متن پایان اجرا & متن خداحافظی

منتظِر....
خداحافظى "من" نباش!
"من"؛
هر کِه را
به خدا سپردم.....
دیگر پس نیاورد...!

 


مطالب مشابه :


متن تودیع & نمونه متن برای خداحافظی بازنشستگی

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن تودیع & نمونه متن برای خداحافظی بازنشستگی - مطالب درخصوص مجری
متن پایان اجرا & متن خداحافظی

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن پایان اجرا & متن خداحافظی - مطالب درخصوص مجری گری/اطلاع رسانی
متن برای تودیع& متن خداحافظی اداری& متن بازنشستگی و یا انتقال

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن برای تودیع& متن خداحافظی اداری& متن بازنشستگی و یا انتقال
نمونه متن های مجری

متن مجری و عوامل هنری جشن تکلیف ـ دبستان یاس · میکی موس ها شعر خداحافظی را می خوانند:
متن برای مجری&متن پایان اجرا

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن برای مجری&متن پایان اجرا - مطالب درخصوص مجری گری/اطلاع رسانی
متن تبریک ازدواج

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن تبریک ازدواج - مطالب درخصوص مجری گری/اطلاع رسانی مراسم،همایش
متن تبریک روز نیروی انتظامی

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن تبریک روز نیروی انتظامی - مطالب درخصوص مجری گری/اطلاع رسانی
متن برای شروع برنامه مجری

(مجری واجرا)Mazinani-Mojri.blogfa.com - متن برای شروع برنامه مجری - مطالب درخصوص مجری گری/اطلاع رسانی
برچسب :