دکتر علی اکبر بهرمان

دکتر علی اکبر بهرمان در سال 1311 در شهر بيرجند متولد شد، تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در بيرجند و دوره دكترى دندانپزشكى را درسال 1340 با اخذ رتبه اول در دانشگاه تهران گذرانيد. وى پس از اخذ درجه دكترى عازم آمريكا شد و به ترتيب در سال هاى 66 ، 64 و 67 به اخذ تخصص در دندانپزشكى اطفال و ارتودنسى (رديف كردن دندان‏ها) و MS از دانشگاه‏هاى معتبر آمريكا نائل گرديد. وى پس از اخذ درجات مذكور به كشور بازگشت و تاکنون منشاء خدمات آموزشى، پژوهشى، اجتماعى و مديريتى در ابعاد وسيعى بوده است. دكتر بهرمان رامى‏توان پدر ارتودنسى ايران ناميد زيرا ايشان نه تنها اولين متخصص ارتودنسى مى‏باشد بلكه موجبات گشايش دوره‏ هاى تخصصى ارتودنسى را در دانشگاه شهيد بهشتى و ساير دانشگاه هاى ايران فراهم كرده است.  بهرمان چندين مقاله به زبان فارسى و انگليسى در مجلات داخلى و خارجى به چاپ رسانده كه موجب افتخار هر ايرانى است. از نظر مديريتى چندين سال به سمت رئيس دانشكده دندانپزشكى، معاونت دانشكده و مديريت گروه تخصصى ارتودنسى در دانشگاه شهيد بهشتى خدمت نموده و در مدت مديريت خود در توسعه دانشكده مجدّانه كوشيده است. ضمناً در بيش از 13 كميته، شورا، و جوامع صنفى عضويت و يا رياست دارد.

 شرح حال و خدمات دندان پزشکی دکتر بهرمان در ایران:

 1- فارغ التحصیل دانشگاه تهران خرداد ماه 1340 با احراز رتبه اول و اخذ مدال درجه اول علمی و بورس تحصیلی برای دوره های تخصصی از وزارت فرهنگ.

2- چهار سال و نیم تحصیلات تخصصی و فوق تخصصی در ارتودنسی و دندان پزشکی عمومی و کودکان و اخذ درجه علمی MSc از دانشگاه روچستر نیویورک در مرکز دندان پزشکی ایستمن. دکتر بهرمان اولین دندان پزشکی در ایران است  که موفق به گذرا ندن دوره کامل ارتودنسی همرا ه  با اخذ درجه MSc شده است.

3- خدمات دانشگاهی دکتر بهرمان از شهریور 1346 با استاد یاری در دانشگاه ملی سابق (دانشگاه شهید بهشتی) آغاز شده است. مسؤولیت ها و خدمات دکتر بهرمان در دانشگاه مذکور را به 3 دوره میشود تقسیم کرد که در طی 35 سال خدمت انجام داده است.

خدمات و مسؤولیت های دوره اول:

1-  معاونت آموزشی و مسؤولیت دروس دانشکده:
در این دوره دکتر بهرمان برنامه شش ساله آموزشی دانشکده تاز ه تأسیس را برای اولین بار تنظیم کرد و تا پایان اولین دوره فارغ التحصیلی این مسؤولیت را بعهده داشت. در این برنامه برای اولین بار کار آموزی دانشجویان بصورت چرخشی تنظیم شد (Rotating) بطوریکه دانشجویان در تمام دورا ن تحصیلی در گروه های کوچک در بخش های مختلف چرخش داشتند و بر خلاف دوره های غیر چرخشی (Periodic ) ما نند دانشگاه تهران که مثلاً پروتز کامل را فقط در سال دوم می دیدند در این برنامه در تمام دوره تحصیلی دانشجویان در همه رشته ها کارآموزی می کردند.

2- تأسیس و مدیریت بخش ارتودنسی:
در این مسؤولیت دکتر بهرمان بخش ارتودنسی را تأسیس و کاراندازی نمود و مسؤولیت برنامه ریزی آموزشی و درمانی و اجرایی بخش را شخصاً بعهده داشت و برای اولین بار در ایران برنامه رادیوگرافی سفالومتری را تأسیس و تدریس نمود (لازم بتذکر است که دستگاه سفالومتری دانشگاه شهید بهشتی دومین دستگاه نصب شده در ایران بود و اولین دستگاه در مطب خصوصی دکتر بهرمان بکار گرفته شد.

3- تأسیس و مدیریت بخش دندان پزشکی کودکان:
در این بخش هم دکتر بهرمان به تنهایی تأسیس و برنامه ریزی های آموزشی و درمانی و اجرایی را برعهده داشت. لازم به ذکر است که علاوه بر تأسیس و برنامه ریزی ها و مدیریت در د و بخش فوق کلیه امور آموزشی یعنی تدریس علوم نظری، عملی و کلینیکی و درمانی برای 3 سال اول فقط بعهده دکتر بهرمان بوده است و خوشبختانه با حضور آقای دکتر کاظم مهرداد کلیه  مسؤولیت های بخش دندان پزشکی کودکان را ایشان ادامه دادند ولی تدریس و مدیریت و کارهای اجرایی کلیه دروس نظری و عملی و کلینیکی بخش ارتودنسی تا سالها برعهده دکتر بهرمان بوده است.

4-  تدریس در آموزشگاه های بهداشت کار دهان و تربیت تکنسین:
دکتر بهرمان علاوه بر کارهای اجرایی و تدریس در بخش های اطفال و ارتودنسی در آموزشگاههای بهداشکار دهان و آموزشگاه تربیت تکنسین که برای اولین بار در ایران تأسیس شده بود هم در تدریس قسمتی از دروس شرکت داشت.

5- تأسیس و مدیریت مسئول نشریه دانشکده:
علاوه بر خدمات اجرایی و آموزشی دکتر بهرمان موسس و مدیر مسئول اولیه نشریه دانشکده بود که در مدت کوتاهی در سطح دندان پزشکی کشور جای خود را باز کرد و با داشتن خلاصه مقاله ها به زبان انگلیسی برای تعدادی موسسات آموزشی و علمی دنیا ارسال میشد و در عوض می توانستیم بعضی از مجلات بین المللی را به صورت exchange و رایگا ن برای دانشکده دریافت کنیم.

6- تأسیس و راه اندازی دروس ارتودنسی دانشگاه فردوسی مشهد:
علاوه بر کلیه خدمات و مسؤولیت دانشگاه شهید بهشتی دکتر بهرمان به صورت پروازی هر دو هفته یک بار برای آموزش علوم نظری ارتودنسی به مشهد پرواز می کرد و با همکاری خانم دکتر مهدویان که عضو هیأت علمی دانشگاه مذکور بودند توانست درمان بعضی از بیماران را که نیاز به درمان ارتودنسی داشتند دنبال کند، در ضمن سومین دستگاه سفالومتری ایران در مشهد کار انداخته شد که برای تدریس و آموزش دانشجویان بکار گرفته شد.

 خدمات دوره دوم در دانشگاه شهید بهشتی:

علاوه بر مسؤولیت های آموزشی و مدیریت بخش ارتودنسی در خرداد ماه 1353 سرپرستی دانشکده دندان پزشکی هم بعهده دکتر بهرمان واگذار شد. خدماتی که در این دوره انجام شده با وجود سنگ اندازی های فراوان بعضی همکاران بسیار زیاد است و برای نمونه چند مورد قابل ذکر است:

1- تنظیم و اجرای سمینارهای مرتب ماهیانه که هر بار توسط یکی از بخش های دانشکده و با شرکت چند نفر از همکاران آن بخش قسمت های مختلف یک مبحث آن رشته را مرور می کردند و تعداد زیادی از همکاران دندان پزشک تهران و شهرستانها شرکت می کردند.

2- تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت بازآموزی 3 تا 5 روزه بصورت نظری، عملی و کلینیکی که مورد استقبال بسیاری از دندان پزشکان تهران و شهرستانها قرار گرفت و شرکت کنندگان در پایان دوره دیپلم دریافت می کردند و در حقیقت برای اولین بار در کشور انجام می شد.
لازم به یادآوری است که در طی اجرای دوره های مذکور از تعدادی سخنرانان و استادان خارجی هم استفاده می شد و برای جلوگیری از تحمیل مخارج بر دانشگاه با جستجو از استادانی که قصد دیدن از ایران یا کشورهای مجاور را داشته دعوت به عمل می آ مد که در اجرای این برنامه ها شرکت کنند و حتی در مواردی دکتر بهرمان شخصاً مخارج هتل و اقامت این گونه سخنرانان را پرداخت نموده است.

3- یکی از خدمات مهمی که دراین دوره توسط دکتر بهرمان انجام شده است تنظیم و تدوین دوره های تخصصی دندان پزشکی برای اولین بار در کشور است که در یک طر ح حدود 80 صفحه ای برای کلیه دوره های تخصصی با در نظر گرفتن اهداف و ریز برنامه تنظیم شد و در  سال 1354 برای اولین بار به شورای توسعه و برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تقدیم شد و پس از حدود یک سال بررسی طی جلسات متعدد با حضور مسئولین سایر دانشکده های دندان پزشکی کشور به تصویب رسید و دوره های تخصصی دندان پزشکی در ایران شروع شد.

4-  توسعه ساختمان دانشکده برای کلاس، لابراتور و کلینیک های جدید:
همزمان با تدوین و تنظیم دوره های تخصصی باید گنجایش فیزیکی دانشکده از نظر کلاس و لابراتور و کلینیک بیشتر می شد. خوشبختانه برای اجرای این هدف موقعیت مملکت بر اثر فشار شاه برای ازدیاد تعداد دانشجویان پزشکی و رشته های وابسته در مملکت آمادگی دولت را برای توسعه این دانشکده ها آسان کرده بود که از این فرصت استفاده شد و در جنب ساختمان قدیمی دانشکده یک ساختمان جنبی به مساحت 6000 متر برای کلاسی، لابراتور و کلینیک و کتابخانه و آمفی تاتر با کلیه تجهیزات تأسیس شد.

5- فراهم آوردن تعداد زیادی بورس تحصیلی برای کادر  دانشکده و دانشجویان برجسته:
برای اجرای دوره های تخصصی و بالا بردن تعداد دانشجویان دندان پزشکی باید برای تربیت معلم و متخصص جلوتر اقدام می شد و با توجه به موقعیت مملکت همانطور که ذکر شد دکتر بهرمان توانست برای تعداد زیادی از کادر دانشکده و یا فارغ التحصیلان دانشکده بورس تحصیلی در رشته های مختلف دندان پزشکی فراهم کند.
لازم است ذکر شود که برای اخذ پذیرش تحصیلی برای این بورسیه ها دکتر بهرمان با هزینه شخصی توانست از تعداد زیادی دانشگاههای معروف امریکا دیدن نموده و برای بورسیه ها پذیرش بگیرد.

خدمات دوره سوم در دانشگاه شهید بهشتی:

خدمات این دوره به زمان بعد از انقلاب بر می گردد. بعد از انقلاب مدتی دانشگاهها طبق تصمیم شورای انقلاب فرهنگی تعطیل شدند و در تمام ارگانهای اجرایی تغییرات وسیعی انجام گرفت. افتتاح مجدد دانشکده ها توسط شورایی تحت نظر دانشجویان و گروههای مختلف اداره می شد و آنها افرادی از کادر هیأت علمی را برای کارهای اجرایی انتخاب کردند و متاسفانه دانشکده با برنامه صحیحی جلو نرفت و مدتها متاسفانه به بحث و اختلاف سلیقه ها می گذشت و در حقیقت آموزش تعطیل بود. متاسفانه یا خوشبختانه کلیه دانشجویان، کارمندان و هیأت علمی دانشکده اینطور تشخیص دادند که دکتر بهرمان باید مجدداً این وظیفه را بعهده بگیرد و با توجه به اینکه ماها از سال تحصیلی به هدر رفته بود برنامه آموزشی طو ری تنظیم شد که از خرداد و بدون تعطیل تابستانی با تلاش و موافقت همگی آخر سال تحصیلی آذر ماه باشد. و تا آنجا که من اطلاع دارم تنها دانشکده ای بود که در سال 58 یا بعبارت دیگر آخر آدر ماه 1358 فارغ التحصیل به مملکت ارائه دهد.

خدمات جنبی خارج از دانشگاه شهید بهشتی:

در 35 سال خدمت دانشگاهی و همزمان با کارهای آموزشی و اجرایی دکتر بهرمان در سازمان ها و مراکز و وزارتخانه های مختلف که بنحوی در کارهای آموزشی، درمانی و تحقیقاتی پزشکی مسئول اند بصورت مشاور و عضو شرکت داشته که بطور خلاصه از موارد زیر می شود نام برد.

1-  مشاور افتخاری شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور
2- عضو کمیته دندان پزشکی وزارت علوم
۳- عضو کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج
۴- عضو شورای عالی آموزشی دندان پزشکی و تخصصی
5- عضو هیأت مدیره جامعه دندان پزشکی ایران
6- عضو کمیته علمی جامعه
7- عضو هیأت اجرایی کنگره دندان پزشکی
8- عضو کمیته برنامه ریزی شورای انقلاب فرهنگی
9- عضو هیأت ممتحنه امتحانات بورد تخصصی
10- عضو کمیته دندان پزشکی نظام پزشکی
11- عضو هیأت مدیره های دوره های 5 و 6 نظام پزشکی
12- عضو شورای علمی مجله نظام پزشکی
13- عضو کمیته دندا ن پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
14- موسس انجمن ارتودنتیستهای ایران
15- اولین ریئس هیأت مدیره انجمن ارتودنسی ایران
16- ریئس اولین کنگره علمی انجمن ارتودنتیستهای ایران

تحقیقات و مقالات:

1- یازده پروژه تحقیقاتی که قسمتی در مجلات ایران و بین المللی به چاپ رسیده است. یکی از این پروژه ها در مورد بررسی رشد و نمو  استخوان های جمجمه است که درمیمون با روشی خاص به عنوان اولین بار در دنیا انجام شده است.

2- یازده مقاله فارسی و انگلیسی که در مجلات معتبر ایران و بین الملل به چاپ رسیده است.

 عضویت در مجامع بین المللی دندان پزشکی:

1- عضو کالج بین المللی دندان پزشکان                         
۲- عضو آکادمی ارتودنسی امریکا
3- عضو فدراسیون و بین المللی ارتودنسی
4- عضو انجمن فارغ التحصیلان داشگاه روچستر
5- عضو انجمن فارغ التحصیلان ارتودنسی دانشگاه روچستر 

ایراد سخنرانی و شرکت در کنگره های دندان پزشکی ایران و خارج:

1- ایراد بیش از 22 سخنرانی اصلی در کنگره های سالانه جامعه دندان پزشکی ایران
2- ایراد بیش از 20 سخنرانی در سمینارهای دانشکده شهید بهشتی، مشهد، شیراز و اصفهان
3- چهار سخنرانی در کنگره های بین المللی (نیویورک، سنت سونی، پاریس، آتن)
4- شرکت در بیش از 9 کنگره بین المللی اروپائی
5- شرکت در بیش از 33 کنگره بین المللی انجمن ارتودنسی امریکا
6- ارائه Teleconference از دانشگاه روچستر برای دانشگاه شهید بهشتی

مدال ها و تقدیرنامه:

1- اخذ مدال درجه اول علمی از وزارت فرهنگ به علت کسب رتبه اول فارغ التحصیلی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران
2- دریافت دیپلم لیاقت (merit of Certificate)  از انجمن دندان پزشکی کودکان امریکا
3-  نشان همایون به علت خدمات وسیع علمی، آموزشی و صنفی در دوران سرپرستی دانشکده
4-  منتخب نظام پزشکی به عنوان پزشک نمونه در روز پزشک در ایران
5-  احراز چندین پلاک و تقدیرنامه از طرف وزارت بهداشت و درمان، وزارت علوم، دانشگاه و انجمن های دندان پزشکی ایران.
6- منتخب بخش ارتودنسی به کمیته علمی دانشگاه روچستر برای کاندیداتوری Alumni Award
۷- دریافت دکتری افتخاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوسیله ریئس دانشگاه با تصویب شورای دانشگاه.
۸- دریافت بالاترین مدال پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مطالب مشابه :


تقدیر معاون بهداشتی دانشگاه

(برنامه پزشک خانواده و به مناسب ۱۴ آذر روز جهانی داوطلب ، از سوی معاون بهداشتی
روز پزشک

انجمن خیریه بانوان گرگان - روز پزشک - اینجا پر از دلهایی است که لذت شاد کردنشان را به شما
مردی خستگی ناپذیر

1.دکتري پزشک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1362 تا 1369. 2. متخصص کودکان فارغ التحصیل از
دکتر علی اکبر بهرمان

4- منتخب نظام پزشکی به عنوان پزشک 5- احراز چندین پلاک و تقدیرنامه از طرف وزارت
مشاهیر خراسان جنوبی (14)

4- منتخب نظام پزشکی به عنوان پزشک 5- احراز چندین پلاک و تقدیرنامه از طرف وزارت
پروفسور گایتون

دکتر گایتون بیش از 80 تقدیرنامه از «چه شخصی حتی یک مذهبی، یک حقوقدان، یک پزشک، یک
زندگی نامه دکتر حسابی و افتخاراتش

دکتر و پزشک تحصیلی، نشان‌ها و تقدیرنامه‌ها و عکس‌های و پزشک جلوگیری از باردار
دکتر بهراد زندیه - مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

افتخار داریم که یکی دیگر از فرزندان موفق و مدیران تقدیرنامه از رییس سازمان پزشک متخصص
برچسب :