکسید را با ترازوی دیجینالی وزن می کنیم و آن را در بالن 100 میلی لیتری میریزیم بعد به تدریج آب مقطر میریزیم و بهم میزنیم تا اینکه به 100 میلی لیتر برسد.

 

نتیجه:

محلول سدیم هیدروکسید ما بسیار شفاف و یکنواخت(همگن) می باشد.

 

 

منابع:

http://fa.wikipedia.org/

 starters.blogfa.com

http://daneshnameh.roshd.ir


مطالب مشابه :


طرز تهیه کردن محلول با مولاریته مشخص

طرز تهیه کردن محلول در این صورت برای تهیه یک محلول مقدار دقیق ماده حل شونده را در بالن
آشنایی با کاربرد و تصاویر وسایل آزمایشگاهی

برای وصل کردن ظرفها ( ارلن، بالن و روش درست خواندن سطح مایع در پیپت طرز کار فلاسک خلاء
بالن حجمی

(مثل رقیق کردن بالن های ژوژه معمولا در دمای 25 درجه حجم درست طرز استفاده: بالن
چگونگی تیتر کردن+استفاده از پیپت

حالا چطوری تیتر کنیم که دقیقا درست دربیاد: هنگام تیتر کردن تو بالن ژوژه ولی این درست
بالن

در سبد کپسول های 20 کیلویی گاز پروپان ، برای پر کردن بالن بالارونده درست طرز عملکرد
نکاتی در مورد وسایل ازمایشگاهی

طرز کار: هنگام گرم کردن بوته کردن داخل آن مانند بالن ته گرد متفاوت درست می شود و
وسایل آزمایشگاهی و طرز کار آنها

وسایل آزمایشگاهی و طرز 8- بالن ژوژه: برای که از چینی یا فلز درست شده که برای ذوب کردن
لوازم معمولی آزمایشگاه

برای پاک کردن بالن های ژوژه معمولا در دمای 25 درجه حجم درست طرز استفاده: بالن حجمـی
محلول سازی(اسید)

طرز تهیه ی محلول را کردید محتویات آن را داخل بشر بریزید چون اسید بعدی را در همین بالن درست
برچسب :