افراط و تفريط در محبت به كودك

افراط و تفريط در محبت به كودك

غريزه محبت همزمان با ساير غرايزانسان از همان لحظه تولد در كودك وجود داشته بطوريكه نوزاد بوسيله بوي مادرش او را شناخته و فقط در آغوش پر محبت و نوازش هاي مادرانه او است كه آرام مي گيرد ما آنچنان محتاج محبت هستيم كه بعد از مرگمان نيز دوست داريم برايمان بگريند ولي محبت نيز مانند ساير نيازهاي اساسي بايد بصورت اصولي و منطقي اقناع گردد و حالت تعادل در آن مراعات شود تا كودك وقتي بزرگ و وارد اجتماع شد بتواند در مسير پر پيچ و خم و دست انداز جاده زندگي وقتي به چاله هاي بي محبتي افتاد هرگز احساس نا كامي نكند بنابراين بطور خلاصه به اثرات زيانبار افراط و تفريط در محبت و دوست داشتن كودك اشاره مي شود:

*افـــراط در محبت:

برخي والدين در ابراز علاقه به فرزند خود از حد تعادل عدول مي كنند در نتيجه كودكاني تربيت مي كنند لوس – مغرور- پر توقع و از خودراضي. نكته اينجاست اين والدين زمان و مكان محبت را بدرستي در نيافته اند و زمانيكه كودك نياز به محبت و توجه كمتري دارد با تزريق محبت بي جا سبب مي شوند اثر مثبت محبت از بين رفته و تاثير منفي نيز روي كودك داشته باشد.در چنين محيطي چون همه چيز به راحتي توسط والدين در اختيار كودك قرار مي گيرد او بيشتر به يك عروسك كوكي بي اراده شبيه است كه از همه لحاظ كاملآ وابسته به پدر و مادرش مي باشد او اعتماد به نفس را نيز در وجود اش احساس نكرده و با بوجود آمدن كوچكترين مشكل به آنها پناه مي برد اين كودكان معصوم زمانيكه وارد جامعه مي شوند نمي توانند از عهده مسئو ليت هاي زندگي بر آيند و احساس عجز و ناتواني شديد مي نمايند.

بنابراين والدين عزيز سعي كنيد جوري با كودكتان رفتار كنيد كه او شما را راهنما و ياريگر خود بداند نه تكيه گاه ثابت و دائم .چون لوس و مغرور و وابسته و بدون اتكاء بنفس بار مي آيد.

*تفريط در محبت:

كوتاهي و ناديده انگاشتن محبت نيز سبب بوجود آمدن عقده محبت در كودك شده كه نتيجه اش ظهور انواع اغتشاشات و عقده هاي رواني از قبيل بد بيني – عقده حقارت – حسادت – عصيان گري و سركشي و ناسازگاري و هزاران اثر ويرانگر ديگر در روح لطيف و حساس او مي شود بطوريكه در اثر تكرار شدن اين عقده ها و نا بسامانيها فرد نياز به معالجه پيدا مي كند معالجه اي كه دارويش نه دارو هاي شيميايي بلكه داروي محبت است.

كودكي كه در اثر رفتار هاي اشتباه و غلط والدين از عقده كمبود محبت در عذاب است و در آتش آن مي سوزد به انواع انحرافات عاطفي و اخلاقي گرفتار شده و به تدريج از اطرافيان و مردم گريزان مي شود و به يك فرد بي عاطفه – عاصي و خشن مبدل مي گردد اگر در زندگي افراد خلافكار دقت كنيد اغلب آنها در كودكي از محبت محروم بوده اند و شهد شيرين نوازش  و محبت والدين را نچشيده اند پس اگر كمي انصاف داشته باشيم تاييد مي كنيم كه مقصر اصلي اين همه بي عاطفگي ها – خشونت ها – خيانت ها – طلاق و جدايها – انحرافات اخلاقي و جنسي و.... موجود در جامعه ما والدين هستيم كه نتوانسته ايم به وظيفه خطير باغباني خود در نگهداري و مراقبت از گلهاي باغچه زندگي مان ( فرزندانمان) در مقابل آفت هاي پيرامونشان جامعه  عمل بپوشانيم.

والدين عزيز قصور شما در محبت به كودك به همراه اضافه شدن ساير محدوديت ها و تحقير و سرزنشها و مقايسه نمودن كودك با ساير همسالانش چنان در روح معصوم كودك شورش به پا مي كند و او را بسوي عصيان و ارتكاب كار هاي خلاف مي كشاند و از منطق و واقعيت دور مي سازد كه او در جواني براي خود نمايي و جبران كاستي و كمبود محبت و عقده هايش به هر گونه عمل ناشايست و ناپاكي دست مي يازد.براي اين چنين فردي دنيا محل مبازه و ستيز و دشمني است نه محل محبت و آرامش.

پس بياييد شخصيت فرزندمان را محترم بداريم و كمر همت به تربيت صحيح و سالم كودكان از لحاظ جسمي و روحي بر بنديم ما مي توانيم بسياري از خلاء ها و كمبود هاي مادي و اقتصادي آنها را نيز با ابراز علائق و معنوي و با سيراب نمودنشان از محبت پر كرده و جبران نماييم اگر كودكان تحت تربيت ما لايق و شايسته و سالم و پاك نهادباشند يقين داشته باشيم افراد جامعه نيز سالم خواهند بود و قطعآ جامعه نيز مسير سلامت و پيشرفت را خواهد پيمود.


مطالب مشابه :


عقده ادیب (پسر )و عقده الکترا ( دختر )

توصیف عقده پسر نسبت به پدر که گاه گاه در اغوشش می گیرد و نوازشش می کند نیز محبت دارد و
افراط و تفريط در محبت به كودك

كودكي كه در اثر رفتار هاي اشتباه و غلط والدين از عقده كمبود محبت در عذاب است و در آتش آن مي
مهارت های تربیت فرزند6

اثرات مخرب محبت زیاد به فرزند. 1- زیاده روی در محبت موجب عقده حقارت می شود. يكى از علل پيدايش
محبت به خانواده و دیگران

معجزه صبر - محبت به خانواده و دیگران - لژیون همسفر صفورا (کنگره 60 شعبه شیخ بهائی اصفهان
اگر کودکتان از محبت شما سیراب نگردد

اگر کودکتان از محبت کسی که از محبت محروم مانده است وقتی که وارد جامعه می شود عقده های
عقده ها در فرآیند تحلیل های روانی فروید

عقده ی ادیپ. عقده ی یکی از مراحل رشد کودک است و تا زمانی که به مرحله ی حاد از خصومت یا محبت
محبت و اثرات آن بر بچه

آشپزی - محبت و اثرات آن بر بچه - آموزش آنلاین شیرینی پزی و آشپزی ایرانی و ملل
علاقه خود را نشان بدهیم ...

کلید جلب محبت او، ابراز علاقه خودتان است.این و آیا این ‏«عقده‏»، بعدها براى او چه پسر
برچسب :