حضور «زنان خياباني» در سطح جامعه مشهود‌تر شده است/درصد قابل توجهي از مشتريان زنان روسپي، مردان متاهل

 

 

 

 

 

 

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران گفت: آماري وجود ندارد كه بتوان بر طبق آن درباره افزايش تعداد زنان خياباني قضاوت كرد، اما آنچه كه مي‌توان گفت اين است كه حضور زنان خياباني در سطح جامعه مشهودتر شده و قبح آن بيش از پيش ريخته شده است.

به گزارش خبر مركزي حسن موسوي چلك در "ميزگرد بررسي آسيبهاي اجتماعي زنان خياباني" كه با حضور حبيب الله مسعودي فريد ـ مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ـ و ليلا ارشد ـ مددكار اجتماعي ـ و به مناسبت هفته بهزيستي در ايسنا برگزاري شد، اظهار كرد: اگر پيش از اين زنان خياباني در طول شهر و به تنهايي در گوشه خيابان انتظار مشتري را مي‌كشيدند، در حال حاضر در وسط روز و در خيابان‌هاي اصلي اين امر اتفاق مي‌افتد. البته بايد اين موضوع را مد نظر قرار داد كه مشهود شدن اين موضوع الزاما به معناي افزايش آن نيست.

وي افزود: همچنان انگيزه غالب اين زنان نياز مالي است، اما براي تامين نيازهاي ثانويه و كسب درآمد بيشتر به اين سمت آمده‌اند.

به گفته رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، سن زنان روسپي در ايران كاهش يافته است، اما در مورد رقم آن نمي‌توان اظهار نظر كرد.

درصد قابل توجهي از مشتريان زنان روسپي، مردان متاهل هستند

موسوي چلك ادامه داد: عرضه و تقاضا در رواج روسپي‌گري تاثيرگذار بوده است، چراكه به طور قطع گروهي از مردان متقاضي اين زنان هستند به اين خاطر لازم است تحليلي بر مردان خياباني نيز انجام شود، اگر تحليلي درست داشته باشيم بايد بگوييم درصد قابل توجهي از مشتريان اين زنان مردان متاهل هستند.

وي در ادامه عنوان كرد: شايد دليل اين امر نبود رضايت از روابط زناشويي در زندگي اين مردان است و سبب مي‌شود به دنبال برآورده كردن غريزه جنسي خود در زنان ديگر باشند كه هر دو سوي اين ماجرا قرباني هستند.

چلك در ادامه اين ميزگرد تاكيد كرد: دليل اين امر تابو بودن مسائل جنسي در ايران است، چرا كه آموزش مسائل جنسي اتفاق نمي‌افتد و همه چيز به ارتباط جنسي خلاصه مي‌شود و اين در حالي است كه يكي از حوزه‌هاي مسائل جنسي، ارتباط جنسي است كه اتفاقا آن هم نياز به آموزش دارد.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران همچنين خاطرنشان كرد: در رابطه با آموزش روابط جنسي سالم هيچ‌گونه آموزش درستي در جامعه ارائه نمي‌شود و نه آموزش و پرورش و نه دانشگاه‌ها و نه رسانه‌ها هيچ برنامه‌اي ندارند، اما ضرورت دارد با تدبير به اين مقوله ورود كرد و حريم و خطوط قرمز آن را گسترش داد.

وي در ادامه با اشاره به آمارهايي كه حكايت از گسترش موج سوم ايدز ناشي از ارتباط جنسي دارد، عنوان كرد: بايد بپذيريم قسمت عمده افرادي كه به HIV مبتلا مي‌شوند، روابط جنسي نامشروع و غير ايمن داشته‌اند و آمارهاي وزارت بهداشت نيز اين امر را تائيد مي‌كند و قطعا بايد در اين مسئله ورود پيدا كرده و سرمايه‌گذاري كرد.

به گفته وي، روابط جنسي غير ايمن و نامشروع در حال افزايش است و هر چه جلوتر برويم احتمال افزايش ابتلا به HIV در زنان خياباني پررنگ‌تر مي‌شود.

موسوي چلك در ادامه با اشاره به رواج مواد مخدر صنعتي و تاثير اين مواد در گسترش HIV عنوان كرد: مردان و پسران جوان مجرد پس از مصرف مواد آمفتامين و به دنبال افزايش ميل جنسي، در پي ارضاي ميل جنسي خود برمي‌آيند و كوتاه‌ترين راه، استفاده از زنان خياباني است.

درصد زيادي از مردان متاهل تهراني خانه مجردي دارند

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران همچنين با اشاره به آمارها و تحقيقاتي كه حاكي از اين است كه درصد زيادي از مردان متاهل تهراني خانه مجردي دارند، گفت: اگر خوشبينانه نگاه كنيم درصد قابل توجهي از اين مردان، اين خانه‌ها را براي موضوعات و تفريحات خاص مي‌خواهند.

چلك در ادامه با اشاره به راهكارها و قوانين شرعي از جمله عقد موقت، اظهاركرد: هر زمان كه عده‌اي مقوله صيغه را در كشور مطرح كرده‌اند و در پي ارائه راهكار برآمده‌اند، سريعا اين موضوع خط و ربط ديگري پيدا مي‌كند و پرداخت مناسبي به اين مسئله انجام نشده است ولي حتي اگر اين امر قانوني شود باز هم بستر مناسب در جامعه براي اجراي آن فراهم نيست.

وي خاطرنشان كرد: نمي‌توان تمام روسپيان را در گروه زنان خياباني دسته‌بندي كرد، چرا كه الزاما تمام آنهايي كه تن‌فروشي مي‌كنند، در خيابان نيستند و همه زناني هم كه در خيابان هستند، روسپي نيستند. در اين ميان برخي نيز وجود دارند كه هفته‌اي يك بار اين كار را انجام داده و در معرض آسيب‌هاي زنان خياباني هم قرار ندارند.

چلك افزود: الزاما روسپي‌گري در ايران جرم نيست و تنها در صورتي كه فرد عضو باندهاي سازمان‌يافته فساد و فحشا شود آنگاه روسپي‌گري جرم تلقي مي‌شود.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران دربخش ديگري از سخنانش با اشاره به مشكل پذيرش اجتماعي زنان تن فروش، عنوان كرد: در صورتي كه جامعه اين افراد را بپذيرد، مي‌توان آنها را احيا كرد چرا كه در حال حاضر جامعه در هر صورتي حتي اگر زن يا دختري مورد تجاوز قرار گيرد، يا اغفال شود، او را نمي‌پذيرد و هنگامي كه از دادگاه خارج مي‌شود نه خود او و نه خانواده و نه جامعه او را باور ندارند.

چلك افزود: هنگامي كه اين عدم پذيرش اتفاق مي‌افتد، فرد احساس طرد اجتماعي كرده و تصميم مي‌گيرد راه خودش را ادامه دهد و در اين ميان يارگيري مي‌كند و عامل خيابان، عامل تشويق افراد مي‌شود و وي با هدف كسب درآمد بيشتر، بيش از پيش در چرخه روسپي‌گري غرق مي‌شود.

وي تاكيد كرد: لازم است مقدمات بازگشتن اين افراد به جامعه فراهم شود و براي آنها محيط كار و شغل ايجاد كرد. ضمن اينكه به ساير افراد جامعه هم در اين زمينه آموزش داد، چرا كه جامعه نسبت به اين موضوع حساس است و اين حساسيت سبب شده پذيرش مناسبي براي زنان خياباني وجود نداشته باشد.

هيچ‌گونه پردازش واقعي در مقوله زنان خياباني انجام نشده است

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران همچنين تصريح كرد: بسياري از زنان خياباني چاره‌اي جز اين كار ندارند و به سيستم اجتماعي هدفمند هدايتگر نياز است تا اگر فرد خطا كرد، دوباره بازگردد حال آنكه در حال حاضر انگ اجتماعي، مانع مي‌شود و اگر اين امر محقق نشود، روسپي‌گري بيش از پيش زيرزميني‌ مي‌شود.

به گفته موسوي چلك تاكنون هيچ‌گونه پردازش واقعي در مقوله زنان خياباني انجام نشده است.

وي در ادامه با بيان اينكه تمام زنان خياباني به سازمان بهزيستي مراجعه نمي‌كنند، گفت: اين در حالي است كه تمام زناني هم كه وارد چرخه توانمندسازي سازمان بهزيستي مي‌شوند، روسپيان واقعي نيستند، ضمن اينكه شرط ورود به مراكز بازپروري سازمان بهزيستي، داشتن شرايط بازگشت به جامعه است.

چلك در ميزگرد ايسنا، افزود: آن تعداد زناني كه شرايط بازگشت به جامعه را ندارند، در حوزه قضايي و انتظامي ساماندهي مي‌شوند، البته مراكز بازپروري سازمان بهزيستي، زندان يا بازداشتگاه نبوده و رويكرد مددكارانه دارند.

چه كساني از تخفيف‌هاي اينترنتي و مكالمه 12 شب تا 6 صبح استفاده مي‌كنند

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به رشد آسيب‌هاي اجتماعي، اظهار كرد: در حال حاضر هم با تنوع آسيب‌هاي اجتماعي مواجه بوده و سن افراد درگير اين آسيب‌ها نيز كاهش يافته است و در بعضي حوزه‌ها آسيب‌هاي وارد شده دختران و زنان را بيش از ديگران تهديد مي‌كند.

وي افزود: از اين جمله مي‌توان به مواد مخدر صنعتي و آسيب‌هاي فضاي مجازي اشاره كرد كه جامعه را تهديد مي‌كند. ضمن اينكه هر چه جامعه جلوتر مي‌رود، آسيب‌هاي فضاي مجازي نيز علائم خود را بيش از پيش نشان مي‌دهند و نوجوانان و جوانان بيشتري درگير مي‌شوند، چرا كه به موقع اطلاعات لازم را در اختيار آنها نگذاشته‌ايم.

چلك در ادامه با اشاره به راه‌اندازي اپراتور دوم و اپراتور سوم، اظهار كرد: به راستي براي چه از ساعت 12 شب تا 6 صبح، تخفيف‌هاي ويژه براي مكالمه قرار مي‌دهند و آيا سوال مي‌شود چه كساني از اين تخفيف‌ها در اين ساعت از شب استفاده كرده و به چه دليل بيدار هستند؟

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه با انتقاد از نوع نگاه سياسي، امنيتي و قضايي به آسيب‌هاي اجتماعي عنوان كرد: يكي از دلايل عمده رشد آسيب‌ها، داشتن همين نگاه است. ضمن اينكه در حوزه سياست‌گذاري اجتماعي، آسيب‌هاي اجتماعي هميشه مغفول مانده‌اند و بعد از 32 سال تصويب بودجه براي پيشگيري و كاهش آسيب‌ها اتفاق افتاد، ضمن اينكه بعد از 32 سال سياستهاي كلي اجتماعي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تصويب است.

وي افزود: تنها حوزه‌اي كه پيش از اين براي آن بودجه تصويب شده و در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آن قانون تصويب شده و سياست‌هايش به تصويب رسيده است، دستگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه مانند جزيره‌اي جدا افتاده در ميان نهادهاي اجتماعي فعاليت مي‌كند.

چلك همچنين با انتقاد از عدم توجه مسئولان به هويت قومي، ملي و ديني افراد جامعه، عنوان كرد: به راستي چقدر مسئولان اجتماعي براي ترويج نشاط اجتماعي در جامعه برنامه‌ريزي كرده‌اند؟

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه عنوان كرد: سياست‌گذاري اجتماعي در حوزه آسيب‌ها، همواره در كشور ما دچار چالش بوده است و اين موضوع محدود به يك دوره يا دو دوره و يك دولت و دو دولت نيست و از پس از دوران جنگ و ورود به دوران سازندگي، توجه صرف به مسائل عمراني موجب گسترش بيش از پيش آسيب‌هاي اجتماعي شد.

چلك ادامه داد: 30 سال پيش نه كانون اصلاح تربيت و نه شلتر زنان وجود نداشت، چرا كه نياز به وجود آنها نبود. اما امروز در تمام شهرستان‌ها،‌ كانون اصلاح تربيت ايجاد شده است و براي گسترش شلتر زنان و اعطاي مجوز، به بخش خصوصي متوسل مي‌شويم.

وي تاكيد كرد: هر گاه هم در اين مدت در مسئله آسيب‌ها ورود پيدا كرده‌ايم، رويكردهايمان بومي نبوده و موفق نبوديم، چرا كه روش‌هاي وارداتي را بدون توجه به مقتضيات جامعه بكار گرفتيم و در حوزه آسيب‌ها به توليد دانش بومي نرسيديم.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ادامه داد: بدين‌ترتيب دستگاه‌هاي اجرايي نتوانستند از يافته‌هاي علمي مناسب براي تدوين برنامه‌هاي عملياتي استفاده كنند و عملكرد آنها محدود به تجربه‌هايي بود كه در طول سال‌ها فعاليت كسب كرده و از دانش روز بي‌بهره بود.

رويكرد سياسي انتظامي را در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي كنار بگذاريم

چلك در ادامه تاكيد كرد: لازم است در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، تشكل‌هاي غير دولتي را وارد كنيم، چرا كه در حال حاضر تشكل‌هاي غير دولتي جايگاهي در سياست‌گذاري‌ها ندارند.

به گفته وي، هر چه جلوتر مي‌رويم، موضوع آسيب‌هاي اجتماعي، تهديدهاي بيشتري را براي جامعه ايجاد مي‌كند و بايد در اين زمينه شفاف بوده و رويكرد سياسي انتظامي را در اين بخش آسيب‌هاي اجتماعي كنار بگذاريم.

به گزارش ايسنا، رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه تاكيد كرد: هيچ‌كس نمي‌تواند منكر اين قضيه شود كه «فقر» با آسيب‌هاي اجتماعي بي‌ارتباط است و زماني كه وضعيت اقتصادي مجرم‌هاي زنداني بررسي مي‌شود، مشاهده شده كه فقر يك شاخص محوري است.

چلك افزود: اما آسيب‌هاي اجتماعي چند عاملي هستند و هيچ‌گاه نمي‌توان يك عامل را مبنا قرار داد و به عنوان عامل كليدي و محوري معرفي كرد؛ اما توزيع پراكندگي جغرافيايي، جرايم آسيب‌ها در مناطقي است كه ساكنانش وضعيت اقتصادي خوبي ندارند و فقر محوري‌ترين عامل است.

وي افزود: در كنار فقر درآمدي، فقر قابليتي از ديگر مسائلي است كه به شيوع آسيب‌هاي اجتماعي دامن زده است، ضمن اينكه بايد تصريح كرد، اخلاق اجتماعي در ايران ضعيف شده است و در اين حوزه نياز به بازنگري جدي داريم، چرا كه با افزايش مسئوليت‌پذيري اجتماعي، سرمايه‌هاي اجتماعي جامعه افزايش و مي‌توان فقر و آسيب‌هاي اجتماعي را مديريت كرد.

اعتبار حوزه اجتماعي در مقابل حوزه سلامت قطره در برابر درياست

چلك در ادامه با انتقاد از ناكافي بودن اعتبارات در حوزه اجتماعي، عنوان كرد: در سال جاري پس از سال‌ها، حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، رديف اعتباري مجزايي پيدا كرده است و اين در حالي است كه سازمان هدفمندي يارانه‌ها شش هزار ميليارد تومان به بخش سلامت اختصاص و وزارت بهداشت هم اعلام كرده تمام اين رقم را به سلامت جسم اختصاص مي‌دهد و اعتبار حوزه اجتماعي در مقابل حوزه سلامت قطره در برابر درياست.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه عنوان كرد: اگر 10 درصد از اين رقم به حوزه مسائل اجتماعي اختصاص يابد، در اين صورت مي‌توان اقدامات مناسبي در زمينه پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي انجام داد. حال آنكه در ساختار برنامه‌ريزي و تخصيص بودجه همواره مسائل اجتماعي مورد غفلت واقع مي‌شود و اين امر نشان‌دهنده دغدغه نداشتن مسئولان در حوزه مسائل اجتماعي است.

وي افزود: اگر ناجا امروز درخواست براي خريد 10 دستگاه خودرو خارجي كند تا ماه بعد اعتبارش تامين مي‌شود، اما اگر يك سازمان اجتماعي 10 درصد اعتبار ديگر ارگان‌ها را درخواست دهد، اختصاص نمي‌يابد، چرا كه هنوز باوري در اين زمينه ايجاد نشده است.

چلك در ادامه تاكيد كرد: با اقدامات كوتاه مدت نمي‌توان در حوزه مسائل اجتماعي به نتيجه رسيد و در اين حوزه ضروري است كه برنامه‌ريزي كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلند مدت داشت.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين، عنوان كرد: ضروري است پيش از ورود سيستم قضايي و انتظامي، منابع اجتماعي تقويت شود و اگر مداخلات منابع اجتماعي موثر واقع نشد، آنگاه به سراغ سيستم‌هاي انتظامي و قضايي برويم. در اين صورت از بسياري از آسيب‌ها در جامعه كاسته شده و ورودي‌هاي زندان‌ها كاهش مي‌يابد.

چلك گفت: بسياري از پرونده‌هايي كه در حال حاضر در دادگاه‌ها مطرح مي‌شوند، با مداخلات اجتماعي قابل حل بوده است. قطعا لزوم تاسيس اورژانس اجتماعي، داشتن چنين كاربردي است، چرا كه اگر بتوان دختري را كه از خانه فرار كرده در چند ساعت خروج از منزل ساماندهي كرد، در آن صورت وي به روسپي حرفه‌اي و زن خياباني تبديل نمي‌شود.

وي افزود: در حال حاضر در كشور ابتدا افراد به دادگاه و زندان رفته و سپس وارد سيستم اجتماعي مي‌شوند و مشخص است كه چنين سيستم اجتماعي ديگر كارآمد نيست و لازم است پيش از تشكيل پرونده در دادگاه‌ها، افراد توسط نهادهاي اجتماعي ساماندهي شوند.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه تاكيد كرد: در زمينه قوانين و آيين‌نامه‌ها كمبودي وجود ندارد و مشكل در باور نكردن سيستم اجتماعي است.

چلك در ادامه با برشمردن راهكارهاي پيشگيري از مقوله زنان خياباني و آسيب‌هاي اجتماعي، گفت: لازمه اين امر مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به صورت محلي و منطقه‌اي، تسهيل دسترسي مردم به خدمات اجتماعي، گسترش آموزش مداوم براي پيشگيري از آسيب‌ها، استفاده از ظرفيت‌هايي همچون كرسي‌هاي آزادانديشي براي نظريه‌پردازي در حوزه مسائل اجتماعي، ايجاد بانك ايده‌هاي اجتماعي و تدوين پرونده اجتماعي براي آحاد جامعه، گسترش فعاليت‌هاي مددكارانه و اورژانس اجتماعي در محلات است.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اشاره به كاهش سن بلوغ در كشور، عنوان كرد: اين امر در كنار ارائه اطلاعات غلط و ديرهنگام به نوجوانان و جوانان اتفاق افتاده و سبب بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود و لازم است در اين زمينه خانواده، كودكان و نوجوانان را در مسير آگاهي قرار داده تا از آسيب‌ها جلوگيري كند و در ادامه اين مسير مددكاران اجتماعي در محلات مي‌توانند موثر باشند.

چلك تصريح كرد: در صورتي كه آمارها را در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي منتشر نكنيم، در آن صورت رسانه‌هاي معاند نسبت به آمارسازي و ارائه اطلاعات غيرواقعي اقدام مي‌كنند و لازم است در اين زمينه با تدبير آن، ميزان اطلاعات را كه لازم است، در اختيار جامعه قرار داد.

به فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نمره قبولي نمي‌دهم

وي در اين زمينه عنوان كرد: به فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نمره قبولي نمي‌دهم، چرا كه اگر نمره قبولي مي‌گرفتيم، روند شيوع آسيب‌ها در كشور اين‌گونه نبود و بايد گفت مشكل نداشتن برنامه نيست، چرا كه سند كنترل و كاهش آسيب‌هاي استاني نيز تدوين شده است، بلكه مشكل، دغدغه نداشتن مسئولان است.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اشاره به اين موضوع آسيبهاي اجتماعي كه دغدغه بخش‌هاي قانونگذار كشور نيست، افزود: هيچ‌ نماينده‌اي در شعارهاي انتخاباتي‌اش آسيب‌هاي اجتماعي را مد نظر قرار نداده است.

وي مدعي شد: همواره ضعيف‌ترين كميسيون مجلس، كميسيون اجتماعي بوده است و اميدواريم با حضور وزير كار و امور اجتماعي و رييس سازمان بهزيستي سابق در كميسيون اجتماعي اين ضعف برطرف شده و كميسيون اجتماعي به سمت و سوي قانونگذاري‌هاي دغدغه‌مند حركت كند، چرا كه اگر كميسيون اجتماعي مجلس حركت كند، قوه قضاييه نيز ناچار به حركت خواهد شد. /ايسنا


مطالب مشابه :


فعالیتهای برجسته شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان

سطح شهرستان كميجان با اداره آموزش و پرورش شهرستان. نصب و راه اندازي سيستم
جلسه هماهنگی مانور مديريت بحران توزيع برق استان مركزي در ميلاجرد برگزار شد

آموزش و پرورش شهرستان كميجان. شهرستان كميجان مي‌دهدوارتقاي سيستم بحران و برنامه
احداث 3 مجتمع آب رساني در شهرستان كميجان

احداث 3 مجتمع آب رساني در شهرستان كميجان آموزش و پرورش شهرستان سيستم اسكادا
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

، تفرش (838) ، خمين (840)، دليجان (842)، محلات (851)، كميجان مديريت آموزش و پرورش شهرستان
استخدام قوه قضائیه

آموزش و پرورش } حسب مورد اخذ و همراه و كميجان هر مديريت سيستم و بهره‌وري
حضور «زنان خياباني» در سطح جامعه مشهود‌تر شده است/درصد قابل توجهي از مشتريان زنان روسپي، مردان متاهل

نه آموزش و پرورش و نه دانشگاه ندارند و به سيستم اجتماعي شهرستان‌ها
برچسب :