قسمت 20 رمان به خاطر عشق

هر دو با هم سوار اسانسور شدیم و هر دو خیره به چشمای هم با صدای:طبقه ی همکف به خودمون اومدیم

به سمت ماشین رفتیم درو واسم باز کرد و من سوار شدم به سرعت رانندگی میکرد جلوی یه پاساژ بزرگ

نگه داشت پیاده شدم اومد کنارم دستمو دور دستش حلقه کردم و داخل پاساژ شدیم  بعد از گشت تو طبقه ی اول

توی طبقه ی دوم روی یه لباس خیره شدم یه لباس شب سبز رنگ متوجه نگاهم شد با صداش به طرفش بر گشتم

_اگه دوسش داری برش دار

_اخه

_وااا برش دار نترس

_داخل مغازه شدیم و لباسو خریدیم کمی جلو تر دستشو ول کردم و رفتم سمت یه پالتو فروشی:ادرین این چه

طوره؟

_باید بپوشیش

_با هم داخل شدیم رو به فروشنده گفت:خانوم لطفا از این مدل سایز خانوم من بیارین

فروشنده نگاهی بهم کرد و پالتورو به طرفم گرفت رفتم سمت پرو و پالتو رو تن کردم با حالت خاصی اومدم بیروم

و جلوی ادرین چرخی زدم:چه طوره؟

_سوتی کشید :عالیهه حقا که خانوم خودمی

رو به فروشنده گفت:همینو بر میداریم

رفتم سمت پرو و حاضر شدم و پالتورو دادم به ادرین ادرین پوله پالتو رو حساب کرد و با هم از مغازه خارج شدیم

_منگشنمه ادرین

_دیگه چیزی نمیخوای ؟

_نه نه مرسی

در ماشینو زد و سوار شدم دست بردم سمت ضبطو روشنش کردم

صدای مرتضی پاشایی به چه زیبایی توی ماشین پخش شد

چشات منو داده به دستای باد ، دلم عشقتو از کی بخواد
دل تو با دلم به سادگی راه نمیاد

ببین دل من درو روو همه بست ، تو دلم کی به جز تو نشست
آخه عاشقتم تو به عاشقی میگی هوس

همش هوس تورو داره دلم ، بدون تو چاره نداره دلم
به تو دلو بسته دوباره دلم ، عشق تو کار ِ دلم
نفس نفسم تورو داد میزنه ، نفس توی سینه صدات میزنه
نگاه تو مثله جواب منه ، تعبیر خواب منه
دلم دیگه درگیر عاشقیه ، تو قلب تو آخه کیه
که بهم نمیگی ما دو تا دلمون یکیه

نزار دیگه سر به سر دل من ، مگه در به دره دل من
ولی جای توئه دیگه تو دل غافل من
آره هوس تورو داره دلم ، دیوونته چاره نداره دلم
به تو دلو بسته دوباره دلم ، عشق تو کار ِ دلم
نگاه تو مثله جواب منه ، تعبیر خواب منه
نفس نفسم تورو داد میزنه ، نفس توی سینه صدات میزنه

با ترمز ماشین به اطراف نگاه کردیم جلوی یه رستوران شیک نگه داشت با هم داخل شدیم و یه گوشه رو انتخاب

کردیم هر دو سفارش باقالی پلو دادیم با ماهیچه .نگاهی بهم کرد

_لبت بهتر شده

_سرمو انداختم پایین و با حلقه م بازی کردم

_منو نگاه کن

ناچارا سرمو اوردم بالا و زل زدم به چشمای عسلیش

_من نمیخواستم دست روت بلند کنم اما خودت باید درک میکردی حالمو

_ادرین من..

با اومدن گاسون حرفمو قطع کردم بعد از رفتنش رو بهم گفت:تو چی؟

_هیچی

مشغول خوردن غذا شدیم

_ازش شکایت کردم

_چیییییییی؟

-همین که شنیدی

_ادرین!

_ادرین چی؟انتظار داشتی برم یه ماچشم کنم

_ولی..

پرید وسط حرفم :هییییییس دیگه نمیخوام چیزی بشنوم

غرق در اهنگی که پسر جوون با گیتار میزد و میخوند شدم خیلی  ماهرانه و قشنگ

نمیدونی، ولی آروم / همش از نازه چشمای تو میخوندم

هستیمو دنیامو، پای تو میزارم / این بهترین دلخوشیمه که تورو دارم

قسم خوردم ، برای عشقه پاکت/ بشم اونی که میبینی تو خوابت

فقط میخوام تو باشی / تو این دنیا کنارم

این بهترین ،دلخوشیمه / که تورو دارم

تو میدونی ، چه حالیم / از اینکه توی این دنیا تورو دارم

تا وقتی که ، نفس دارم/واست چیزی از این عشق، کم نمیزارم

یه لحظه هم سخته/ بدون تو بودن

این بهترین دلخوشیمه / که تو رودارم

قسم خوردم ، برای عشقه پاکت/ بشم اونی که میبینی تو خوابت

فقط میخوام تو باشی / تو این دنیا کنارم

این بهترین ،دلخوشیمه / که تورو دارم

دوست داشتم ادرین بفهمه اینم حرفه دله منه اما.....

صدای ادرین منو از فکر در اورد:اگه خوردی بریم

اره اره مرسی خیلی خوشمزه بود

_خواهش میکنم خانومم

غمو تو چشاش دیدم فکر کنم او نم حاله منو داشت از رستوران خارج شدیم سرمو گذاشتم رو شیشه ی ماشین

و چشامو رو هم گذاشتم با تکونای ادرین چشماتمو باز کردم............


مطالب مشابه :


قسمت 20 رمان به خاطر عشق

♥ رمان رمان رمان ♥ - قسمت 20 رمان به خاطر عشق - رمان,دانلود رمان,رمان مخصوص موبایل,رمان
رمان ببار بارون32

دانلودرمان رمان عشق و -- اگه اونی که امشب حس کردم درست باشه و احساس بینمون دوطرفه
رمان صرفا جهت اینکه خرفهم شی56

دانلودرمان و خوش کنار هم و با علاقه ی کاملا دوطرفه با هم که قلب و عشق و زندگیم
رمان تا ته دنیا

دانلودرمان روزای عشق من به تو مثل آهن محکم و فولادی اضطرابمان کاملا دوطرفه و غیرقابل
اشراف زادگان 5

دانلودرمان دلیل این کشش دوطرفه را نمی دانست شاید به عشق ،اشیلا ،خودش و
رمان جدال پر تمنا16

یه مورد عشق دوطرفه وجود 59-دانلودرمان( اُ ) 60-دانلودرمان( اَ ) 61-دانلودرمان( ب ) 62-دانلودرمان( پ )
برچسب :