طرح درس روزانه ( فورهند تنیس روی میز)

بسمه الله الرحمن رحیم

جدول طرح در روزانه

تاریخ : 18/1۰/۹۲                                                 جلسه : بیستم

معلم : فریده دیلم                                                             پایه : چهارم

عنوان درس : سرویس فورهند تنیس رومیز  وفاکتور انعطاف پذیری

هدف کلی :

در پایان کلاس دانش آموز بتواند سرویس ساده را بشناسد وفاکتور انعطاف پذیری را نیز با تمریناتی که انجام می دهد بشناسد واحساس کند .

هدف جزئی

دانشی :  دانش آموز اصول تکنیک سرویس را یاد بگیرد وچگونگی ایستادن قبل ،حین وبعد از ضربه  را فرا گیرد .

مهارتی : دانش آموز بتواند سرویس فورهند ساده را بزند .

نگرشی : دانش آموز ضمن رعایت اصول ایمنی وبهداشتی ورعایت قوانین تنیس رومیز و روحیه همکاری وتعاون دانش آموز هم تقویت شود وحس مسئولیت پذیری در او ایجاد شود .

 

 

 

وسایل مورد نیاز:

میز ، راکت وتوپ تنیس رومیز – توپ اسکواش - سوت – کرنومتر – توپ بزرکتر10 عدد– چند عدد تخته کوچک ودانش اموز 20 نفر.

 

 

نوع فعالیت

اجزاء

اهداف

زمان

آماده سازی

تعویض لباس وحضور وغیاب

سلام احوال پرسی – حضور وغیاب –چک کردن دانش آموزهم لباس وهم بهداشت واینکه صبحانه کامل خوردن ودر مورد تغذیه انها صحبت می شودوبررسی وسایل مورد نیازآن روز .

«سلامتی و تندرستی از بزرگترین نعمتها ست »  پیامبر اکرم (ص)

 

 

3 دقیقه

 

 

گرم کردن عمومی

 

دانش آموز می ایستند و چند حرکت همراه شعر انجام می دهند تا دانش آموز آماده شود وشروع می کند راه رفتن وبا صدای سوت شروع به دویدن میکنند انواع دویدن را انجام می دهند( پروانه – زانو بلند و...) تا درجه حرارت بدنشان بالا برود .وبعد راه می روند ودر مرحله بعد حرکات ورزشی انجام میدهند .

 

5 دقیقه

گرم کردن تخصصی

 

1-   دوبه دو می شوند واز پهلو دستهای همدیگر را می گیرند وبه نوبت همدیگر را می کشند واین تمرین از دو طرف انجام شود .

2-   هر دو نفر یک توپ داشته وپشت بهم می ایستند وتوپ را از بالا می دهند واز پایین می گیرند .

3-     دانش آموزان به سه گروه تقسیم می شوند وسه ایستگاه قرار می دهیم

 

 

ایستگاه اول : تخته ها را کنار هم  کاشته ودانش آموزان با توپ اسکواش به سمت انها نشانه گیری کند وضربه بزندومورد هدف قراردهند.

ایستگاه دوم : باراکت وتوپ انواع مختلف ضربات را تمرین کنند .

ایستگاه سوم : روی تشک نشسته در حالی که پاهای  انها باز است توپ را به سمت جلو با دودست ببرندتاجایی که بدنشان کامل کشیده شود ودوباره برگردندچند بار انجام دهند.

4-   در این قسمت مسابقه می گذاریم دانش آموز به پهلو می شوند ودرحالی که پاها باز می باشد توپ را از پهلو به نفر بعدی می دهند ونفرآخر با توپ به ابتدای صف می رود تا ببینیم کدام گروه برنده می شود .

 

 

 

 

 

 

10 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

آموزش

آمادگی جسمانی  انعطاف پذیری

 

تعریف : کشیده شدن عضلات بدن تا جایی که امکان دارد تا بدن  ومفصلها باز شود .

 

 

 

20 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

مرور جلسه قبل

 

تمرینات توپ وراکت را انجام می دهند وبسمت جلو می روند ودور خود دور می زنند وطریقه راکت گیری آنها دیده شود واگر کسی سوال داشته باشد جواب دهد .

 

 

 

 

 

آموزش سرویس

تنیس رومیز

 

تعریف سرویس تنیس رومیز : تکنیکی است که با روی راکت به توپ ضربه زده می شوددرحالی که به هردومیزبرخورد کند در این تکنیک طریقه ایستادن به این صورت است که به  اندازه  یک دست  آزاد از  میز  فاصله  داشت  باشند (30 سانی متر) پای چپ جلوتر وپای راست عقب تر وبدن از ناحیه زانو وکمر کمی خم شود .

1-   دانش آموز ان می خواهیم که درست بایستند وبا دست بصورت با بزن ودر واقع سایه بزند وانگار که یک چیزی را با فشار به سمت جلو هل میدهند .

2-     توپ تنیس که در جلویش آویزان است را با دست ضربه بزند .

3-     با راکت سایه بزند .

4-   سرگروه در هر گروه توپ را بندازدودانش آموزان به ترتیب به توپ ضربه بزنند  

5-     . دانش آموز برای خودش بندازد وبا راکت به توپ ضربه می زند .

 

بازگشت به حالت اولیه

سرد کردن نتیجه گیری وپایان کلاس

 

دانش آموزان به روی خط آرام شروع به دویدن میکنند بعد جمع شوند ودر حین اینکه راه می روند حلقه  تشکیل می دهند وشعری که از قبل گفته شد را می خواننددر حالی که دست همدیگررا گرفتن وچند حرکت کششی انجام می شود .و از بچه ها در مورد کلاس پرسیده شود که مورد رضایت آنها بوده .ودر مورد جلسه بعدی گفته می شود و از سرگروهها خواسته شود که وسایل جمع شود.و به دانش آموزان گفته می شود که حتما دست وصورت خود را بشویند ولباسهای خود را عوض کنند .

 

7 دقیقه

 


مطالب مشابه :


شعر در مورد ماه رمضان

تنیس بازی از دل کویر - شعر در مورد ماه رمضان - فرهنگی،هنری،ورزشی - تنیس بازی از دل کویر
شعر کردی در مورد هنرمندان تکاب

مسابقات تنیس در شعر کردی در مورد فرش بافان
اطلاعات دربارهی تنیس - بدمینتون

باشگاه بوستان ورزش که دارای چندین زمین تنیس در محلی و توپ مورد شعر عشق
طرح درس روزانه ( فورهند تنیس روی میز)

دانش آموز می ایستند و چند حرکت همراه شعر انجام تنیس که در جلویش ها در مورد کلاس
تنیس روی میز

تنیس روی میز در مورد بايکنان چپ دست، عکس اين قضيه صادق است. (شعر و ادبیات)
نحوه استعداد یابی در تنیس روی میز

نحوه استعداد یابی در تنیس شعر درباره ی مرحله نهایی استعدادیابی در مورد بازیکنان تیم
آموزش گام به گام تنیس روی میز

آموزش گام به گام تنیس در مورد بایکنان چپ دست درون مدرسه ای به همراه متن شعر
تولدت مبارک راجر!!!

تولد راجر فدرر میتونه بهونه خوبی باشه واسه اینکه طلسم بشکنه و در مورد تنیس شعر و مطلب
برچسب :