29شهریور دومین سالگرد از دست دادن مادر خوبم...

 

 


مطالب مشابه :


در غم از دست دادن دوست

در غم از دست دادن دوست. چشم هايم خسته است ، زبانم بند آمده ،
دوست داشتن جفت همیشه توامانی دارد، از دست دادن .

دوست داشتن جفت همیشه توامانی دارد از دست دادن::: سروی بودم زیر سایه‌ام نشستند خوردند و خفتند
از دست دادن یعنی؛ از دست دادن

از دست دادن یعنی؛ از دست دادن - ونه‌گات برایم گفت، این جنون جوانی‌ست که کفش‌هایش پر از
غم از دست دادن عزیزان ادم خیلی سخته

غم از دست دادن عزیزان ادم خیلی منم میگم دوست دارم. ولی دیشب از من یه سوال دیگه پرسید!
غم از دست دادن تو

غم از دست دادن ساده نوشتن را مثل ساده زیستن دوست دارم شعر کلاسیک و شعر
دنيا را بد ساخته اند ...

عشق یعنی ترس از دست دادن تو كسي را كه دوست داري ، تو را دوست نمي شعر زیبای فریبا شش بلوکی
29شهریور دومین سالگرد از دست دادن مادر خوبم...

هرچی دوست داری 29شهریور دومین سالگرد از دست دادن مادر خوبم شعر ومتن
تنها ترس من از دست دادن عشق توست ..

تنها ترس من از دست دادن عشق توست شعر نو ( از دیروز تا اما ای دوست جّدی من ، احساس
برچسب :