حسابداری انبوه سازی

حسابداری شرکتهای عمرانی
بخش اول:
در اینجا مثال اول یک شرکت عمرانی است که انبوه ساز مسکن است. بحث این شرکتها طی چند سال گذشته و به خصوص همراه با گسترش ساخت مسکن مهر بیشتر از گذشته بر زبانها جاری است.و خوب دیدم در رابطه با حسابداری این شرکتها این موضوع را انتخاب نمایم.
برای انجام حسابداری در این نوع شرکتها بهتر است یک حسابدار مواردی را مجزاء کند تا در طول کار کمتر با مشکل مواجه شود ،به خصوص این مطلبی را برای افرادی بیان می نمایم که حسابداری در این شرکتها اولین تجربه کاری آنان است.
1-تعیین پروژه ها و مراکز هزینه:
در صورتی که از نرم افزار حسابداری استفاده می کنید پروژه های خواص و مراکز هزینه را با دادن یک کد خواص تفضیلی مجزاء نمایید.معمولا شرکتهای عمرانی در یک دوره (یک زمان واحد) در چندین پروژه فعالیت دارند.برای مثال ممکن است شرکتی در یک شهرک مسکونی جدید در اهواز دارای پروژه مثلا ساخت مدرسه و پروژه مسکونی دو هزار واحدی است. و یا حتی ممکن است در همین زمان یک پروژه دیگر در شهرستان خرمشهر و یا در شهرستانی خارج از استان خوزستان داشته باشد. تمام این پروژه ها باید از یکدیگر مجزاء بوده و حساب هزینه ها و درآمدها از هم جدا باشد.
مثال:
فرض می شود یکی از پرسنل شرکت که تنخواه دست وی سپرده شده است (مامور خرید یا ...)لوازم مصرفی خریداری میکند.از این لوازم چند قلم مربوط به پروژه شماره 101،چند قلم دیگر پروژه102 و چند قلم پروژه103 تشخیص داده می شود.در هنگام ثبت این رویداد هر قلم به حساب همان پروژه بدهکار می گردد.
در صورتی که از نرم افزار استفاده می کنید، ثبت آن معمولا در حساب تفضیلی طبقه چهارم به بالاست. (در صورتی که ردیف اول کل، دوم گروه و سوم معین باشد). انجام این کار باعث می شود اطلاع ما از میزان هزینه های هر پروژه دائمی باشد و در هر لحظه با مراجعه به قسمت بدهکار حساب پروژه میزان هزینه های آن را بررسی کنیم.
در مورد هزینه های دیگر هم وضع به همین صورت است،همچنین این مسئله در مورد دارائی ها،بدهی ها و سرمایه هم انجام می گیرد.
یک نرم افزار حسابداری در آن واحد می تواند به ما میزان دارائیها،بدهیها،هزینه ها و درآمدها و ...کل شرکت و همچنین تفکیک آن در پروژها و مراکز هزینه تابعه را نشان دهد.
2- مصالح ساختمانی:
یک پروژه عمرانی معمولا به مصالح ساختمانی زیادی نیاز دارد و معمولا هزینه مصالح بالاترین هزینه یک پروژه عمرانی است.مصالح مهم به کار رفته در یک پروزه عمرانی و مثال ما (مسکن) سیمان،ماسه،شن،کوپال،بلوک دیواری،آجر،تیرچه بلوک و... می باشد.
پیشنهاد می شود در صورتی که از نرم افزار حسابداری استفاده می نمائید در کنار آن از برنامه اکسل(excel) میزان سیمان، شن، ماسه و .. نگهداری شود.
اما به منظور سرشکن کردن هزینه های مصالح بین پروژه ها چه باید کرد؟
برخی شرکتها به خصوص اگر مکان پروژه های فعالیت آنها نزدیک یکدیگر باشد، از یک مکان مصالح را جهت مصرف روانه پروژه ها می کنند. برای مثال اگر شرکتی دستگاه بچینگ (تولید کننده بتن) دارد (قابل ذکر است در این صورت خود کارگاه بچینگ یک پروژه مجزا حساب شده و هزینه و درآمد خواص خود را دارد) و پروژه های فعالیتش نزدیک کارگاه بچینگ باشد،چگونه می تواند هزینه مصالح مصرف شده توسط کارگاه بچینگ را بین پروژه ها تقسیم و سرشکن کند؟ در حالی که خرید اولیه آنها به منظور استفاده در پروژه های مختلف بوده و به حساب موجودی مصالح (یا حساب پروژه بچینگ در صورت وجود) بدهکار گردیده است؟
طبیعتا در لحظه مصرف، ارزش مصالح مصرف شده (بهای تمام شده آنها یا بهای فروش، در صورتی که کارگاه و پروژه بچینگ به کار تولید و فروش بتن می پردازد) باید تعیین گردد و به حساب بدهکار پروژه ای که مثلا بتن در آن مصرف گردیده منظور شود.(چیزی شبیه کار در جریان ساخت یا ساختمان در جریان تکمیل)
معمولا شرکتهای عمرانی به این امر توجه نمی کنند، به خصوص در شرکتهای کوچک،و مثلا مدیریت شرکت که معمولا تحصیلاتی در زمینه فنی و عمرانی دارد این قضیه را کم اهمییت جلوه می دهد. اما حسابدار خود باید موضوع را پی گیری کرده و آن را مشخص نماید .البته ذکر این قضیه مهم است که در این امر حتما باید با کارشناس عمرانی پروژه مثلا سرپرست کارگاه یا مدیر پروژه یا مسئول دفتر فنی مشورت کند ،زیرا یک حسابدار به خصوص اگر اولین تجربه کاریش در چنین شرکتهایی است نمی تواند مشخص کند که مثلا یک متر بتن عیار 300 چه میزان ماسه،شن و سیمان را هزینه کرده است؟
مبحث دیگر در مصالح ساختمانی کرایه حمل (بارنامه) آن است.کرایه پرداختی به بونکر حمل سیمان یا تریلر حمل کننده شن و ماسه :
این هزینه ها به بدهکار حساب مصالح بدهکار میگردد،تا هزینه واقعی یا بهای تمام شده این مصالح مشخص گردد.در صورتی که ماشین آلات حمل کننده این مصالح جزئ داراییهای شرکت است، مشورت به مدیریت شرکت در رابطه با نحوه عمل ضروری است.
3- طرف حسابهای شرکتهای عمرانی
3-1- انبوه سازان
معمولا شرکتهایی عمرانی که به کار انبوه سازی می پردازند ،با پیمانکاران و شرکتهای هم صنف خود معاملاتی را انجام میدهند.برای مثال ممکن است از پیمانکاری سیمان دریافت کنند و به پیمانکار دیگری تیرچه بلوک تحویل دهند،برخی از این معاملات با هدف کسب سود و برخی دیگر با هدف ایجاد رابطه اقتصادی دیگر برقرار می شود .لذا حسابدار یک شرکت عمرانی باید برای هر کدام از این پیمانکاران و شرکتها حساب خواصی ایجاد کند.
ساده ترین روش ثبت رویدادها هم به این صورت است که در هنگام پرداخت پول، مصالح و یا انجام خدمات، حساب پیمانکار بدهکار میگردد، و در هنگام دریافت پول ،مصالح و انجام شدن خدمات حساب پیمانکار بستانکار خواهد شد .در صورتی که از نرم افزار حسابداری استفاده می نمایید برای هر یک از این شرکتها یا پیمانکاران یک حساب تفضیلی خواص ایجاد کنید.
مثال :
1- اگر پیمانکاری با شما قراردادی بسته است که برای شرکت شما یونولیت (پلاستوفوم) را تامین کند ، در هنگام تحویل یونولیت توسط انباردار یا مسئول شرکت و رسیدن سند آن دست شما، حساب موجودی مواد، انبار ،یا ... را بدهکار کرده و حساب پیمانکار مربوطه را بستانکار کنید.نرم افزار حسابداری از شما معین این ثبت را خواهد خواست. معین این ثبت اگر حسابهای پرداختنی اشخاص یا شرکتها باشد، نام پیمانکار یا شرکت در حساب تفضیلی ثبت خواهد شد.
2- فرض می شود بعد از گذشت یک ماه به پیمانکار مذکور مبلغ 20 میلیون ریال را از بابت رویداد 1 و از حساب بانک ملت شعبه مرکزی و شماره حسابX پرداخت کنید. (در وجهش چک صادر کنید) در این لحظه حسابهای پرداختنی، و حساب تفضیلی پیمانکار ذکر شده بدهکار میگردد و حساب بانک شما (تفضیلی ذکر شده) بستانکار خواهد شد.
بعد از این ثبت باقیمانده حساب وی اگر دارای مانده بدهکار بود، طلب ما از ایشان است و در صورتی که بستانکار بود ،بدهی ما به ایشان است.
3-2- پیمانکاران جزء
برخی از شرکتها به دلایل مختلف کارهایی را به پیمانکارانی خواهند سپرد، برای مثال ممکن است در یک شرکت ساختمانی کار دیوارکشی بلوکها به یک پیمانکار ( دارای شرکت ثبت شده یا بدون شرکت) می سپارد. نحوه عمل و حساب با این پیمانکاران طبق قرارداد خواهد بود ، در اینجا حسابدار باید حتما یک نسخه از قرارداد را داشته باشد یا حداقل باید به درستی آن را مطالعه کند و موارد مهم مربوط به آن را یادداشت کند. معمولا این پیمانکاران با ارائه صورت وضعیت خود از شرکت طلبکار می شوند ( البته ذکر این قضیه ضروری استکه در اینجا فرض ما بر این است که بیمه و مالیات از پیمانکار جزء کسر نگردد)
مثال :
در قرارداد پیمانکار ی ذکر شده است پس از اتمام مرحله اول کار که به پایان رسانده 5 بلوک است مبلغ 20 درصد از کل پیمان به پیمانکار تعلق خواهد گرفت. در اینجا با ارائه صورت وضعیت و تاییدآن توسط مسئولان پروژه، ثبت حسابداری لحاظ می گردد. حساب ساختمان در جریان تکمیل و یا ... بدهکار میگردد و حسابهای پرداختنی/ معین اشخاص،شرکتها / تفضیلی نام شخص یا شرکت بستانکار خواهد شد.
در هنگام ارائه صورت وضعیت معمولا شماره صورت وضعیت مهم است.اگر مبلغی به وی پرداخت گردد، واضح است که حسابهای پرداختنی ذکر شده بدهکار گشته و حساب بانک/ نقد یا .. بستانکار خواهد شد.
در هنگام ارائه صورت وضعیت شماره 2 فرض بر این است که در قرارداد ذکر شده باشد پس از اتمام 5 بلوک دیگر 50 درصد مبلغ قرارداد جزء مطالبات پیمانکار محاسبه شود. در هنگام ارائه صورت وضعیت شماره 2، مبلغ قرارداد در 50 درصد ضرب شده و مبلغ صورت وضعیت شماره 1 از آن کسر میگردد. حاصل مبلغ صورت وضعیت شماره دو است.
برخی اوقات پیمانکاری که به ما بدهکار است مبلغی را به پیمانکار دیگری که به ما بستانکار است می پردازد (بعد از توافق) در این رویداد حساب پیمانکار دوم بدهکار و پیمانکار اول بستانکار میگردد.
اگر از نرم افزار حسابداری استفاده می کنید چنین ثبتهایی راحت است و در هر لحظه می توانید باقیمانده مطالبات پیمانکاران از شما یا مطالبات خود از آنها را به صورت گزارش داشته باشید، همچنین تفکیک و شرح آنها هم آورده میشود. اما اگر از برنامه excel استفاده می نمایید، هم میتوان چنین گزارشهایی را تهیه کرد. می توانید یک فایل خواص را به پیمانکاران اختصاص دهید .هرsheet را به یک پیمانکار اختصاص دهید، در یک sheet جدا که نام آن را حساب کلیه پیمانکاران بگذارید، باقیمانده حساب پیمانکاران را در آنجا بنویسید .در اینجا مثل کارکرد نرم افزار می توانید هر لحظه باقیمانده حساب کلیه پیمانکاران و یا یکی از آنها را به تفکیک رویدادها و اسناد خواص داشته باشید. طوری فرمول نویسی کنید که با تغییر در sheet یک پیمانکار به صورت خودکار sheet حساب کلیه پیمانکاران تغییر کند.
پیشنهاد میگردد در صورت حسابT پیمانکاران توضیحات مطالب به صورت کامل نگاشته شود. در نرم افزار حسابداری هم همین کار را انجام دهید. برای مثال هنگام صدور چک،تاریخ صدور چک،شماره حساب ، نام بانک، شعبه بانک، تاریخ سررسید و از همه مهمتر اینکه این چک بابت چه عملی صادر شده است را بنویسید، و حتما از چک کپی بگیرید. در مورد رویدادهای دیگر هم این کار را انجام دهید.
هیچ حافظه ای قدرت قلم را ندارد.


مطالب مشابه :


حسابداری انبوه سازی

در صورتی که از نرم افزار حسابداری استفاده می دیگری تیرچه بلوک تحویل دهند
نرم افزارهاي حسابداري آسان حساب

نرم افزار حسابداری گزارشاتی از قبیل فروش ، ارزش اموال و داراییها ، هزینه های بالاسری
سقف کرومیت چیست؟

بسیار زیاد گسیختگی نرم در این سیستم سقف تیرچه بلوک - نرم افزار حسابداری
مراحل اجرای سقف تیرچه و بلوک

در سقف تیرچه بلوک قسمت عمده قالب را تیرچه ها و تالار گفتگوی حسابداری نرم افزار
سقف تیرچه کرومیت

حسابداری پیمانهای بلند اجرای سقف تیرچه بلوک. نرم افزار Trial برای Kaspersky Internet Security.
نحوه ساخت تیرچه بتنی

نحوه ساخت تیرچه بتنی بلوک باید صاف و یکنواخت باشدتا بلوکها به طور نرم افزار
دانلود بارگذاري ساختمان هاي معمولي (تيرچه و بلوك)

طراحی سقف تیرچه بلوک با اکسل و و دانلود نرم افزار ایرانی طراحی اقتصاد،حسابداری
نرم افزارهای عمران - تحت فایل اکسل

نرم افزار طراحی تیرچه سقف تیرچه بلوک. نرم افزار طراحی ستون اقتصاد،حسابداری،امور
کتاب الکترونیکی آموزش نرم افزار Etabs

کتاب الکترونیکی آموزش نرم افزار Etabs. طراحی دستی تیرچه بلوک. اتصالات. نرم افزار ETABS یک نرم
برچسب :