آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی

روسای محترم سازمانهای بازرگانی سراسر کشور

سلام علیکم

در اجرای تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی موضوع تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش (POS فروشگاهی) و ترازوی دیجیتال به پیوست آیین نامه جدید ماده مذکور جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 

مهدی غضنفری

وزیر بازرگانی


مطالب مشابه :


مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

اطلاع رسانی فعالیت های صدا وسیمای خراسان شمالی و تجارت و اعضای اتاق بازرگانی
دستور العمل های بیمه

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی عملکرد شهرداری اتاق بازرگانی صنایع و معادن
سامانه الکترونیکی بیمه محصولات کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی عملکرد شهرداری اتاق بازرگانی صنایع و معادن
آموزش سابکا

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی عملکرد شهرداری اتاق بازرگانی صنایع و معادن
روش اجرای بیمه ماهی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی عملکرد شهرداری اتاق بازرگانی صنایع و معادن
آیین نامه ودستورالعمل اختصاصی بیمه محصول باغات بادام دیم

دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی شرکت توزیع اتاق بازرگانی صنایع و معادن
دستورالعمل ارزیابی خسارت تکرگ درمزارع گندم وجو

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی عملکرد شهرداری اتاق بازرگانی صنایع و معادن
آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی

اتاق اصناف فروش ویژه نوروزی در خراسان شمالی تا 15 روسای محترم سازمانهای بازرگانی
گمرک ایران بسته ویژه حمایتی برای بازرگانان داخلی پیش بینی کرد

شركت بازرگانی كرانه یکشنبه در آیین افتتاح سایت گمرک استان خراسان شمالی در بجنورد
دست دلالان گلوی صنایع دستی خراسان شمالی را می فشارد

استاندار خراسان شمالی نیز در کل تعاون ،اتاق تعاون شركت بازرگانی صادراتی
برچسب :