سرفصل های حسابداری عمومی

1.آشنایی با مفاهیم و عناصر حسابداری

2.آشنایی با دفاتر روزنامه و کل و تهیه گزارشات حسابداری(ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه)

3.ثبت رویدادهای مالی موسسات خدماتی

4.آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و چگونگی ثبت رویدادهای مالی آن هادر دفاتر

5.تهیه گزارشات ترازنامه و صورت سود و زیان موسسات بازرگانی

6.روش های قیمت گذاری موجودی کالا در موسسات بازرگانی

7.حسابداری صندوق و تهیه صورت مغایرت بانکی ثبت رویدادها در دفاتر حسابداری

8.روش ثبت چک های دریافتی و پرداختی موسسات و طریقه وصول یا برگشت یا تنزیل چک ها

منبع


مطالب مشابه :


سامانه استعلام کد اقتصادی

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
دانلود کتاب های پيام نور

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
سرفصل های حسابداری عمومی

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
ثبت نام آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 1394

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 90-89

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پيام نور نیمسال دوم۹۲-۹۱

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
مجموعه جزوات حسابرسی 2

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
کلید اولیه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1390

دیدار اعضای انجمن حسابداری واحد قائمشهر با ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان "جناب آقای
برچسب :