تست هوش بی ربط با هوش

سوالات هوش بی ربط به هوش!!!! با سلام ، برنامه امشب ، مسابقه بصورت تست هوش هستش که ، اصلا هیچ ربطی به هوش نداره. سوالات دور اول چهار گزینه ای یه . دور دوم تشریحی .

دور اول
با توجه به تصاویر زیر به سوالات مربوطه جواب مناسب بدهید :

تابلویی که در زیر نصب شده نشان دهنده چه چیزی است ؟

الف : بار زدن ممنوع
ب : بار زدن ممنون
ج: حمل بار با ارتفاع چند متر ممنوع
د: حمل بار با ماشین سمت چپ ممنوع
[تصویر: image001.jpg]

کی چی گرفته ؟

الف : جغد چوب را گرفته است ؟
ب : دست جغد را گرفته است ؟
ج : دست چوب را گرفته است ؟
د : شما ما را گرفته ای ؟
[تصویر: image003.jpg]

کدام سگ اول خوابیده است ؟

الف: سگ سیاه با چانه زرد
ب : اونی که دستش درازه
ج : خوابشون نمیاد
د : اینها گربه اند
[تصویر: image004.jpg]

کدام یک از شخصیتهای زیر نسبت به دیگران شنگولتر است ؟

الف : هامیشه میروزکی - نفر بالا سمت چپ
ب : بوگوتا میره بالا - نفر بالا سمت راست
ج :چوزوکی لب و لوچه - نفر پایی سمت چپ
د : میشاکی دک و دنده - نفر وسط ایستاده
[تصویر: image005.jpg]

داخل بیست لیتری آبی کنار فیل چه بوده است ؟
الف : آب
ب: آب شنگولی
ج : 20 لیتر کمتر است
د : چه نبوده است
[تصویر: image007.jpg]

به نظر شما این شکلک بعد از اصابت است یا قبل آن ؟

الف : قبل
ب : بعد
ج : کفشش قشنگه
د : قرمزته
[تصویر: image008.jpg]

نام این حرکت چیست ؟

الف : چار دست و پا در تور
ب : جفتک برای توپ
ج : بر چشم شور لعنت
د : شطرنج
[تصویر: image009.jpg]

این مرد به چه مینگرد ؟

الف : توپ
ب: بند کفش
ج : به آینده
د : او نابیناست
[تصویر: image014.jpg]

دلیل عکس العمل زیر چیست ؟

الف: زمین سفت است
ب : چمن تیز است
ج : چشاش ریز است
د : توپ کو ؟
[تصویر: image015.jpg]


مطالب مشابه :


تست چهار گزینه ای همراه با پاسخ

تست چهار گزینه ای همراه با پاسخ نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان برای دوره ی دبستان و
تست هوش بی ربط با هوش

سوالات هوش بی ربط به هوش!!!! سوالات دور اول چهار گزینه ای یه . دور دوم تشریحی . دور
سوالات چند گزینه ای one-best-answer item

سوالات چند گزینه ای متداول ترین یک گزینه بهترین است و چهار گزینه دیگر ما تست هوش
چهار گزینه ای سوالات روانشناسی (راشدی)

چهار گزینه ای سوالات ب- هوش به انسان کمک می کند تا تستهای چهار گزینه ای،براساس
سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم وپنجم کتاب مطالعات اجتماعی

سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم که انجام آن به هوش و توانایی زیادی نیاز
دانلود سوالات چهار جوابی ( تستی ) از کتاب علوم چهارم ابتدایی

دانلود سوالات چهار جوابی ( تستی ) ای زیپ برترین سرگرمی (تست هوش )
سوالات چهار گزینه ای برای پایه هفتم

41- ریاضیات،تست هوش سوالات چهار گزینه ای از فصل 1 و2و3و4 : نمونه 2. سوال تستی از فصل 3
برچسب :