پنج وارونه چه معنا دارد؟


خواهر كوچكم از من پرسید
پنج وارونه چه معنا دارد؟
من به او خندیدم.
كمی آزرده و حیرتزده گفت:
روی دیوار و درختان دیدم
باز هم خندیدم
گفت دیروز خودم دیدم
مهران پسر همسایه
پنج وارونه به مینو می داد.
آن قدر خنده برم داشت كه طفلك ترسید
بغلش كردم و بوسیدم و با خود گفتم:
بعدها وقتی بارش بی وقفه درد
سقف كوتاه دلت را خم كرد
بی گمان می فهمی
پنج وارونه چه معنا دارد؟


مطالب مشابه :


شعري زيبا از سهراب سپهري در وصف زندگي

شعري زيبا از سهراب سپهري در شعري زيبا از سهراب سپهري در وصف نان خواهر، که به
امام رضا (شعر)

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خواهر و برادر گرامی اميدوارم در اين اشعاري در وصف
شعري زيبا از سهراب سپهري در وصف زندگي

شعري زيبا از سهراب سپهري در شعري زيبا از سهراب سپهري در وصف نان خواهر، که به
در وصف حضرت خديجه كبري (سلام الله عليها)

كودكان مورد اشاره مورخان فرزندان خواهر خديجه يا فرزندان شوهر خواهر شعري در وصف
پنج وارونه چه معنا دارد؟

خواهر كوچكم از من شعري از شهريار در وصف نيما
يادي از ميرعماد قزويني(به مناسبت سالمرگ استاد مسلم خوشنویسی)

ابوتراب در وصف استاد خود شعري سرود و رشيدا خواهر زاده اش در وصف او شعر
شعري فوق العاده زيبا از سهراب سپهري در وصف زندگي

شعري فوق العاده زيبا از شعري فوق العاده زيبا از سهراب سپهري در وصف نان خواهر، که
برچسب :