آزمون ورودي دكتري تخصصي (Ph.D.)دانشگاه تربيت مدرس- سال 1388

بسمه تعالي

 

آزمون ورودي دكتري تخصصي (Ph.D.)
دانشگاه تربيت مدرس-  سال 1388

 

دانشگاه بايد خود را مجهز كند براي اينكه جوانان را بسازد، دانشگاه مبدأ همه تحولات است.
«امام خميني(ره)»

 

نظر به اهميت و ضرورت تربيت استادان و متخصصان متعهد، براي تأمين كادر هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و همچنين تربيت پژوهشگران كارآفرين در حوزه فناوري‏هاي نوين با مرجعيت علمي و هدايت اسلامي، دانـشگاه تـربيت مـدرس از داوطلبان تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي مذكور در اين آگهي براي سال تحصيلي 89-88 به شرح زير دانشجو مي پذيرد. پذيرفته شدگان  مي توانند با رعايت ضوابط مربوط مدرك صلاحيت مدرسي نيز دريافت نمايند.


شرايط عمومي

1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2- پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران.

3- نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

4- نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صلاحيت.

5- عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه‏هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها.

شرايط و ضوابط اختصاصي

1- دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر از يكي از دانشگاه‏هاي داخل يا خارج از كشور كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي باشد.

تبصره 1: داوطلبان شاغل به تحصيل بايد حداكثر تا 25شهريور 1388 بطور قطع فارغ التحصيل شوند.

تبصره 2: متقاضيان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل نمي باشند.

2- ظرفيت اصلي شامل سهميه آزاد، مربي و رزمنده است. در صورت وجود مربي يا رزمنده واجد شرايط، 30% ظرفيت اصلي رشته به مربيان و 20%  به رزمندگان اختصاص مي‏يابد و مابقي به عنوان سهميه آزاد در نظر گرفته مي‏شود.

3-  ثبت نام داوطلبان آزمون فقط در يك رشته امتحاني امكان پذير است.

4- كارشناسي ارشد قابل قبول در رشته هاي امتحاني علوم پزشكي مطابق رشته هاي مندرج در جدول اين آگهي است.

5- دانش آموختگان كليه رشته ها مي توانند در آزمون ورودي دكتري رشته هاي غير پزشكي شركت نمايند و در صورت قبولي دانشجو موظف است دروس پيش نياز لازم را با پيشنهاد گروه آموزشي بگذراند. هزينه دروس پيش نياز توسط دانشجو پرداخت مي شود.

6- ثبت نام در آزمون دكتري فقط با ارائه زبان عمومي (خارجي) مورد تاييد دانشگاه امكان‏پذير است.

7-  حدنصاب لازم در امتحانات ورود به دوره دكتري (آزمون كتبي تخصصي و امتياز نهايي) كسب شود.

توجه: دانشگاه ملزم به پركردن ظرفيت رشته نمي باشد

زبان عمومي خارجي (شرط ثبت نام در آزمون)

فقط داوطلبان داراي مدارك زير مي‏توانند در آزمون دكتري تخصصي ثبت نام نمايند. تاييد مدارك آنان از 5 ارديبهشت 1388 در سايت معاونت آموزشي دانشگاه اعلام خواهد شد كه لازم است در صورت وجود اختلافات احتمالي آن را به دفتر آزمون اطلاع دهند. در ضمن داوطلباني كه پذيرفته مي‏شوند بايد براي شروع به تحصيل اصل گواهي مربوط را ارائه نمايند. قبولي زبان خارجي مورد تاييد دانشگاه به شرح زير است. تاريخ اعتبار قبولي در اين آزمون‏ها از  1/8/1385 به بعد است.

 

نوع آزمون

سقف امتياز

حداقل نمره قابل قبول آزاد

MCHE

100

 50  (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگليسي نمي‏شود)

TOLIMO

677

500 (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگليسي نمي‏شود)

TOEFL(PBT)

677

500 (در رشته آموزش زبان انگليسي حداقل نمره 570)

TOEFL(CBT)

300

173 (دررشته آموزش زبان انگليسي حداقل نمره 230)

TOEFL(IBT)

120

61 (در رشته آموزش زبان انگليسي حداقل نمره 88)

IELTS(academic)

9

6 (دررشته آموزش زبان انگليسي حداقل نمره 7)

انگليسي دانشگاه تهران

100

60  (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگليسي نمي‏شود)

انگليسي دانشگاه تربيت مدرس

100

50 (براي رشته آموزش زبان انگليسي حداقل نمره 85 و داوطلب در صورت پذيرش بايد  در زمان ثبت نام قبولي TOEFL يا IELTS را ارائه نمايد.  

فرانسه دانشگاه تربيت مدرس

100

50 (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگليسي نمي‏شود)

 

تبصره 1: در صورتي كه داوطلب در دوره‏هاي كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه‏هاي معتبر انگليسي زبان فارغ‏التحصيل شده و يا حداقل به مدت 2 سال در دانشگاه‏هاي مذكور تحصيل كرده باشد با ارائه مدرك معتبر از ارائه گواهي آزمون‏هاي فوق معاف مي‏باشد.

تبصره 2: براي متقاضيان استفاده از سهميه مربيان و ايثارگران حدنصاب قبولي، 80%  حد نصاب قبولي مورد تاييد دانشگاه در سهميه آزاد است.

آزمون كتبي تخصصي : مـواد امـتحاني رشـته انتخابي داوطـلب مـطابق مواد مـندرج در اين آگـهي است. سـؤالات در حـد دانـش و تجربيات
فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد در هر رشته و مطابق فهرست برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي يا شوراي دانشگاه مي باشد. احراز حدنصاب قبولي درآزمون كتبي تخصصي براي داوطلبان ظرفيت اصلي شرط لازم براي راهيابي به مرحله مصاحبه علمي است. بديهي است با توجه به محدوديت ظرفيت  در هر گروه آموزشي به ترتيب اولويت علمي و با توجه به سهميه تعدادي از داوطلباني كه حدنصاب علمي لازم را احراز نموده‏اند به جلسه مصاحبه علمي دعوت خواهند شد.

نحوه اجراي مواد امتحاني آزمون كتبي (از نظر تستي با تشريحي بودن) در اسفند ماه از طريق سايت معاونت آموزشي اعلام مي گردد. زمان برگزاري آزمون كتبي تخصصي براساس رشته امتحاني داوطلب در فاصله زماني 29/2/88 تا 1/3/88 تعيين خواهد شد. داوطلب بايد براي دريافت برنامه امتحاني و مجوز ورود به جلسه از 8/2/88  تا 14/2/88 از طريق سايت معاونت آموزشي (با ارائه شماره درخواست و شماره ملي) اقدام نمايد لازم است داوطلبان در جلسه آزمون؛ مجوز ، رسيد بانكي و كارت ملي خود را به جهت احراز هويت همراه داشته باشد. همراه داشتن كارت شناسايي عكس‏دار معتبر در جلسه آزمون به جهت احراز هويت الزامي است در غير اين صورت نمره و نتيجه آزمون داوطلب اعلام نخواهد شد. در صورت نياز به منشي حداكثر يك هفته قبل از آزمون گواهي مربوط را به دفتر آزمون تحويل نماييد. نتيجه آزمون كتبي تخصصي روز دوشنبه 1/4/88 اعلام مي‏شود و اعلام نمرات و رسيدگي به اعتراضات مطابق جدول زمان‏بندي از طريق سايت معاونت آموزشي ممكن خواهد شد. لذا از مراجعه يا تماس تلفني خودداري نماييد.

مصاحبه علمي: جلسه مصاحبه علمي با توجه به جدول زماني دانشكده‏هاي مختلف در فاصله زماني 13 الي 20 تير 1388 و به منظور سنجش انگيزه‏هاي ادامه تحصيل، توانايي‏هاي تحقيق و نيز ارزيابي ميزان انطباق سوابق تحصيلي با زمينه‏هاي تحقيقاتي اساتيد گروه آموزشي ذي‏ربط برگزار
مي شود.

سوابق تحصيلي شامل معدل كتبي ديپلم، ميانگين نمرات  دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و ساير فعاليت‏هاي علمي دانشجو است.

امتياز نهايي: احراز صلاحيت علمي در ظرفيت اصلي به يكي از دو روش زير امكان‏پذير است و جزئيات مربوط به آيتم‏هاي امتيازدهي در هر رشته امتحاني دراسفند ماه 87 در سايت معاونت آموزشي دانشگاه اعلام خواهد شد.

1- براساس قبولي درمرحله آزمون كتبي تخصصي، سوابق آموزشي و پژوهشي و مصاحبه علمي است. يعني امتياز نهايي داوطلب كه برگرفته از مراحل ياد شده است ملاك تصميم‏گيري قرار مي‏گيرد.

2- تعدادي از داوطلبين واجد حد نصاب قبولي كه از مرحله كتبي براي شركت در مصاحبه معرفي مي‏شوند صرف‏نظر از امتياز نمره كتبي صرفا” بر مبناي نتيجه ارزيابي سوابق آموزشي و پژوهشي و مصاحبه علمي گزينش خواهند شد.

اطلاعيه دانشگاه درخصوص دعوت‏شدگان به مصاحبه علمي دوشنبه 1 تيرماه و نتايج نهايي سه شنبه 6 مرداد سال 88 اعلام خواهد شد.

سهميه مربيان: داوطلبان استفاده از سهميه مذكور بايد در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمي در يكي از مؤسسات آموزشي / پژوهشي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري اشتغال به كار داشته باشند. اين دسته از داوطلبان بايد حداقل داراي سه سـال سابقه كار به عنوان عضو هيأت علمي تمام‌‌وقت (تائيد شده در فرم شماره 1) باشند. داوطلبان سهميه مربيان مي‏توانند در آزمون زبان عمومي 80% حدنصاب قبولي مورد تاييد دانشگاه و در آزمون كتبي  و امتياز نهايي از اين سهميه استفاده نمايند (ميزان اين سهميه متعاقبا” اعلام مي‏گردد).

مربيان دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به دستگاه‏هاي اجرائي، غير دولتي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند با ارائه فرم شماره 4 (به جاي فرم شماره 1) ، گواهي تائيد صلاحيت عمومي از هيأت مركزي گزينش استاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اولين حكم استخدام رسمي آزمايشي ممهور توسط هيأت مميزه مركزي يا هيأت مميزه منصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از سهميه فوق بهره مند شوند.

 تبصره 1: مربيان دانشگاه آزاد اسلامي لازم است علاوه بر فرم شماره 4، كه توسط واحد مربوط مهر و امضا شده است ، موافقت سازمان مركزي دانشگاه آزاد را ارائه نمايند.

تبصره 2: مربيان مراكز مختلف وزارت جهاد كشاورزي لازم است علاوه بر فرم شماره 4، كه توسط واحد مربوط مهر و امضا شده است ، موافقت دفتر آموزش كاركنان وزارت مربوط را نيز ارائه نمايند.

سهميه ايثارگران: داوطلباني كه از تاريخ 31/6/59 لغايت 31/6/67 حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه‏هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‏اند مي توانند با رعايت تبصره (1) اين بند از سهميه ايثارگران استفاده نمايند. اين قبيل داوطلبان ضرورت دارد كه اصل گواهي حضور در جبهه را به تاريخ سال جاري از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (قابل دريافت از نواحي نگهداري پرونده سابقه جبهه) و يا فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران را از اداره كل امور جهادگران وزارت جهادكشاورزي دريافت و به ضميمه مدارك ثبت نام ارسال دارند.

تبصره1: داوطلباني كه از سال 1368 به بعد با اين سهميه در آزمون‏هاي ورودي پذيرفته شده اند در صورتيكه بيش از 6 ماه خدمت داوطلبانه بسيجي در مناطق عملياتي داشته باشند مي توانند بازاي هر شش ماه كامل خدمت اضافي حداكثر دو بار با استفاده از سهميه ايثارگران در يك مقطع بالاتر شركت نمايند.

تبصره 2: جانبازان انقلاب اسلامي داراي جانبازي حداقل 25% ، آزادگان ، فرزندان عزيز «شهدا، مفقودين ، اسرا، آزادگان و جانبازان 50% به بالا » و همسران آنان با ارائه گواهي استفاده از سهميه (توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، ستاد امور آزادگان و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي) مي‏توانند از سهميه ايثارگران استفاده نمايند.

تبصره 3: داوطلبان سهميه ايثارگران مي‏توانند در آزمون زبان عمومي 80% حدنصاب قبولي مورد تاييد دانشگاه و در آزمون كتبي  و امتياز نهايي از اين سهميه استفاده نمايند (ميزان اين سهميه متعاقبا” اعلام مي‏گردد).

نكات مهم

1- داوطلب بايد ريز نمرات مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و سوابق آموزشي پژوهشي (شامل: پايان‏نامه، در صورت موجود بودن مقالات چاپ شده در مجلات، مقالات ارايه شده در همايش‏هاي علمي، مستندات مربوط به دوره‏هاي آموزشي و سوابق تدريس) خود را تهيه و در صورت راهيابي به مصاحبه علمي در روز مصاحبه ارائه نمايد.

2- فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته‏هاي گروه پزشكي متقاضي پذيرش ، قبل از اقدام به ثبت نام بايد توجه داشته باشند كه از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وضعيت خود را مشخص كنند و از نظر وزارت مذكور منعي براي ثبت نام و ادامه تحصيل  نداشته باشند. در غير اين‏ صورت مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بود.

3- پذيرفته‏شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

4- دانشگاه تربيت مدرس به ورودي‏هاي سال تحصيلي 89-1388 خوابگاه نمي‏دهد و تامين محل سكونت برعهده پذيرفته‏شدگان خواهد بود.

5- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام ، برگزاري امتحانات و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هريك از شرايط ورود به دوره دكتري  مذكور در اين آگهي نبوده است، بلافاصله از ثبت نام ، شركت در آزمون و ادامه تحصيل او جلوگيري مي شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد  شد.

6- پذيرفته‏شدگاني كه در استخدام دستگاه‏هاي دولتي هستند بايد براي ثبت نام ( شروع به تحصيل) مدارك لازم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا مأموريت تحصيلي را ارائه نمايند.

7- براي اطلاع فهرست برخي از زمينه‏هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه در اين آگهي آمده است. در ضمن جهت آشنايي بيشتر با استادان  اين
دانشگاه و اطلاع از فعاليت‏هاي علمي و تحقيقاتي ايشان مي‏توانيد به وب سايت دانشگاه، زير شاخه وبگاه فارسي ـ معرفي افرادhttp://www.modares.ac.ir/persian/people/index.htm مراجعه نمائيد. در هر حال زمينه‏اي تحقيقاتي (رساله دكتري) پذيرفته شدگان با توافق استاد راهنما ، دانشجو و دانشگاه تعيين خواهد شد.

- مدارك مذكور و وجه ثبت نام به داوطلب مسترد نمي شود.

- درصورت تمديد مهلت ثبت نام در آزمون مراتب از طريق سايت معاونت آموزشي دانشگاه اعلام خواهد شد.

نشاني : تهران ، تقاطع  بزرگراه جلال آل احمد و شهيد دكتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس     

صندوق پستي دفتر آزمون : 319-14115

Web site       http://www.modares.ac.ir        

 

نحوه ثبت نام

دريافت تقاضاي پذيرش در دوره دكتري تخصصي سال تحصيلي 89-88  منحصرا” به شيوه الكترونيكي  از طريق سايت معاونت آموزشي دانشگاه است و تا پايان اسفند ماه انجام مي‏شود.

به درخواست‏هاي مطرح شده از طرق ديگر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مراحل ثبت‏نام: ثبت نام كامل و نهايي شما منوط به مطالعه دقيق و انجام كليه مراحل زير است.

1- قبل از ورود به سايت جهت تكميل فرم تقاضاي پذيرش اطلاعات و مدارك زير را آماده نماييد.

1-1- مشخصات فردي نظير: كدملي، شماره شناسنامه، پست الكترونيك، تلفن تماس، نشاني دقيق، تلفن همراه، نام موسسه محل اشتغال و فايل عكس اسكن شده (تذكر: اندازه فايل عكس نبايد از 50 كيلو بايت بيشتر باشد)

 

توجه: لازم است داوطلب پس از تکميل پروفايل براي انتخاب نوع آزمون، در قسمت ورود و ثبت درخواست جديد کليک کند.

2-1- مشخصات فراغت از تحصيل در مقاطع قبلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه‏اي) شامل نام دانشگاه، رشته، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل در هر مقطع

3-1- فايل تصوير گواهي اعلام نتيجه زبان در يكي از آزمون‏هاي دانشگاه تهران، MCHE، TOLIMO ، TOEFL و IELTS مطابق مفاد اين اطلاعيه. داوطلبي كه در دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه معتبر انگليسي زبان فارغ التحصيل شده و يا حداقل به مدت 2 سال در دانشگاههاي مذكور تحصيل كرده باشد بايد فايل تصوير مدارك معتبر خود را ارائه نمايد. داوطلب داراي قبولي آزمون‏هاي زبان عمومي دانشگاه تربيت مدرس، نيازي به ارائه تصوير گواهي مربوط ندارند.

4-1- اصل رسيد بانكي به مبلغ –000/250 (دويست و پنجاه هزار) ريال بابت ثبت نام به حساب جاري 143180255 نزد بانك تجارت شعبه گيشا كد 328 حساب تمركز درآمدهاي دانشگاه تربيت مدرس (قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت) را نزد خود نگه داريد و شماره رسيد بانكي و تاريخ واريز وجه و كد شعبه را در تقاضانامه درج كنيد. توجه داشته باشيد كه اطلاعات ماشين شده توسط بانك با اطلاعات مندرج در فيش مغايرتي نداشته باشد. (مخصوصا شماره رسيد بانكي كنترل شود)

2-   در صورتي كه داراي شرايط استفاده از سهميه هاي ايثارگران و يا مربيان هستيد گزينه مربوط را با توجه به توضيحات زير در فرم ثبت‏نام انتخاب نمائيد.

1-2- ايثارگران: داوطلب در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين آگهي لازم است حسب مورد اصل معرفي نامه، گواهي يا فرم مخصوص را  به موقع توسط پست پيشتاز به نشاني دفتر آزمون دانشگاه ارسال نمايد. داوطلب مي‏تواند گواهي مذكور را براي اعمال در ثبت نام در آزمون حداكثر تا پايان فروردين ماه 88، براي اعمال در آزمون كتبي تخصصي حداكثر تا چهارشنبه 20 خرداد 88 و براي اعمال در نتايج نهايي حداكثر تا چهارشنبه 24 تيرماه 88 به دفتر آزمون تحويل و رسيد دريافت نمايد.

2-2- مربيان وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: داوطلب واجد شرايط لازم است ضمن انتخاب اين گزينه در زمان ثبت نام فايل تصوير فرم شماره (1) و آخرين حكم كارگزيني خود را پيوست (Attach)  نمايد. در صورت استفاده از مهر برجسته از كاربن استفاده شود.ضمنا” داوطلب مي‏تواند اين مدارك را براي اعمال در ثبت نام در آزمون حداكثر تا پايان فروردين 88 ، براي اعمال در آزمون كتبي تخصصي حداكثر تا چهارشنبه 20 خرداد 88  و براي اعمال در نتايج نهايي حداكثر تا چهارشنبه 24 تيرماه 88 به دفتر آزمون دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نمايد.

3-2- مربيان غير وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: داوطلب واجد شرايط لازم است ضمن انتخاب اين گزينه در زمان ثبت نام فايل‏هاي تصوير فرم شماره (4) و گواهي تاييد صلاحيت عمومي از هيات مركزي گزينش استاد وزارت علوم، تحقيقات  وفناوري و اولين حكم استخدام رسمي ـ آزمايشي ممهور توسط هيات مميزه مركزي يا هيات مميزه منصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آخرين حكم استخدام را پيوست (Attach) نمايد. در صورت استفاده از مهر برجسته از كاربن استفاده شود. ضمنا” داوطلب مي‏تواند اين مدارك را براي اعمال در ثبت نام در آزمون حداكثر تا پايان فروردين 88 ، براي اعمال در آزمون كتبي تخصصي حداكثر تا چهارشنبه 20 خرداد 88 و براي اعمال در نتايج نهايي حداكثر تا چهارشنبه 24 تيرماه 88 به دفتر آزمون تحويل و رسيد دريافت نمايد.

 

      حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

 

  

رشته‏هاي دكتري سال 1388

دانشكده علوم انساني

كد رشته

نام رشته

كد رشته

نام  رشته

101

باستان‏شناسي ـ دوران اسلامي

152

آموزش زبان انگليسي

105

تاريخ ـ ايران اسلامي

154

زبان و ادبيات عرب

112

تربيت بدني ـ فيزيولوژي ورزشي

157

زبان و ادبيات فارسي

115

تربيت بدني ـ مديريت ورزشي

158

اقتصاد ـ اقتصاد سلامت

120

برنامه‏ريزي درسي

160

علوم اقتصادي ـ اقتصاد نظري

121

فلسفه ـ فلسفه مشاء

166

علوم سياسي ـ انديشه سياسي

124

جامعه‏شناسي ـ جامعه شناسي سياسي

170

علوم قرآن و حديث

128

جغرافيا و برنامه‏ريزي شهري

176

فلسفه ـ منطق

137

جغرافياي طبيعي ـ اقليم شناسي

183

مديريت ـ مديريت رفتاري

138

حسابداري

185

مديريت ـ تحقيق در عمليات

144

حقوق كيفري و جرم‏شناسي

192

مديريت ـ بازاريابي بين‏الملل

147

روانشناسي

198

سياستگذاري علم و فناوري

 

دانشكده علوم پايه

كد رشته

نام رشته

كد رشته

نام رشته

206

بيوشيمي

236

نانو زيست فناوري (نانوبيوتكنولوژي)

210

بيوفيزيك

238

شيمي ـ شيمي آلي

218

رياضي محض ـ هندسه

242

شيمي ـ شيمي تجزيه

220

رياضي محض ـ آناليز

246

شيمي ـ شيمي فيزيك

221

رياضي محض ـ جبر

250

 شيمي ـ شيمي معدني

224

زمين‏شناسي تكتونيك

256

فيزيك ـ حالت جامد

227

زمين شناسي مهندسي

257

فيزيك ـ اتمي مولكولي

231

فيزيولوژي گياهي

258

فيزيك ـ كيهان‏شناسي و ذرات بنيادي

233

زيست شناسي ـ ژنتيك مولكولي

 

 

 

دانشكده فني و مهندسي

كد رشته

نام رشته

كد رشته

نام رشته

304

مهندسي برق، قدرت(سيستم‏‏ـ‏الكترونيك قدرت)

343

مهندسي عمران ـ زلزله

305

مهندسي برق، الكترونيك (نور و نيمه‏هادي ـ مدار وسيستمهاي الكترونيك)

344

مهندسي عمران ـ راه و ترابري

307

مهندسي برق، كنترل

345

مهندسي عمران ـ سازه

310

مهندسي برق، مخابرات ـ سيستم

347

مهندسي عمران ـ مكانيك خاك و پي

313

مهندسي برق، مخابرات ـ ميدان و امواج

348

مهندسي عمران ـ محيط زيست

316

مهندسي پزشكي

351

مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي

320

مهندسي كامپيوتر ـ نرم‏افزار

354

مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد

323

مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي

357

مهندسي مكانيك ـ طراحي كاربردي

325

مهندسي شيمي (ترموسنتيك، فرايندهاي جداسازي و طراحي فرايندها)

365

مهندسي مواد ـ شناسايي و انتخاب مواد

330

مهندسي پليمر (كامپوزيت ـ فرايندهاي شكل‏دهي ـ سنتز و سنتيك پليمرها)

366

مهندسي مواد ـ خوردگي

331

مهندسي صنايع

374

مهندسي معدن ـ فرآوري مواد معدني

338

مهندسي عمران ـ سازه‏هاي هيدروليكي

375

مهندسي معدن ـ مكانيك سنگ

 

دانشكده كشاورزي

كد رشته

نام رشته

كد رشته

نام رشته

404

سازه‏هاي  آبي

440

تكنولوژي مواد غذايي (با محوريت علوم و صنايع غذايي)

410

اصلاح نباتات

444

زراعت

418

اقتصادكشاورزي ـ‌ اقتصاد منابع طبيعي

447

باغباني‏ـ‏گياهان دارويي، ادويه‏اي و نوشابه‏اي

426

بيماري‏شناسي گياهي (بيماري‏هاي قارچي، ويروس‏شناسي و نماتدشناسي)

448

باغباني ـ ميوه كاري

427

ترويج و آموزش كشاورزي ـ ترويج كشاورزي

454

علوم دامي ـ تغذيه دام

430

حشره‏شناسي كشاورزي

458

علوم دامي ـ اصلاح نژاد دام

434

خاكشناسي ـ فيزيك و حفاظت خاك

460

مكانيك ماشين‏هاي كشاورزي

 

دانشكده منابع طبيعي   (محل تحصيل واقع در شهرستان نور مي‏باشد)

كد رشته

نام رشته

كد رشته

نام رشته

504

جنگلداري

510

محيط زيست ـ آلودگي

 

دانشكده علوم پزشكي

كدرشته

نام رشته

كد رشته

نام رشته

601

آمار زيستي

638

ژنتيك پزشكي

605

آموزش بهداشت

644

علوم تشريحي

614

ايمني‏شناسي پزشكي

648

قارچ‏شناسي

618

باكتري‏شناسي

652

فيزيك‏پزشكي

622

بهداشت حرفه‏اي

656

فيزيوتراپي

628

بيوتكنولوژي پزشكي

660

فيزيولوژي

630

بيوشيمي باليني

 

 

 

دانشكده هنر

كدرشته

نام رشته

كد رشته

نام رشته

701

پژوهش هنر

705

معماري

702

مديريت پروژه و ساخت

703

شهرسازي

 

 

    

حوزه معاونت آموزشي دانشگاه
      مديريت همكاري‏هاي آموزشي و آزمون

 

 

انتشار 16 آذر 87             *شماره درخواست خود را تا پایان مراحل پذیرش حفظ نمایید.

 


مطالب مشابه :


وزارت آموزش وپرورش نحوه استخدام ‪ ۲۵‬هزار نيروي جديد را ابلاغ كرد.

وزارت آموزش وپرورش نحوه استخدام ‪ ۲۵‬هزار مدرس کنکور و گروه زيست شناسي
آگهی استخدام کارشناس زیست شناسی و حسابدار و گرافیست درشرکت امینسان

آگهی استخدام مدرس داراي مدرك كارشناسي و بالاتر در زير مجموعه هاي رشته زيست شناسي
شرايط ويژه استخدام 40 هزار نفري در آموزش و پرورش

مدرس کنکور و المپیاد زیست زيست شناسي سلولي مولكولي جهاد شرايط ويژه استخدام 40 هزار
استخدام ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربى پرورشى

استخدام ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربى پرورشى مدرس کنکور و المپیاد زیست
معرفی گرایش های رشته زیست شناسی

زيست شناسي دانشگاه ها به مدرس و آموزش و پرورش نيز استخدام شوند اما اين طرح
مدارس جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور

مدرس کنکور و المپیاد افرادي که استخدام اوليه آنها در مشاغل معلمان - زيست شناسي 1 و 2
مواد آزمون تخصصي و عمومي استخدام پيماني اعلام شد

مواد آزمون تخصصي و عمومي استخدام پيماني مدرس کنکور و گروه زيست شناسي استان
آزمون ورودي دكتري تخصصي (Ph.D.)دانشگاه تربيت مدرس- سال 1388

و اولين حكم استخدام رسمي آزمايشي مدرس به ورودي‏هاي زيست شناسي
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دولتی سال 92

اخباردانشگاه.منابع آزمون.بانك سوال و مقاله.ارشد92.استخدام مدرس، با زيستشناسي
لیست معلمان حق التدریس اولویت استخدام در استان گلستان

لیست معلمان حق التدریس اولویت استخدام در مدرس کنکور و گروه زيست شناسي استان
برچسب :