کارل گوستاو یونگ/ کتاب "کتاب قرمز"


پیشینیان گفته اند که وقتی آدم از درخت سیب خورد، درخت بهشتی پژمرد. پس بدانید که زندگی شما تاریکی را نیاز دارد. اما اگر تاریکی را «بد» بدانید، دیگر نمی پذیریدش و رنج و مرارت ها می کشید و نمیدانید چرا: که نه میتوانید آن را به مثابه یک امر شیطانی به حساب بیاورید که اگر چنین کنید، آن بخش «خوبِ» شما، شما را رد میکند و نه می توانید آن را انکار کنید چون شما فرق میان خوب و بد را یاد گرفته اید. زیرا که این دانش خوب و بد یک لعنت فائق نیامدنی ست.

اما اگر به هرج و مرج نخستین (خائوس - یگانگی و مجزا نشدگی چیزها) باز گردید و اگر آنچه در میان آونگ دو قطب آتش در نوسان است را بشناسید و لمس اش کنید، نه تنها متوجه خواهید شد که در نهایت چه از راه تجربه و چه از راه دانش، دیگر از خوب و بد رها گشته اید و بلکه می توانید مسیر رشد خود را بیابید که مسیر آن از پائین به بالا (از ریشه به شاخه) است.مطالب مشابه :


کتاب قرمز

[1] قبل ازادامه بخش های دیگر مکاشفات کارل یونگ روانشناس دذ " کتاب قرمز" ، شاید توضیحی درباره
( 2 - ل ) کتاب قرمز یونگ و دیگر تالیفاتش

فانوس - روانشناسی کاربردی - - ( 2 - ل ) کتاب قرمز یونگ و دیگر تالیفاتش - - فانوس - روانشناسی کاربردی -
کارل گوستاو یونگ/ کتاب "کتاب قرمز"

کارل گوستاو یونگ/ کتاب "کتاب قرمز" دانلود و خرید کتاب قرآن
بررسی قسمتی از کارکردهای آنیموس در روان زن

براستی که یونگ به زیبایی به این مفهوم یونگ در زمانی که کتاب قرمز را می نوشت نگران از دست
بیوگرافی کل گروه

کتاب مورد علاقه ( رمان ، طنز و غیره ) : " یک تکه "60. ورزش مورد علاقه : قرمز 25 . یونگ سنگ :
آنیموس

روان شناسی کارل یونگ; روانشناسی تازه های کتاب; چکیده پژوهش های
رنگ انار / the color of pomegranates

یونگ (مکتب زوریخ بینید که کتاب می‌آورند و می‌برند و صحنه‌های قرمز و سیاه بعد از صحنه
بیوگرافی کیم کیو جونگ

هیون جونگ رو چه رنگی توصیف میكنین : قرمز. یونگ سنگ: (کتاب ، طنز و غیره) : Veronika Decides to Die
برچسب :