مي خواهم بسازم درس هشتم (علوم ششم)


مي خواهم بسازم

درس دريك نگاه

پس از آشنايي دانش آموزان در سا هاي قبل با دست ساخته هاي ساده و استفاده از مواد دور ريختني ،استفاده از ابزار هايي همچون قيچي ،اره،پيچ گوشتي ،انردست،چكش و نيز استفاده از متصل كننده هايي مانند ميخ ،چسب هاي نواري و مايع و انواع منتقل ككده هاي نيرو حالا زمان تركيب اين مهارت ها با هم رسيده و آن ها مي توانند با متحرك سازي وبا استفاده از منابع نيرو به طرح هاي جديدي دست پيدا كنند.

اهداف  درس :

1-قابليت حركت دادن به كاردستي هاي فاقد حركت

2-استفاده از ابزار هايي كه در متحرك سازي كاربرد دارند.

3-استفاده از موتور الكتريكي (آرميچر)چرخ دنده ،تسمه و.............براي متحرك كردن كاردستي ها

     جدول ارزشيابي ملاك ها و سطح عملكرد

ملاك ها

سطح 1

سطح2

سطح3

متحرك سازي

استفاده از طرحي كه باعث حركت در وسيله شود

اضافه كردن موادو وسايل براي متحرك سازي

استفاده از ابزارهاي پيچيده براي متحرك سازي

انتقال نيرو

استفاده از يكي از روش هاي انتقال نيرو مانند تسمه يا چرخ دنده

رعايت كردن اصولي كه منجر به حفظ انرژي و عدم هدر رفتن مي گردد.

تركيب دو سازيه باهم براي صرفه جويي در انرژي

منبع :راهنماي علوم


مطالب مشابه :


کاردستی و سرگرمی برای کودکان (جغد با دایره ها!)

امروز یک کاردستی بسیار ساده و جالب را برای كاردستى براى و قسمت‌هاى برش خورده را
مي خواهم بسازم درس هشتم (علوم ششم)

پس از آشنايي دانش آموزان در سا هاي قبل با دست ساخته هاي ساده و استفاده به كاردستي هاي
هنر در دوره ی ابتدایی...!؟

كاردستي ( نقش آفريني با شكل هاي هندسي دايره ‘سه گوش ‘چهار گوش ) ساختن حجم هاي هندسي ساده.
شكل ، تركيب و بافت 3

در اين جا چند روش براي ابداع شكل هاي جديد از شكل هاي ساده ارائه مي گردد. الف)
هنر

يكي از فعاليت هاي هنري كه كودك مي تواند در آن تفكر كند و خلاق باشد ، كاردستي و فنون ساده . 5.
برچسب :