عمليات مربوط به خروج كالا از انبار

 

عمليات مربوط بهخروج كالا ازانبار

 

1-    امكان صدور فرم درخواست كالا از انبار توسط كليه واحدهاي سازماني و ثبت عمليات مربوط به تأييد درخواست، تحويل كالا و پيگيري درخواست‌هاي تحويل داده نشده

2-    امكان صدور حواله توسط انبار براي كالاهاي مختلفي كه توسط يك واحد سازماني درخواست مي‌شود

3-    امكان صدور حواله انبار براي كالاهاي خريداري شده جهت تحويل به واحدهاي متقاضي كالا

4-    امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در حواله انبار با كالاهاي درخواست شده

5-    امكان ثبت، كنترل عمليات و صدور حواله انبار براي كالاهايي كه از انبار به ديگران امانت داده مي‌شود

6-    امكان صدور حواله برگشت امانت براي كالاهايي كه با قبض امانتي وارد انبار و به متقاضي تحويل داده شده است

7-    امكان صدور حواله انتقالي و كنترل عمليات براي كالاهايي كه بين انبارها انتقال داده مي‌شوند

8-    امكان صدور حواله براي كالاهاي ضايعاتي

9-    امكان ثبت عمليات مربوط به مرجوع كردن كالاها

10-                     امكان ثبت كالاهايي كه از طريق مزايده يا روشهاي ديگر به فروش مي‌رسند

11-                     امكان ثبت كالاهايي كه جهت تعمير ارسال مي‌شوند

12-                     امكان ثبت كالاهايي كه به دلايلي از قبيل زيست محيطي، بهداشتي و ... معدوم مي‌شوند

13-                     امكان ايجاد سند حمل (بارنامه) براي تمامي اسناد خريد، فروش و اماني

14-                     امكان تكميل و تاييد حواله‌هاي فروش توسط سرپرست انبار و دريافت امضاي مشتري روي حواله فروش پس از ارسال كالا جهت ثبت در كارت موجودي انبار

15-                     امكان كنترل توالي شماره حواله انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)

16-                     امكان تحويل كالاي مشابه و ثبت آن در حواله انبار در صورت فقدان كالاي درخواست شده در انبار

17-                     امكان كنترل موجودي كالا در زمان صدور حواله به نحوي كه در صورت صدور حواله انبار براي يك كالا به تعداد بيشتر از موجودي انبار، موجودي كالا پس از صدور حواله انبار منفي نشود


مطالب مشابه :


دانلود فرم حواله انبار

انجام خدمات حسابداری - دانلود فرم حواله انبار - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار

حسابدار برتر - نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار - آموزش حسابداري ، مديريت ، بورس
كاردكس انبار

مديريت انبار(Warehouse Management) - كاردكس انبار - انبار داری . ( رسيد انبار ) و فرم حواله انبار و ……
عمليات مربوط به خروج كالا از انبار

انبار - کنترل موجودی - عمليات مربوط به خروج كالا از انبار - مطالب مربوط به انبار - warehouse
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم)

حسابدار برتر - نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم) - آموزش حسابداري ، مديريت
فرم های انبار

سیستم انبار مکانیزه,آموزش انبارداری پیشرفته , -حواله انبار:
مقاله سیستم انبار داری

حواله انبار چهار برگ است كه به شرح زير توضيح مي شود فرمهاي اصلي كه براي ورود و خروج كالا
صورت جلسه انبار گردانی

حسابداری و حسابرسی - صورت جلسه انبار گردانی آخرين شماره حواله انبار مركزي
برچسب :