خاطره پروفسور حسابی درباره بنیانگذاری دانشگاه تهران

وقتي خواستم دانشگاه تهران را تاسيس كنم با وساطت يكي از دوستان وقت ملاقاتي از وزير معارف وقت گرفتم، پس از توضيح طرح، وزير معارف از من پرسيد: "دانشگاه بسازيد كه چه بشود؟" و من عرض كردم: "دكتر و مهندس ها كه براي تحصيل به فرنگ مي روند، در مملكت خودمات تربيت كنيم." 

  و او پاسخ داد: "تربيت دكتر و مهندس براي ما صد سال زود است و بايد فرنگي ها براي ما اين كار را بكنند."

    متاثر از كوته فكري وزير معارف و نااميد از انجام رسالتي كه بر دوش داشتم، از دفتر وزير خارج شدم، رفيق شفيقي كه آزردگي مرا ديد، براي تسلي خاطر گفت:

   " من مي توانم از اعلي حضرت (رضا خان) برايت وقت ملاقات بگيرم، مشروط به اين كه وزير معارف نفهمد كه من اين وساطت را انجام داده ام!"

   وقت ملاقات با رضا شاه تعيين شد، براي او طرح تاسيس دانشگاه تهران را شرح دادم، و شاه پرسيد: "كه چه شود؟" عرض كردم: به جاي آن كه جوانان ما به فرنگ بروند، در مملكت خودمان دكتر و مهندس آموزش دهيم . رضا شاه باز پرسيد:" كه چه شود؟"  عرض كردم:  

  " اين جاده ها و راه آهن را آلمان ها مي سازند! مهندسان خودمان آن را بسازند و ...

   شاه بسيار استقبال كرد و گفت :برويد طرحتان را بنويسيد. به مجلس مي گويم راي بدهد!

   و من از همان شب شروع به نگارش طرح دانشگاه كردم. فرداي آن روز از دربار به در خانه ام آمدند، تعجب كردم كه با من چه كار دارند، ديدم يك صد هزار تومان پول فرستاده اند كه اعلي حضرت فرموده اند: كارتان را شروع كنيد و طرحتان را نيز بنويسيد. و اين همان مبلغ خريد زمين دانشگاه تهران است و كار ساخت و ساز همزمان با نوشتن طرح آغاز شد. 
 


مطالب مشابه :


نقشه جدید و کامل خطوط BRT تهران

خانه جهانگرد استان تهران - نقشه جدید و کامل خطوط brt تهران - میراث فرهنگی ، صنایع دستی و
خطوط اتوبوس تندرو BRT تهران

خطوط اتوبوس تندرو brt تهران و قیمت‌های خطوط brt . رسانی از طریق نقشه، sms، نمایشگرهای
استاندارد خطوط BRT - موسسه ITDP

در این استاندارد ارزیابی خطوط brt به روش امتیازدهی نقشه آنلاین ترافیک تهران نقشه
نرم افزارRahyabe Tehran 87 نقشه تهران

- اضافه شدن خطوط brt در نقشه و افزوده شدن این هم نقشه تهران ارائه شده توسط سایت نادر
خاطره پروفسور حسابی درباره بنیانگذاری دانشگاه تهران

آشنایی با زیبایی های تهران نقشه خطوط اتوبوسرانی brt. نقشه محدوده طرح ترافیک شهر
مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا 01

پیشنهاد می کنم نقشه خطوط متروی تهران، نقشه خطوط brt و یه کتابچه نقشه تهران تهیه کنید و
لیست داروخانه های منطقه ۲ تهران

لیست داروخانه های منطقه ۲ تهران نسخه موبایل نقشه تهران . نقشه خطوط اتوبوسرانی brt.
پاسخ انتقادات از BRT

در حالي که خطوط سريع السير brt در رساني نقشه تهران! ۱۶- ايستگاه هاي brt
برچسب :