نژادهاي گاوگوشتي (ايراني وخارجي )

 

نژاد های خارجی 

 

خصوصیات نژاد شارولز:

     منشاءاصلی فرانسه است ولی درکشورهایی نظیر آمریکا –استرالیا وانگلیستان وبعضی دیگر از کشورها  پرورش داده میشود .به صورت خالص ودورگه بانژادهای بومی می باشد این نژاد یکی از بهترین نژادگاوهای گوشتی دنیا محصوب میشود .دارای اندامی پر گوشت وکاملاًً عضلانی میباشد  رنگ سفید شیری با موهای مجعد وجه تمایزاین نژاد باسایر نژادها ستودارای استخان بندی قوی است وزن زنده آن در سه سالگی بین  800 تا 1150 کیلوگرم است .باشرایط اقلیمی هر منطقه سازگاری دارد وبه همین علت در کشورهای گرمسیر وسردسیر پرورش داده میشود واز سوی دیگر در انتقال صفات وخصوصیات ژنی وارثی توانایی زیادی دارد بازدهی گوشت آن حدود  85%   است واضافه وزن روزانه گوساله های این   نژاد حدوداًتا 5/1 کیلو گرم است.                                                               

خٌوصیات نژاد لیموزین : 

    این نژاد یکی از از بهترین  نژاد های گوشتی فرانسه محسوب میگردد . جزو بهترین گاوهای  گوشتی دنیا نیر به شمار میرود . رنگ این گاوها طلایی ویا خرمایی بوده وقد بلند دارد . مرغوبیت گوشت این  گاو ها از این جهت است که چربی در داخل عضلات و مابین الیاف جمع و ذخیره میگردد وبا ویژگیهای  برجسته پرواری برخوردار است وبرعکس نژاد شارولز استخوانبندی ظریفی دارد و به همین علت درصد گوشت به استخوان در این نژاد بیشتر از نژاد شارولز است . وزن ماده ها 550 تا 600 کیلو گرم و وزن گاو تخمی این نژاد 800کیلو گرم و وزن اخته آن به 1000 کیلو گرم  میرسد . این نژادکمتر از شارولز به تغیرشرایط اقلیمی  عادت میکند . نژادی است زودرس ومخصوص پرواری ومحصول گوشت گاوان لیموزین پرواری 58% وزنشان میرسد  .دوساله های پرواری  لیموزین که حدود 500 کیلو گرم وزن دارند – محصول گوشتشان 65%وزنشان است . بطور کلی بازده گوشت آن بین 60 تا 62 درصد است .             

خصوصیات نژاد هرفورد :

   ازجمله گاو های گوشتی تنومند انگلستان بوده ومخصوص پرواری است . در تمام دنیا پراکنده است واز گاوهای ممتاز گوشتی دنیا محسوب میشود ٬ قدرت اصلاح کنندگی واصلاح پذیری به تغییرات جوی زیادی دارد ٬ رنگ این نژاد ابلق قرمز وانتهای دیت وپا سفید بوده وپوزه روشن میباشد که نشان دهنده وجه تمایز آن با سایر نژادهاست ٬ دست وپا بسیار کوتاه وبه به زمین نزدیک بوده وبدن بسیارگوشت آلود است وزن بالغ در سه ماهگی حدود 500 تا 550 کیلو گرم است . وزن این گاو ها تایک تن نیز رسیده وحتی بعضی از اخته های چاق آنها تا 1350 کیلو گرم نیز وزن داشته اند . این گاو ها به استرالیا وآمریکا نیز صادر شده اند .گوشت این نژاد چرب است . از این نژاد تعدادی در اطراف تهران وجود دارد .                              

خصوصیات نژاد شورت هورن :

یکی از گاوهای پیش رس پرواری در قسمت شمال انگلستان است.

 این نژاد در انگلستان اهمیت فراوانی پیداکرده وبه بسیاری ازکشورها صادر شده است . مهمترین ارزش این گاو خاصیت اصلاح کننده آنهاست لین نژاد اصولاًگوشتی وپیش رس بوده رنگ آن سفید یکد ست یا قرمز ویا سرخ طلایی . وزن آن 900کیلو گرم وبعضی نرها این نژاد ممکن است وزنشان تا 1280کیلو گرم  برسد .اخیراًاین نژاد را بدو قسمت گوشتی وشیری تقسیم کرده اند شیر سالیانه این نژاد تا 3000کیلو گرم در سال میرسد . در اثر اصلاح زیاد این نژاد استقامتش در برابر ناملایمات طبیعی کاهش یافته است این نژاد دارای گردنی کلفت وعضلانی وبدنی پر رشد وگوشتی است واندازه وقد آن به 35/1تا 40/1متر می رسد گوساله ها 635کیلو گرم ودر حالت پرواری 800تا 900 کیلوگرم وزن دارند . این گاوها زودرس ومخصوص پرواری میباشند گوشت این نژاد چرب واذیذ است ومحصول گوشت آن در حدود 66تا 72 درصد وزن زنده آن میباشد این گاو امروزه در فرانسه واسترالیا فراوان است و کله گاو  دورهام جمع وشاخ های کوتاه دارد               وبه همین علت است که به آن شاخ کوتاه میگویند.                           

خصوصیات نژاد آبردین آنگوس :

این نژاداز تمام ویژگی های ممتاز پرواری برخوردار است –نژادی است مخصوص پرواری وگوشت آن پر چرب واذیذ است این نژاد در اسکاتلند پرورش داده میشود رنگ آن سیاه واز سایر نژاد ها متمایز است دارای دست وپای بسیار کوتاه است ودر نواحی پرباران خوب مقاومت میکند . سروشانه این نژاد نسبتاًکوچک است وازاین نزر برای آمیخته شدن با سایر نژاد ها بسیار مناسب است نژادی است بی شاخ و وزن دام بالغ در سه سالگی 450 تا 600 کیلوگرم میباشد از نظر بازدهی وکیفیت گوشت شبیه به نژاد لیموزین فرانسه است .              

خصوصیات نژاد بلان بلوبلژ:

در نواحی جنوب کشور بلژیک وشمال فرانسه نژاد بومی ومقاومی وجود دارد که در بیشتر اوقات خاصیت ماهیچه مضاعف در آن مشاهده میشود از سال 1968 به این طرف از طریق اصلاح نژاد این خاصیت در نسل های بعدی آن نیز پایدار شده وبعنوان نژاد گوشتی بسیار خوب به صورت خالص در این مناطق در کشور های هلند – کانادا- انگلستان  آلمان و سایر کشورهای اروپایی بصورت آمیخته وجفتگیری با نژاد های شیری مورد بهره برداری قرار گرفته . دارای رنگ متفاوت بوده وگوشت با کیفیت عالی واز تردی خاصی برخوردار است وبه همین دلیل قیمت آن در بازار از سایر گوشت ها گرانتر است خاصیت ماهیچه مضاعف را به خوبی به نسل های بعدی وآمیخته ها منطقل می کند

وزن گاوهای نر بالغ در سه سالگی حدود 1250کیلو گرم – وزن ماده گاو 750 کیلو گرم – وزن گوساله نر در موقع تولد 48 کیلو گرم و وزن گوساله ماده 44کیلو گرم است . اضافه وزن روزانه از تولد تا بلوغ بطور متوسط به کیلو گرم می رسد بازدهی گوشت 65 – 70 درصد است . آمیخته های این نژاد با نژاد شیری در سال بطور متوسط 4000لیتر شیر تولید می کند .

خصوصیات نژاد براهمن :

در هندوستان وپاکستان بوده وهمه ساله تعداد زیادی از آن  به کشور های آسیای جنوب شرق وآمریکای جنوبی  صادر میگردید از این نژاد به استرالیا نیزصادر شده و با نژاد گوشتی شاروله که متعلق به کشور فرانسه میباشد  -آمیخته های مقاوم وپرگوشت ممتازی بوجود آمده است . منشاء اصلی این نژاد شمال افریقا و شبهه قاره هند است .ولی در سایر نقاط نیز بصورت خالص ویاآمیخته پرورش داده میشود             

وجود کوهان نسبتاًحجیم وغبغب بلند وچیندار از صفات مشخصه این دسته گاوها ست .بدلیل وجود کوهان مقاومت آنها در مقابل کم آبی وبی غذایی زیادتر از سایر گاوهای اصیل است

دست وپاوصورت در این نژاد قدری بلند وکشیده است – رنگ پوست خاکستری ویا قرمز تیره است .در مقابل بیماریهای انگلی خارجی –گرما ورطوبت مقاومت زیادی دارد گاوهای نژاد براهما دارای عضلاتی صاف وقوی وحالتی کاملاًپرواری هستند

 

نژاد های ایرانی

 

اصولاًنمی توان گاوهای ایران رابه احاظ نژادتقسیمبندی نمود – زیرا نژاد مشخصی که دارای خصوصیات ومرایای یکنواخت ومورد اعتماد باشد در این گاوها یافت نمی شود ولی در سیستان وبلوچستان گاوهای بومی منطقه به نامهای سیستانی ودشتیاری  از پارهای جهات از خواص گاوهای نژاد براهما برخوردار هستند

گاوهای سیستانی :

این نژاد از لحاظ شیر چندان مورد توجه نیست واهمیتی ندارد ولی از لحاظ کار مشهور است .اگر در تغذیه مناسب قرار گیرد از نظرگوشتی میز رضایت بخش میشود .

61%از گاوهای منطقه در حوالی شهر زابل واطراف دریاچه هامون قرار دارد وبقیه درسایر نقات پراکنده هستند  در سالهای اخیر تعدادی از این گاوها به خراسان – مازندران – اطراف تهران – اصفهان ویزد برده شده است . سر متوسط ونسبتاًکشیده – چشمها براق – پوزه پهن – نیمرخ سروصورت صاف با تحدب مشخصی روی بینی وپیشانی صاف است شاخها نسبتاًکوچک وبه اشکال مختلف وپیچیدهبا امتداد بطرف بالا وداخل امتداد شاخ در واریته افغانی دایره ی بزرگی را ترسیم می کند دیده میشود .گوشها پهن ونیمه افتاده – سطح داخلی پر مو وسفید رنگ است –گردن نسبتاًکوتاه – غبغب طویل وکمی آویزان است .

 دارای کوهانی عضلانی است .دست وپا متوسط –سمها قوی ومحکم – دم دراز وظریف – ضخامت پوست وباموهای تااندازه ای خشن برخوردار است

وزن متوسط ماده گاو های سیستانی  400- 250 کیلو گرم است طول بدن 2متر وارتفاع 132سانتی متر است . گاو نر به وزن 450-350کیلو گرم وبطول 20/2 متر وارتفاع 146سانتی متر است . وزن گوساله هنگام تولد در گاوداری های اطراف دریاچه بین 18  تا 22 کیلو گرم است

گاوهای دشتیاری :

 در اطراف چابهار و دشتیار وایرانشهر بوده ومنشاء اصلی آن در بخشهای کنارک ودشتیار چابهار می باشد  .گاوهای دشتیاری کوهان دار هستند – غبغب طویل وافتاده دارند که گاهی اوقات بر روی زمین کشیده می شود  مقاومت این گاوها در برابر گرما – رطوبت  - کم غذایی وبیماری های حاصل از انگی های خارجی بسیار زیاد است -    رنگ گاوشاهیوال بسیار متفاوت است – رنگ قهوه ای سوخته –سر گردن متمایل به سیاه است . گاوهایی به رنگ سیاه یکدست وکرم نیز دیده شده که سر وگردنشان قهوه ای –اطراف پوزه شان شفید- طرف بالا وداخل چشمان همراه با ناحیه پایین غبغب وزیر شکمشان متمایل به سفید است –رنگ طوسی نیز در این گاوان مشاهده شده است . دارای سر کوچک پیشانی صاف بود ه وروی بینی صاف – شاخ ها کوتاه وحجیم –گردن کوتاه وغبغب بزرگ است – گاوهای  دشتیاری دارای کوهان حجیم وبزرگ هستند که در گاو نر بزرگتر از گاوهای ماده است  -دارای پشتی صاف –بدن جمع وجور –دوتاری قوی – سینه عمیق وارتفاع از جدوگاه 110تا 122 سانتی متر می باشد  وزن متوسط گاو نر 450 ال 550کیلو گرم و  وزن متوسط گاو ماده 360  الی 390 کیلو گرم میباشد %

 


مطالب مشابه :


مهمترین نژاد های گاو گوشتی

ژنتیک و اصلاح نژاد تشکیل شده ویکی از بهترین نژادهای گوشتی گاو گوساله پرواری 12
پرواربندی گوسفندان

اسهال در گوساله تغذیه گوسفند پرواری نژاد بهترین سن برای شروع پرواربندی سن 4 تا 5
خرید بره پروار بندي گوسفند ، Lamb finishing

بهترین نژاد گوسفندان: 1 جستجو وزن گوساله پرواری: 1
جایگاه پرورش گوساله پرواری

پرورش گوساله پرواری به صورت متمرکز: اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو
نژاد گاوها

بهاربند و محوطه بدون سقف متر مربع. سقف دار متر مربع. ترکیب گله وتاسیسا ت. 3. 5/1. گوساله پرواری 6
پرورش گوسفند به روش پرواربندی:

پروار بندی یکی از بهترین و مهمترین روش های پرواری با دارند مثل نژاد ها ی
نژادهاي گاوگوشتي (ايراني وخارجي )

روزانه گوساله های این نژاد از بهترین نژاد های برجسته پرواری
پرورش گوساله

تغذیه گاوهای پرواری با تسريع در خوراك دادن به گوساله ها اصلاح نژاد بهترین محل
اگر می خوای گاوداری بزنی اول اینجا رو مطالعه کن

تسريع در خوراك دادن به گوساله ها اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو گوساله 12-6 ماهه (نر پرواری
برچسب :