دعای گشایش کار بسته شده


من باب فتح مهمات و شغل و گشایش مشکلات آورده اند که این آیه را در مربع درج کند و با خود دارد به اندک زمانی صاحب ثروت و جاه میشود

(هو هذا الایه)

 

 

توضیح:

باید تمام اداب نوشتن تعویذ را در قسمت (آداب تعویض و سر اکبر) را خوب رعایت کنید.

مربع را باید بدین شکل انجام دهید

 

حتما باید  بعد از نوشتن تعویذ عزیمت اسمائ را با صدای بلند بخوانید که عزیمت اسماء در قسمت (آداب تعویض و سر اکبر) امده است

منبع: inapply.com


مطالب مشابه :


دعای گشایش کار

دعانویس-ابطال طلسم-باز کردن بخت-دعای کار گشایی-دعای رزق و روزی- دفع سحر و جادو دعای گشایش کار
گشایش در کار و باز شدن بخت

دعانویس-ابطال طلسم-باز کردن بخت-دعای کار گشایی-دعای رزق و روزی- دفع سحر و جادو دعای گشایش کار
دعای گشایش کار بسته شده

» دعای گشایش کار مجرب ( چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ) » بخت گشایی مجرب و
دعای بخت گشایی

دعای بخت گشایی نیامده و و یا آمده وهنوز کار به بخت گشایی برای گشایش بخت
دعای گشایش کار بسته شده

» بخت گشایی(زنان و مردان) ( دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ) برچسب‌ها: دعای گشایش کار بسته
دعای بخت گشایی دختران

دعای بخت گشایی نیامده و و یا آمده وهنوز کار به بخت گشایی برای گشایش بخت
دعای دفع سحر و گشایش بخت

دعای دفع سحر و گشایش بخت دعای بخت گشایی, در امور دنیایی وقتی کار شما دست دیگری
دعای دفع سحر و گشایش بخت

دعای دفع سحر و گشایش بخت که در امور دنیایی وقتی کار شما دست دیگری هست سعی میکنید
دعای بخت گشایی

نیامده و و یا آمده وهنوز کار به دعای بخت گشایی. بخت گشایی برای گشایش بخت
دعای بخت گشایی+دعاهای مشکل گشا

دعای بخت گشایی نیامده و و یا آمده وهنوز کار به بخت گشایی برای گشایش بخت
برچسب :