مرتضی مجدفر

 

51215694288034436987.jpg

مرتضی مجدفر


• متولد ۱۳۴۲، تبریز.

• دانش‌آموختة دورۀ تربیت معلم در سطح کاردانی، مهندسی صنایع در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت آموزشی.

• مدیرتولید و سر‌ویراستار علمی انتشارات پیشگامان پژوهش‌مدار.

• عضو انجمن مدیریت آموزشی ایران و عضو پیوسته انجمن ترویج علم ایران.

• شاغل در آموزش‌و‌پرورش از ۱۳۶۰ تاکنون در سمتهای گوناگون (معلمی، معاونت مدرسه، مدیر امور آموزشی در رده‌های گوناگون، مسئول پژوهشی، مدرس مرکز آموزش عالی فرهنگیان و جز آنها).

• اشتغال در مجموعه مجلات رشد وابسته به وزارت آموزش‌و‌پرورش از ۱۳۸۰ تاکنون.

• مسئول مرکز مطالعه و یادگیری دانشگاه تربیت معلم و برگزاری کارگاههای آموزشی و تدریس در این دانشگاه (۱۳۸۷ تا ۱۳۸۱).

• عضویت در شوراهای تخصصی و معتبر وزارت آموزش‌و‌پرورش، دانشگاه تربیت معلم، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و جز آنها.

• برگزاری دهها کارگاه آموزشی دربارة شیوه‌های یاددهی- یادگیری، مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی برای معلمان و مدیران میانی و ارشد آموزش‌و‌پرورش در سراسر کشور و نیز برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی گوناگون برای مدیران و کارکنان صنایع، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (از ۱۳۶۹تاکنون). 

• تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد اسلامی و جز آنها.

• تدریس در دوره‌های ویژة شرکت نفت، ماشین‌سازی تبریز، موتوژن، آکام‌فلز، سولیران، رادیاتورسازی، ابزاران، ایران‌خودرو، کمباین‌سازی اراک، گلرنگ، اشی‌مشی، واحدهای گوناگون شیلات کشور و دهها شرکت ایرانی.

• مجری نظام مدیریت مشارکتی در ۷کارخانة زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۷ واحد از زیرمجموعه‌های شیلات ایران در سراسر کشور و نیز ادارة کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی.

• مبتکر طرح ویژۀ آموزش نیروی انسانی با استفاده از مطالعات موردی در وزارت آموزش‌و‌پرورش و تدوین حدود ۳۰ مطالعة موردی (Case study)  بر اساس مسایل و رویدادهای نظام آموزش‌وپرورش ایران.

• حضور در چندین سمینار خارجی و نزدیک به ۵۰ گردهمایی داخلی دربارة مدیریت، تکنولوژی آموزشی و روشهای آموزشی در مقام یادگیرنده.

• راهنما و مشاور دهها پایان‌نامة دانشجویی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی و مدیریت آموزشی.

• همکاری با بیشتر نشریات ترکی‌زبان از ۱۳۵۷ تاکنون.

• طراحی، راه‌اندازی و سردبیری هفته‌نامة ترکی فارسی اختر تا شماره ۲۳(سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱).

• انتشار آثار در ترکیه، جمهوری آذربایجان، سوئیس، آمریکا، آلمان، کانادا و یوگسلاوی(سابق).

• سردبیری مجلة رشد آموزش ابتدایی، نشریة ویژة آموزگاران دورة دبستان(از مهر ۱۳۸۴)

• عضو شورای سردبیری سالنامة رشد در فاصلة سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵. 

• طراحی، راه‌اندازی و عضویت در شورای برنامه‌ریزی مجلة رشد مدیریت مدرسه، نشریة مدیران مدرسه‌ها (از مهر ۱۳۸۱ تاکنون)

• عضویت در تحریریة روزنامة همشهری از بدو انتشار، دبیر گروه فرهنگی هنری و نیز علمی فرهنگی این روزنامه به مدت ۱۱سال، انتشار دهها مقاله، یادداشت، ترجمه، شعر و جز آنها در این روزنامه، همچنین انتشار صفحات به زبان ترکی برای مناطق ترک‌زبان در روزنامة همشهری به مدت یک سال، در ۱۳۸۵.

• برگزیدة جشنوار‌ة معلمان مؤلف در سال ۱۳۷۲، برگزیدة جشنوارۀ مدرسان مؤلف مراکز آموزش عالی فرهنگیان در ۱۳۷۸، تقدیر شده در همایش استاد گنجعلی صباحی به مناسبت تألیف آثار به زبان ترکی، برگزیدة جایزة ادبی رسول رضا در جمهوری آذربایجان در ۲۰۰۵م، برگزیدة جشنوارة رشد در ۳ بخش در ۱۳۸۶، برگزیدة جشنوارۀ داستان‌نویسیسونای به زبان ترکی  در ۱۳۸۶، برگزیدة جشنوارة کتاب فصل در پاییز ۱۳۸۷ برای فرهنگنامة نام‌آوران، برگزیدة جشنوارة ۵سالانة کتابهای حوزة فرهنگ و ادبیات آذربایجان (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷) یادوارة استاد هلال ناصری برای کتاب «قارا دوواق»، برگزیدۀ کتاب سال ایران برای فرهنگنامۀ نام‌آوران در بهمن ماه ۱۳۸۸، منتخب هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد برای مجموعه کتاب‌های توسعة سواد خواندن در کلاس درس (ازوپ، لافونتن و بیدپا در کلاس درس ) در ۱۳۸۹ و منتخب کتاب فصل زمستان ۱۳۸۹برای کتاب «رنگین‌کمان پژوهش».


 آثار فارسی

۱.  بستة آموزشی چیست؟. نشر چاپار فرزانگان. ۱۹۲ صفحه. ۱۳۸۶ (چاپ جدید).

۲.  اصول مدیریت و رهبری آموزشی. نشر سرنا. ۳۶۰ صفحه. ۱۳۷۱.

۳.  انضباط مثبت در کلاس درس. نوشتة جین نلسون، لین لات و اچ. استفان گلن(ترجمه به فارسی همراه با دکتر غلامرضا حاجی‌حسین‌نژاد). نشر امرود. ۲۴۰ صفحه. ۱۳۹۰(چاپ دوم).

۴. مدیریت آموزشگاهی در عمل(۱۲مطالعة موردی مستند‌سازی شده بر اساس تجربه‌های مدرسه‌ای). انتشارات مدرسه. ۹۶صفحه. ۱۳۹۰(چاپ ششم).

۵. مدرسه و کیفیت گرایی در روابط انسانی. انتشارات مدرسه. ۱۹۲صفحه. ۱۳۸۹(چاپ سوم).

۶. چون که 100 آمد (صد راز طلایی برای موفقیت در مدیریت پر رمز و راز آموزشی). نشر آمیتیس. ۸۰صفحه. ۱۳۸۸(چاپ دوم).

۷. معاون، یک مدیر است. نشر امرود. ۱۹۶صفحه. ۱۳۸۹(چاپ ششم).

۸. مدرسة موفق، مدیر موفق. نشر پیک بهار. ۲۰۸صفحه. ۱۳۹۰(چاپ چهارم).

۹. هنر خوب رهبری کردن (مروری بر اندیشه‌های مدیریتی کونوسوکه ماتسوشیتا). نوشتة کاتسوهیکو اگوچی(ترجمه به فارسی همراه با وحیدرضا نعیمی)، انتشارات پیشگامان پژوهش‌مدار.۱۵۲ صفحه.۱۳۹۰.

۱۰. ۵۰۱نکته برای معلمان. نوشتة رابرت. دی رمزی (ترجمه به فارسی همراه با وحیدرضا نعیمی). انتشارات قدیانی. ۱۲۰ صفحه. ۱۳۹۱(چاپ چهارم).

۱۱. نوآوری در یادگیری با تکالیف درسی خلاق.( تألیف و مطالعة تطبیقی همراه با زری آقاجانی). انتشارات امرود. ۸۴صفحه. ۱۳۸۹.

۱۲. سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی. نشر انیس. ۲۵۸صفحه. ۱۳۷۱(همراه با گروه مؤلفان).

۱۳. طرح درس، نرم‌افزاری مناسب در تکنولوژی آموزشی (ویرایش پنجم). نشر چاپار فرزانگان. ۱۶۰ صفحه. ۱۳۷۹.

۱۴. کودک کلاس اولی من! انتشارات دانشگاه تربیت معلم.۲۸۲صفحه. ۱۳۸۰(ویرایش جدید).

۱۵. مطالعات موردی در راهبردهای یاددهی- یادگیری.نشر طلوع. قم.۱۶۰صفحه. ۱۳۷۵(همراه با اکبر قاسمیان مقدم).

16. مهارتهای آغازین (۹۹روش برای شروع بهینة تدریس توسط  معلمان). نشر چاپار فرزانگان. ۱۲۸صفحه. ۱۳۷۹.

۱۷. مدیریت در کلاس درس بر اساس تجربیات مدرسه‌ای. نشر چاپار فرزانگان. ۶۴صفحه. ۱۳۷۴.

۱۸. تفویض اختیار و عدم تمرکز. نشر مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. ۴۸صفحه. ۱۳۶۹.

۱۹. ابزارهای گروههای کیفیت و بهره‌وری. نشر مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. ۴۸ صفحه. ۱۳۶۹.

۲۰. سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت مشارکتی. نشر مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی. ۴۸صفحه. ۱۳۷۶.

۲۱. مرکز یادگیری چیست؟ نشرمعاونت آموزشی سازمان آموزش‌و‌پرورش شهر تهران. ۴۸صفحه. ۱۳۷۶.

۲۲. هوش، مهارت، ریاضی (مجموعه راهبردهای اجرایی برای افزایش مهارتهای آموزشی). نشر گهر. 96 صفحه. ۱۳۷۳(چاپ سوم).

۲۳. ارزشیابی ارزیابان در نظام مدیریت مشارکتی. نشر مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران. ۶۴ صفحه. ۱۳۷۰.

۲۴. بدن انسان (نوشتة لئونید ملچاکو). ترجمه به فارسی. انتشارات گوتنبرگ. ۹۶صفحه. ۱۳۶۴.

۲۵. خون، بیماریها، ویتامینها (ترجمه به فارسی از ۲۲مقالة خارجی). انتشارات گوتنبرگ. ۳۶۰ صفحه. ۱۳۷۱.

۲۶. بستة آموزشی فرزندپروری.(همراه با دکتر فاطمه امینیان، دکتر فریده حمیدی و دیگران)، مؤسسة  علمی آموزشی اشاره‌ها و نکته‌های زندگی. ۱۰بروشور آموزشی ۶صفحه‌ای در یک قاب. ۱۳۸۸ (چاپ مکرر).

۲۷.بستة آموزشی مهارتهای زندگی (همراه با دکتر فاطمه امینیان، دکتر فریده حمیدی و دیگران). مؤسسۀعلمی آموزشی اشاره ها و نکته‌های زندگی. ۱۰بروشور آموزشی ۶ صفحه‌ای در یک قاب. ۱۳۸۸(چاپ مکرر).

۲۸. دبیر هیئت علمی ویژه‌نامة آموزشی.ماهنامة گزارش. ضمیمۀشمارۀ ۵۵ مجلة گزارش. ۱۱۰ صفحه. شهریور۱۳۷۱.

۲۹. مقدمه، شرح و آماده‌سازی کتاب لذت یادگیری. مجموعة سخنرانیهای دکتر غلامرضا حاجی‌‌حسین‌نژاد. نشر آمیتیس.۸۰صفحه. ۱۳۸۶(چاپ جدید).

۳۰. میمون در کنسرت شبانه (مجموعه داستانهای کوتاه). نشر قو. ۸۰ صفحه، ۱۳۹۰.

۳۱. یک جفت از چشمان دنیا (ترجمة منظومة رنگها، اثر رسول رضا، شاعر آذربایجانی به فارسی)، نشر قو، ۱۰۰صفحه، ۱۳۸۲.

۳۲. بسیار سپاسگزارم از به دنیا آمدنم! ( ترجمة اشعاری از دوران‌ زندگی ناظم حکمت، شاعر معاصر ترک)، نشر امرود، ۶۴صفحه، ۱۳۸۷.

۳۳. فرهنگ‌نامة نام‌آوران (شرح‌حال۱۲۰۰ شخصیت ایرانی و خارجی). نشر طلایی.۴۰۰ صفحه. ۱۳۸۷ ( همراه با گروه مؤلفان).

۳۴. در همین نزدیکی (جلد اول ازکتاب مدرسه- مجموعه‌ای دربارة دوستی و دوست‌یابی برای نوجوانان و جوانان). نشر فرهنگسرای مدرسه (اندیشه). ۶۴صفحه. ۱۳۸۶( همراه با ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه‌دار).

۳۵. و اکنون زندگی ( جلد دوم از کتاب مدرسه- مجموعه‌ای دربارۀ مدیریت بر خود، خودیابی و ارتباط با خود برای نوجوانان و جوانان). نشر فرهنگسرای مدرسه(اندیشه).۶۴ صفحه. ۱۳۸۶ (همراه با ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه‌دار).

۳۶. راهنمای ورود به دورۀ راهنمایی تحصیلی (همراه با ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه دار). نشرامرود.۶۰صفحه.۱۳۹۰(چاپ هفدهم).

۳۷. ازوپ در کلاس درس. جلد اول از مجموعه کتابهای توسعة سواد خواندن در میان دانش‌آموزان دبستانی. نشر امرود، ۹۶ صفحه، ۱۳۸۸.

۳۸. لافونتن در کلاس درس. جلد دوم از مجموعه کتابهای توسعة سواد خواندن در میان دانش‌آموزان دبستانی. نشر امرود. ۱۱۶صفحه. ۱۳۸۹.

۳۹. بیدپا در کلاس درس. جلد سوم از مجموعه کتابهای توسعة سواد خواندن در میان دانش‌آموزان دبستانی. نشر امرود. ۱۱۶صفحه. ۱۳۹۰.

۴۰. ۲۲۲ نکته برای پدران و مادران (همراه با ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه‌دار)، نشر امرود. ۱۰۸ صفحه. ۱۳۸۹(چاپ دوم).

۴۱. گنج موفقیت (راهنمای درس‌خواندن برای دانش‌آموزان دبستانی). همراه با ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه‌دار، نشر رزمندگان، ۸۰صفحه،۱۳۹۰(چاپ دوم).

۴۲. رنگین‌کمان پژوهش (راهنمای پژوهش برای دانش‌آموزان دبستانی). همراه با ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه‌دار. انتشارات مدرسه. ۹۶صفحه. ۱۳۹۰(چاپ چهارم).

۴۳. راهنمای جشنوارة طراحی یک جلسه‌ تدریس ( تألیف همراه با دکتر محرم‌ آقازاده)، سازمان آموزش‌و‌پرورش شهر تهران، ۱۸۰صفحه. ۱۳۸۸.

۴۴. ماهنی‌های عاشقانه(گزیدة شعر معاصر جمهوری آذربایجان). نشر امرود. ۱۱۲ صفحه. ۱۳۸۹.

۴۵. ۱۰۱ راه برای جلوگیری از نفله شدن در مدیریت (تأملی در دلایل موفق نبودن برخی از مدیران در مدرسه‌های ایران). نشر پیشگامان ‌پژوهش‌مدار. ۳۰۴صفحه. ۱۳۹۰.

۴۶.‌ ۴۴بازی خلاق برای کودکان پیش از دبستان. نشر پیشگامان پژوهش‌مدار. ۱۶۸ صفحه. ۱۳۹۱.

 ۴۷. ۷ مهارت اساسی برای معلمان (به همراه ضمیمه‌ای دربارة ویژگیهای معلمان حرفه‌مند در جهان). نشر پیشگامان پژوهش‌مدار. ۱۲۰صفحه. ۱۳۹۱.

 ۴۸. آموزگاران و پژوهشهای دانش‌آمو زی (راهنمای پژوهش مدرسه‌ای برای آموزگاران). همراه با ابراهیم اصلانی و دکتر لیلا سلیقه‌دار. انتشارات مدرسه. ۹۶صفحه. ۱۳۹۱(چاپ اول).آثار به زبان ترکی 

۱. کوچه لره سوسپمیشم (مجموعه داستانهای کوتاه ترکی). نشر چاپار فرزانگان. ۱۶۰صفحه،۱۳۸۰.

۲. آپارمنی (گزیده‌ای از سروده‌های فارسی پونه ندایی، همراه با ترجمۀ ترکی).نشر امرود. ۱۰۴صفحه. ۱۳۸۷(چاپ دوم).

۳. قارا دوواق (مجموعۀ۲۰  داستانک ترکی همراه با ترجمة فارسی). نشر امرود. ۸۸صفحه.۱۳۹۰(چاپ دوم).

۴. مقدمه، شرح و آماده‌سازی مجموعة شعر قیزیل قان. اثر: بختیار نصرت. نشر فرهنگ آذربایجان. ۸۰ صفحه. ۱۳۶۱.

۵. مقدمه، شرح و آماده‌سازی مجموعة شعر پنجره دن داش گلیر. اثر: عمران صلاحی. نشر فرهنگ آذربایجان. ۴۸صفحه.۱۳۶۱.

۶. مقدمه، شرح و آماده‌سازی مجموعة شعر سئویرم قافلانتیمی. اثر: عزیز سلامی. نشر فرهنگ آذربایجان. ۷۲صفحه. ۱۳۶۱.

۷. مقدمه، شرح و آماده‌سازی مجموعة شعر یئرلی ادعا. اثر: بهروز دولت‌آبادی. نشر فرهنگ آذربایجان.۸۰صفحه.۱۳۶۱.

۸. مقدمه، شرح و آماده‌سازی مجموعة شعر سؤنمین گونشلر. ترجمه‌هایی از ادبیات کلاسیک فارسی. اثر: استاد حبیب ساهر. نشر فرهنگ آذربایجان. ۶۴صفحه.۱۳۶۱.

۹. مقدمه، شرح و آماده‌سازی مجموعة شعر وجدان سسی. اثر: غلامرضا مجدفر. نشر فرهنگ آذربایجان. ۸۰صفحه.۱۳۶۲.

۱۰.  آلتینجی امام: حضرت جعفر صادق علیه‌السلام (ترجمه از فارسی، زندگی امام ششم) انتشارات بعثت. ۸۰ صفحه،۱۳۷۱.

۱۱. مقدمه، شرح و آماده‌سازی مجموعه شعر یارالی دوُرنا (مجموعه اشعار ترکی زنده‌یاد عمران صلاحی). نشر امرود. ۲۳۲صفحه. ۱۳۲۹۰. 

۱۲. قیرمیزی سئوگی ( عشق سرخ). ( مجموعه داستانهای کوتاه به زبان ترکی با ترجمة فارسی دربارة هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی آذربایجان). نشر امرود. ۹۰صفحه. ۱۳۹۱.

۱۳. باخ گؤر کیم‌دیر؟ نه‌چی دیر؟ اوُشاق باغچالاری، کودکستان و دبستان اوُشاقلاری اوچون شعر مجموعه‌سی (آموزش واحدهای کار « آشنایی با مشاغل» و « آشنایی با اعضای خانواده» در قالب شعر برای کودکان مناطق ترک‌نشین). انتشارات پیشگامان پژوهش‌مدار. ۱۳۹۱.

 ۱۴. دامجی‌لار- دونیا ادبیاتیندان آذربایجان تورکجه‌سینه ترجمه اوْلان شعرلر (همراه با دکتر محرم آقازاده). انتشارات پیشگامان پژوهش‌مدار.

 


مطالب مشابه :


نوضیحاتی در مورد دو مدرسه ی هوشمند برتر ایران

« اهداف تأسیس دبستان پیشگامان تکنولوژی آذربایجان
بازی های سنتی 3

دبستان پسرانه پیشگامان تکنولوژی آذربایجان. شهرداری تبریز. در دبستان پسرانه پیشگامان
آشنایی با اساتید تعلیم و تربیت دکتر مرتضی مجد فر تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

• متولد ۱۳۴۲، تبریز. آموزشی و تکنولوژی آموزشی پیش از دبستان. نشر پیشگامان
مرتضی مجدفر

• متولد ۱۳۴۲، تبریز. • دانش‌آموختة دورۀ تربیت معلم در سطح کاردانی، مهندسی صنایع در دوره
رزومه دکتر مجدفر

مرتضی مجدفر · متولد 1342،تبریز. · دانش آموخته دورۀ تربیت معلم در سطح کاردانی و مهندسی صنایع
به روزآوری فهرست آثار و کتاب‌های مرتضی مجدفر - پست ثابت

در روزهای گذشته که توفیق حضور در دورۀ تربیت مدرس طرح تعالی مدیریت مدرسه در دانشگاه شهید
جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

با سلام، آموزگار پایه ششم دبستان فاطمة الزهرا شهرستان خاش و علاقه مند به آموختن هستم.و می
اسامی شرکت های همکار

ارسال اس ام اس - اسامی شرکت های همکار - ارسال انبوه پیامک
دانلود فایل آشنایی با ابزار آزمایشگاهی و کاربرد آنها

دانلود فایل آشنایی با ابزار آزمایشگاهی و کاربرد آنها دانلود فایل. منبع : گروه تکنولوژی و
برچسب :