امام حسین(ع) و عاشورا

   مقایسه ی اصحاب پیامبر(ص) و اصحاب امام حسین(ع)

1.یاران امام حسین(ع) انسانهای سرشناس و رئیس قبیله بودند مثل زهیر 

اما یاران پیامبر(ص) انسانهای عادی و معمولی بودند.

2.اصحاب پیامبر (ص) با کسی که می جنگیدند کافر بودند اما اصحاب امام

حسین (ع) با کسی که می جنگیدندمسلمان بودند.

3.بر یاران پیامبر (ص) امداد الهی نازل می شد اما بر یاران امام حسین (ع)

امداد غیبی نازل نمی شد.

4. در جنگهای پیامبر(ص) تعداد نفرات دشمن یا مساوی بودندیا 2,3 برابر

بیشتر امادر جنگ عاشورا حدودا 416 برابر بودند؛ سی هزار نفر در مقابل 72

نفر.

5.در جنگهای پیامبر بزرگان بودند, نوزادی نبود اما در جنگ عاشورا نوزاد 6

ماهه بود.

6.در جنگهای پیامبر فقط حضرت حمزه را مثله کردند ولی در کربلا بدنها را

قطعه قطعه کردند.

7. در جنگهای عاشورا , امام حسین (ع) را دعوت کردند اما در جنگها پیامبر را

دعوت نکردندو در کربلا آب را قطع کردند.

8.امام حسین (ع)به اصحاب خود گفت:بروید آزاد هستید اما آنها نرفتند اما

اصحاب پیامبر (ص) از رسول خدا اجازه می گرفتن و می رفتند. امام حسین

(ع) به اصحاب خود فرمود : من بهتر از شما اصحاب سراغ ندارم.     

                              امام حسین(ع) موسوعه کلمات الامام الحسین(ع) , ص 395

 

     حرکت امام حسین(ع) از مکه به کوفه با تاکتیک انجام گرفت

1.روز رفت.        2. سواره رفت           3.با قافله و چمدان رفت

4.از وسط مردم رفت        5.آیه ای را که موسی(ع) از دربار فرعون بیرون

رفت همان آیه را خواندو حکومت یزید را نامشروع دانست.

                                                 قصص, آیه21(بااستفاده از سخنان استاد قرائتی)

 

                            قرآن کریم و سیدالشهدا(ع)

1.قرآن سید الکلام است , امام حسین (ع) سیدالشهداء است.

2.قرآن کریم به هدایت و رشددعوت می کند, امام حسین (ع) نیزهمینطور

«نافسوا فی مکارم الاخلاق»

3.قرآن نور مبین است  , امام حسین (ع)نیز نور مبین است.

4.قرآن عظیم است , امام حسین (ع) نیز فدیناه بذبح عظیم است.

5. قرآن مرکب نجات است , امام حسین (ع) نیز سفینه ی نجات است.

6. قرآن کتاب بابرکت است, در شهادت امام حسین (ع)نیز برکت است.

7.در قرآن کجی راه ندارد, در امام نیز میل به باطل راه ندارد.

8.قرآن کریم است , حسین بن علی(ع) نیز کریم الاخلاق است.

9.قرآن کتاب عزیز است, حسین (ع) نیز هیهات مناالذله است.

10.قرآن شفاست , در خاک حسین بن علی(ع) نیز شفا وجود دارد.

11.قرآن ریسمان الهی است, حسین (ع) نیز کشتی نجات و هدایت

است.«مصباح الهدی وسفینه النجاه»

12.قرآن را با حزن بخوانید , بحالت غم و غصه و ناراحت به زیارت حسین (ع)

بروید.                                                 (با استفاده از سخنان استاد قرائتی)

   خداوند در عوض شهادت سیدالشهداء این امتیازات را به او بخشید:

1. امامت در نژاد اوست.      2. دعا کنار قبرش مستجاب می شود.

3. شفا در تربت اوست.          4.فاصله ی زمان رفت و برگشت زائر ازعمرش

محسوب نمی شود.           

                                       امام صادق (ع),بحارالانوارمجلسی,کمپانی,جلد101, ص150

5.دارائی تو اگر از آن تو نباشد,تو از آن او خواهی بود.پس آن را باقی مگذار

زیرا آن برای تو نمی ماند و پیش از آنکه او تورا بخورد , تو آن را بخور.

                                              امام حسین(ع),منتخب میزان الحکمه,حدیث 5908

6.هرکس برای خدا به زیارت امام حسین (ع)برود,جبرئیل و میکائیل و اسرافیل از او مشایعت می کنندتا به منزلش برگردد.    

                                                    امام صادق(ع),بحارالانوار,جلد101,ص20

7.امام رضا(ع) به ریان بن شبیب فرمودند:

ای پسر شبیب ! اگر خواهی بی گناه خدای عز و جل را ملاقات کنی حسین

(ع) را زیارت کن.

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری در اطاقهای ساختمان بهشت با پیغمبر و

آلش همنشین باشی به قاتلان حسین (ع) لعن کن.

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری ثواب شهیدان در رکاب حسین (ع) را

ببری ,هروقت اورا یاد کردی بگو ؛ کاش با آنها بودم و به فوز عظیم شهادترسیده بودم.

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری در درجات اعلای بهشت با ما باشی, در

اندوه و شادی ما شریک باش و ملازم ولایت ما باش.          

                                                   در کربلا چه گذشت,شیخ عباس قمی ,ص54 

8. امام حسین (ع) در روز عاشورا هم مستحباتش را کم نکرد؛ اذان و اقامه

گفت و به جماعت خواندو در اول وقت هم خواند.امام حسین (ع) روز عاشورا

30 تیر خورد تا 34 کلمه ی نماز را اقامه کند.

                                                                 محسن قرائتی

9.اگر مردم بدانند زیارت امام حسین (ع) چقدر فضیلت دارد از شوق می

میرند.

                                                امام باقر (ع), بحارالانوار, جلد101,ص21

10.اگر مردم مرگ را باور می کردند و آن را به همانگونه که هست بنظر می آوردند دنیا ویران می گشت.         

                                   امام حسین (ع),فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)ص841

11.اگر سه چیز نبود , فرزند آدم هرگز برای چیزی سرخم نمیکرد, فقر ,

بیماری و مرگ.

                                     امام حسین (ع),فرهنگ جامع سخنانامام حسین(ع),841

12.از امام حسین (ع)پرسیدند ادب چیست, فرمود: اینکه از خانه ی خود

بیرون آیی و با هیچکس برخورد نکنی مگر او را برتر از خود ببینی. 

                                          فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع),ص841

13.شخصی نزد امام حسین (ع) از کسی غیبت کرد, امام (ع) به او فرمود:

ای فلانی ! دست از غیبت بردار , زیرا غیبت کردن نان خورش سگهای دوزخ

است.

                                        فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع),ص 839

14.از امام سجاد (ع) پرسیدند: فرزندان پدرشما چقدرکم اند ؟! فرمود:

شگفتا ! چگونه خودم به دنیا آمده ام ,او درهرشبانه روزهزاررکعت نماز

میخواند.                                        فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع),ص755

15.شکرگزاری تو برای نعمت پیشین, نعمت تازه را سبب می شود.

                                                                  امام حسین (ع) ,فرهنگ جامع,ص834

16.آنکه بخشش تورابپذیرد,تو را در جوانمردی کمک کرده است.

                                                            امام حسین(ع),فرهنگ جامع,ص826

17.سلام هفتاد حسنه دارد؛ شصت و نه حسنه ی آن از آن سلام کننده و

یکی از آن جوابگوست.

                                                            امام حسین(ع),فرهنگ جامع,ص813

18.از امام حسین (ع)پرسیدند آیا حضرت مهدی بدنیا آمده است ؟! فرمود : نه

و اگر زمان او را درک کنم,در تمام عمرم به او خدمت خواهم کرد.           

                                                                        فرهنگ جامع, ص733

19.هرکس این پنج خصلت را نداشته باشد, از زندگی خود بهره ای نمی برد؛

  عقل , دین ,  حیا , ادب و خوش خلقی  

                                       امام حسین(ع),فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)ص804

20.هر بامداد اعمال این امت بر خدای تعالی عرضه می شود.

                                       امام حسین (ع),میزان الحکمه,ری شهری,ج9,حدیث14383

21.مردی خانه ای ساخت و از امام حسین (ع) دعوت کرد که داخل آن

شود.حضرت وقتی وارد خانه شدو به آن نگاه کرد فرمود: خانه ی خودت را

ویران کردی و خانه ی دیگری را آبادساختی.کسی که در زمین است تورا

فریفت و آن که در آسمان است با تو دشمن شد.

                                                     میزان الحکمه , ری شهری ,جلد5,حدیث8696

22.هرکه تا زنده است به زیارت قبر حسین(ع)نرود دین و ایمانش ناقص

باشدو اگر به بهشت هم برود مقامش در آنجا از همه ی مومنان پایین تر

باشد.                                            امام صادق(ع),میزان الحکمه,جلد5,حدیث7962

23.سالی یکبار به زیارت قبر حسین(ع) بروید. 

                                           امام صادق(ع),میزان الحکمه,جلد5,حدیث7963

24.روزهایی که برای زیارت امام حسین(ع) حرف بشود,از عمر شمرده نمی

شود.

                                              امام رضا(ع),تهذیب,شیخ طوسی ,جلد6,ص43

25.تحصیل دانش ,سبب باروری شناخت است.  

                                      امام حسین(ع),میزان الحکمه,جلد8,حدیث12184

26.کسی که می پندارد پیرو شیعه ی ماست , ولی تا زنده است هرگز به

زیارت قبرحسین(ع) نرود،او شیعه ی ما نیست.    

                                                      امام صادق(ع),وسایل الشیعه,جلد10,ص336

27.از بی ارزشی و خواری دنیا نزد خدای متعال است که سر یحیی بن زکریا

به فاحشه ی بنی اسرائیل هدیه شد.          

                                                   امام حسین (ع),میزان الحکمه, جلد4,حدیث 5958

28.قناعت سبب آسایش تن است.        

                                                    امام حسین(ع),میزان الحکمه,جلد10,حدیث17163

29.هرکس در راه زیارت حسین(ع) به خطر و هراس افتد, خداوند اورا از ترس

و وحشت در روز قیامت ایمن می سازد.         

                                                               امام صادق(ع),بحارالانوار,جلد98,ص11

30.  درس آزادی بدنیا داد رفتار حسین   

                                                   بذر همت در جهان افشاند افکارحسین

      گر نداری دین به عالم,لااقل آزاده باش  

                                                   این کلام مغز می باشد ز گفتار حسین

     مرگ باعزت ز عیش با مذلت بهترست 

                                                   نغمه ای می باشد از لعل گهربار حسین

                                                                                     فضل الله صلواتی

31. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود   

                                                       کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود

   چهره ی سرخ حقیقت بعداز آن طوفان رنگ  

                                                      پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود

  در عبوراز بستر تاریخ,سیل انقلاب 

                                                 پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود  

                                                                                 «قادرطهماسبی»

32.ابوثمامه ی صائدی فردی بود که نماز اول وقت را به اباعبدالله یادآوری کرد

وامام (ع)به او فرمود خداوند تورا از نمازگذاران قرار دهد.

33. اولین شهید نماز در جبهه ی کربلا سعیدبن عبدالله حنفی بود که13تیربه

بدنش اصابت کرد.

34.  هاله ای بر چهره از نور خدا دارد حسین  

                                                 جلوه ی هر پنچ تن آل عبا دارد حسین

       آشنای عشق را بی آشنا گفتن خطاست  

                                                  در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین

     در هوای وصل کویش بیقراران بیشمار   

                                                 دل مگر کاهست و گوئی کهربا دارد حسین

      معجز قرآن جاویدان حسین بن علی است    

                                                 برترین اعجازها درکربلا دارد حسین

      خیمه گاهش کعبه و آب فراتش زمزم است

                                                 قتلگاهی برتر از کوه منا دارد حسین

     شور شیرین غمش رمز حیات سرمدی است 

                                                 از سرشک دیدگان آب بقادارد حسین

      تا شفابخشد روان و جسم هر بیمار را     

                                                در حریم وصل خودخاک شفا دارد حسین

       حرمت ذبح عظیم کربلا بنگر  حسان     

                                                خونبهایی هم چو ذات کبریا دارد حسین

35. علل و انگیزه های نهضت:

1.تعهدو مسئولیت دینی و اجتماعی امام حسین(ع) در برابر اسلام و مسلمین.

2.افزایش فسادها و انحرافات و ستمهای بنی امیه.

3.امر به معروف و نهی از منکر.

4.به خطر افتادن موجودیت دین و اساس اسلام.

5.غصب حکومت توسط رژیم اموی و تسلط ناروا بر جامعه.

6.اعلام آمادگی کوفیان برای یاری امام در نهضت.

36.اهداف نهضت امام حسین(ع) :

1.زنده کردن اسلام.

2.آگاه ساختن مسلمانان و افشاء ماهیت واقعی امویان.

3. احیاء سنت نبوی و سیره ی علوی.

4.اصلاح جامعه و به حرکت درآوردن امت.

5.غصب حکومت توسط رژیم اموی و تسلط ناروا بر جامعه.

6.اعلام آمادگی کوفیان برای یاری امام در نهضت.

37. مراحل نهضت :

1. امتناع از بیعت با یزید و به رسمیت نشناختن حکومت وی.

2.هجرت شبانه و مخفیانه ی امام از مدینه به مکه.

3.اعزام نماینده ی ویژه « مسلم بن عقیل » به کوفه , برای زمینه سازی بیعت گرفتن از شیعیان

هوادار جهت تشکیل حکومت اسلامی.

4.بهره برداری از امام سجاد وحضرت زینب و اهل بیت«« علیهم السلام »»از

خون شهیدان در طول اسارت و پس از آن و افشاگری های موثر و بیدارگرعلیه

رژیم حاکم.

5.رسوائی و تزلزل موقعیت امویان.

38.فسادهای رژیم بنی امیه :

1. اسلام زدائی و تحریف معارف دین.

2.غارت بیت المال مسلمانان و صرف آن در راه منافع و امیال شخصی

3.ترویج فرهنگ جبر و سکوت و تسلیم.

4.فساد اخلاق و ترویج شراب و شهوت و قمارو احیاء ضد ارزشهای دوران جاهلیت.

5.به کارگماردن عناصر نالایق و فاسد, صرفا به دلیل اموی بودن.

6.کینه و عداوت آنان با اولاد علی (ع).

7.محروم کردن شیعه از حقوق سیاسی,اجتماعی,فرهنگی.

8.کشتارهای دسته جمعی مسلمین در شهرها.

9.شهید کردن چهره های درخشان و انقلابی و آگاه مسلمانان.

10.بیعت گرفتن اجباری از مردم به نفع یزید.

 

39. آثار و نتایج نهضت :

1.قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم.

2.احساس گناه در جامعه بخاطر یاری نکردن حق و کوتاهی در اداء تکلیف.

3.پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی « ارزشهای نوین عاشورایی و حسینی »

4.فرو ریختن ترسها و رعب ها از اقدام و قیام.

5.رسوائی یزیدیان و باند حاکم.

6. بیداری روح مبارزه در جامعه.

7.تقویت انگیزه های مبارزاتی مردم.

8.پدید آمدن حرکتهائی چون : انقلاب توابین,انقلاب مختار,انقلاب مدینه , انقلاب ابن اشعث,

انقلاب زیذبن علی , انقلاب ابی السرایا.

9.الهام بخشی عاشورا, به همه ی نهضت های رهائی بخش و حرکتهای

انقلابی تاریخ.

10.تبدیل شدن کربلا به دانشگاه عشق و ایمان و جهادوشهادت برای

نسلهای انقلابی شیعه.

40. یک پیرمرد خرفتی که بین پسر و عروسش جدائی انداخته بود خدمت

امام حسین(ع) رسید.امام فرمودند:فلانی ! شنیدم بین پسر و عروست

جدائی انداختی؟! عرض کرد بلی یابن رسول الله, امام فرمودند : می دانی

گناهش چقدر است؟! اگر رگهای این دونفر رابیرون کشیده بودی گناهش

کمتر از این بود که جدائی انداختی.    

                                                          اخلاق در خانه1, استاد مظاهری , ص 329.

 


مطالب مشابه :


معرفی،چگونگی مصاحبه،رتبه های قبولی دانشگاه امام حسین(ع)

معرفی دانشگاه امام حسین (ع) نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد آزاد برق 93 /
زمان اعلام نتایج دوره های پودمانی ویژه سربازان و بسیجیان سال 89

مرکز علمي-کاربردي امام حسین زمان اعلام نتایج دوره های "تحت نظارت دانشگاه جامع علمی
نتایج آزمون دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی اوایل بهمن اعلام می ش

مرکز علمي-کاربردي امام حسین(ع) مازندران - نتایج آزمون "تحت نظارت دانشگاه جامع امام حسین
فرم درخواست پذیرش دانشگاه امام حسین (ع) , دانشگاه امام صادق , دانشگاه شاهد , دانشکده علوم قضایی

فرم درخواست پذیرش دانشگاه امام حسین (ع) , نتایج امتحانات کانون مشاوره پایان نامه
زمان اعلام نتایج دانشگاه آزاد

زمان اعلام نتایج دانشگاه گوشه‌های‌ اضافی ضریح امامحسین (ع)
راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

نیروی زمینی، دانشگاه هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام نتایج
تاثیر قیام عاشورا ی امام حسین (ع) بر انقلاب های مردمی و بیداری اسلامی

بسیج دانشجویی دانشگاه که نتایج ثمربخش آن تا امام حسین ع با
دانلود فرم درخواست تحصیل در دانشگاه امام حسین (ع) سال تحصیلی 90-89

برای دریافت فرم درخواست تحصیل در دانشگاه امام حسین (ع) نتایج امتحانات کانون مشاوره
قبولی محمد مهدی در دانشگاه امام صادق ع و دانشگاه پیام نور سال91

قبولی محمد مهدی در دانشگاه امام صادق ع و دانشگاه پیام نور سال91 امام حسین ع نماز امام رضا ع
امام حسین(ع) و عاشورا

(ص) و اصحاب امام حسین آثار و نتایج 10.تبدیل شدن کربلا به دانشگاه عشق و ایمان و
برچسب :