دستگاه limbic

آناتومی لیمبیک:

سیستم لیمبیک تعدادی ساختار در قشر مغزی و زیر آن را شامل می شود.واژه لیمبیک در روان پزشF02_09.jpgکی و عصب شناسی استفاده شده است اگر چه در تعریف و نقش دقیقش به طور قابل ملاحظه ای از آن زمان به بعد، بار.ها تجدیدنظر شده است. ( 14) سیستم لیمبیک: واژه لیمبیک به معنی مرز یا حاشیه است. ،امروزه سیتم لیمبیک گسترش یافته و به معنی تمام مدارهای نرونی است که رفتار هیجانی و احساسی و اعمال هدف دار را کنترل می کند.سیستم لیمبیک واژه ای است که ساختاری از مغز را  که شامل هیپوکامپ و آمیگدالا است،تشکیل می دهد که در عملکردهای متنوع از قبیل هیجانات،رفتار و حافظه طولانی مدت درگیر است.ساختارهای مغز به وسیله سیستم لیمبیک به ساختارهای بویایی توصیف شده است.(14) شکنج سینگولیت:

یک شیاری در قسمت میانی مغز قرار دارد که به طور جزئی اطراف جسم پینه ای را می پوشاند و در بالا به وسیله کمربند سولکوس محدود شده است. یک قسمت کامل از سیستم لیمبیک می باشد که رشد ،یادگیری،هیجانات و حافظه را شامل میشود

اتصالات:

شیار کناری، دروندادها را از هسته های قدامی تالاموس و هسته های قشری و همچنین از مناطق حسی تنی قشر مخ دریافت می کند. بخش عمده ای از سیتم لیمبیک، هیپوتالاموس با ساختارهای وابسته به آن است. این نواحی علاوه بر نقشی که در کنترل رفتار دارند بسیاری از شرایط داخلی بدن را کنترل می کنند. امروزه محققان دریافته اند بخشی از هیپوتالاموس با شکنج سینگولیت رابطه تنگاتنگی دارد،به طوری که می توان آن بخش را جزء این دستگاه به شمار آورد.با توجه به ارتباط دستگاه کناری با قسمتهای پیشانی وگیجگاهی نئوکرتکس مخ، می توان آنها را نیز بخشی از آن دستگاه محسوب کرد. ارتباطهای غیر مستقیمی به وسیله لوب گیجگاهی درنئوکرتکس برقرار می شود، به طوری که می توان تاثیر آسیب قطعه گیجگا هی را در کنش حافظه بررسی کرد. به طور کلی دستگاه کناری درهدایت فرایندهای رفتار وتفکردخالت دارد وفرایندهای هیجانی بخشی از وظایف هسته وارتباطات دستگاه کناری به شمار می آیند. .(11)

عملکرد ویژه سایر قسمتهای دستگاه لیمبیک :

سیستم لیمبیک تحت تاثیر سیستم اندوکرین و سیستم عصبی خودکار عمل می کندو اتصالالات زیادی با هسته ، ، مرکز لذت در مغز،که در تحریک جنسی( ناشی از داروها ) نقش دارد .این واکنش بوسیله accumbence های برآمدگیهای دوپامینرژیک تعدیل می گردد.در سال 1954،آلدز و میلیز فهمیدند که موشها که الکترودهای فلزی در آنها فرو شده بود، به طور مکرر یک اهرم را دراین منطقه فشارمی دادند. آنها در این حالت ترجیح accumbence دادند که خوردن و نوشیدن را حتی تا وقتی که میمیرند ادامه دهند.سیستم لیمبیک همچنین با کورتکس پری فرونتال ارتباط دارد .بعضی از دانشمندان اعتقاد دارند که این ارتباط با حالت های خوشایند که بعد از حل یک مسئله به ما دست می دهد مربوط است.

هیپوکامپ:

هیپوکامپ بخشی از مغز بالایی است که در میانه لوب تمپورال قرار دارد.در حافظه دراز مدت و درک فضایی هم نقش دارد. انسانها و دیگر پستانداران دو هیپوکامپ دارند،هر کدام در یک طرف مغز. هیپوکامپ دارای اتصالات متعدد با قشر مغز و همچنین با ساختمانهای اصلی دستگاه لیمبیک یعنی آمیگدالا، هیپوتالاموس،سپتوم و اجسام مامیلاری است. تقریبا هر گونه تجربه حسی باعث فعال شدن حداقل بخشی از هیپوکامپ میشود و هیپوکامپ نیز سیگنالهای خروجی زیادی به تالاموس قدامی، هیپوتالاموس و قسمتهعای دیگر دستگاه لیمبیک به ویژه از طریق فورنیکس یعنی مسیر خروجی اصلی خود ارسال می کند. ویژگی دیگر هیپوکامپ این است که بسیار تحریک پذیر می باشد. انسان طی تشنج های هیپو کامپ، آثار روانی حرکتی را حس می کند. هیپوکامپ و حافظه: هیپوکامپ نقش کلیدی در حفظ و نگهداری حافظه بعد از یک دوره تثبیت دارد.آسیب به هیپوکامپ باعث ایجاد فراموشی و ضعف حافظه می شود. این اثرات تا مدتها بعد از آسیب ادامه دارد اما در بعضی از موارد حافظه قبلی باقی می ماند.این حافظه باقیمانده ما را متقاعد می کند که تقویت بیشتر حافظه باعث انتقال اطلاعات به بیرون از هیپوکامپ و بخشهای دیگری از مغز می شود. نقش هیپوکامپ در یادگیری:

اثر برداشتن هیپوکامپ های دو طرف ناتوانی در یادگیری هیپوکامپ از قشر بویایی شروع شده و در حیوانات پست در تعیین خوردن یا نخوردن یک غذای خاص ،خطرناک بودن یا بی خطر بودن جسمی که بویی خاص دارد،جلب توجه کردن یا نکردن یک بو و در میل جنسی نقش اساسی دارد و در تصمیم هایی که از نظر مرگ یا زندگی مهم هستند هم تداخل دارد..

شیارهای پاراهیپوکامپال:

در حافظه فضایی ما نقش دارد و قسمتی از هیپوکامپ میباشد.

فورنیکس:

سیگنالهایی از هیپوکامپ برای اجسام مامیلاری و هسته سپتال حمل می کند. آسیب به فورنیکس باعث اختلال در پاسخهای ترس می شود که خود را با اختلال در ضربان قلب و دفع ادرار نشان میدهد.(2005)

چرخه پاپز:

این چرخه توسط جیم پاپز در سال 1937 تشریح شد.چرخه پاپز یکی از بزرگترین مسیرهای سیستم لیمبیک است و به طور عمده در کنترل قشری هیجان درگیر است.  Hippocampal formation (Subiculum) → fornix → mammillary bodies  Mammillary bodies → mammillothalamic tract → anterior thalamic nucleus  Anterior thalamic nucleus → genu of the internal capsule → cingulate gyrus  Cingulate gyrus → cingulum → parahippocampal gyrus  Parahippocampal gyrus → entorhinal cortex → perforant pathway →hippocampus چرخه پاپز در ذخیره اطلاعات در حافظه هم نقش دارد.از آن سال به بعد یافته های جدید در آناتومی اعصاب و عملکرد مغز روشن کردند که چرخه بزرگتری که شامل قشر پری فرونتال،آمیگدالا و بخش های دیگر در چرخه پاپز درگیرند. قشر پری فرونتال و آمیگدالا اجزای کلیدی این چرخه برزگ هستند.

آمیگدالا:

از بخشهای دستگاه لیمبیک است که در برانگیختگی ، کنترل پاسخهای خودکار به ترس ، پاسخهای هیجانی و ترشح هورمون درگیر است. • تحقیقات اخیر نشان می دهد آمیگدالا در افزایش حافظه طولانی مدت مربوط به هیجانات درگیر است و نیز اختلافاتی را بین دو نیمکره در دو جنس در این عملکرد آمیگدالا نشان میدهد. Melina Uncapher1, Lisa) Kilpatrick12003) آمیگدالا به دلایل مختلف، ایمپالس ها را به نواحی زیر می فرستد: 1) به هیپوتالاموس برای فعال سازی دستگاه عصبی سمپاتیک 2) به تشکیلات مشبک برای افزایش رفلکسها 3) به هسته های عصب صورت و هسته های عصب تری ژمینال(سه قلو)برای تغییرات چهره 4) به محدوده حسی قدامی و هسته های حسی قدامی جانبی برای فعال کردن دوپامین،اپی نفرین و نوراپی نفرین آمیگدالا از تمام قسمتهای قشر لیمبیک و همچنین از نئوکورتکس گیجگاهی ،آهیانه و پس سری به ویژه از نواحی ارتباطی شنوایی و بویایی، سیگنال های عصبی دریافت میکند.با توجه به این اتصالات متعدد به آمیگدالا، به آن پنجره می گویند زیرا دستگاه لیمبیک از طریق آن موقعیت فرد را در جهان مشاهده می کند.

آثار ناشی از تحریک آمیگدالا:

تقریباد تمام آثاری که از تحریک هیپوتالاموس حاصل می شوند ،همراه با یک سری آثار دیگر ظاهر می شوند : 1) افزایش یا کاهش فشار شریانی 2) افزایش یا کاهش ضربان قلب 3) افزایش یا کاهش حرکات و ترشحات دستگاه گوارش 4) دفع ادرار و مدفوع 5) گشاد شدن و گاهی تنگ تر شدن مردمک 6) سیخ شدن موها 7) ترشح هورمونهای مختلف غده هیپوفیز قدامی ،به ویژه گنادوتروپین ها یا هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک در کنار این آثار که از طریق هیپوتالاموس به وجود می آید تحریک آمیگدالا می تواند باعث انواع مختلف حرکات غیر ارادی شود.این حرکات عبارتند از: 1) حرکات تونیک 2) حرکات چرخشی 3) حرکات کلونیک ریتمیک 4) انواع مختلف حرکات مرتبط با بوییدن و خوردن

تشریح عملی سیستم لیمبیک- نقش کلیدی هیپوتالاموس:

در اطراف نواحی لمبیک زیر قشری ،قشر لمبیک قرار گرفته که از حلقه ای از قشر مغز در هر طرف مغز تشکیل شده که : 1) از ناحیه کاسه چشمی-پیشانی روی سطح شکمی لوبهای پیشانی شرو ع می شود. 2) سپس از بالای کورکالو روی سطح میانی نیمکره مغزی به شکنج سینگولیت گسترش می یابد. 3) سرانجام از پشت کورکالو در جهت رو به پایین روی سطح شکمی میانی لوب گیجکاهی به شکنج کارا هیپوکاپال و اونکوس می رود. هیپوتالاموس سیستم عصبی خودکار را بوسیله تولید و رهایی هورمون تنظیم می کند .(فشار خون ،ضربان قلب ،گرسنگی ،تشنگی ،تحریک جنسی وچرخه خواب وبیداری) هیپوتالاموس یک قرا گاه عمده کنترل برای سیستم لیمبیک و دارای راههای ارتباطی با کلیه سطوح سیستم لیمبیک است.

هیپوتالاموس و تشکیلاتی که رابطه نزدیکی با آن دارند سیگنال های خروجی را در سه جهت صادر می کند: 1)در جهت رو به پایین به طرف تنه مغزی و بیشتر به داخل نواحی مشبک مزانسفال،پل مغزی و بصل النخاع و سپس از این نواحی به داخل اعصاب محیطی سیستم عصبی خودمختار، 2)در جهت رو به بالا به سوی مناطق بالاتر متعددی از دیانسفال و نیمکره های مغزی به ویژه تالاموس قدامی و قشر لیمبیک و3) به آنفاندیبولوم هیپوتالاموس برای کنترل کلی و نسبی قسمت اعظم ترشحات غده هیپوفیز خلفی و قدامی.

دستگاه اتونومیک:

مرکز اصلی دستگاه اتونومیک در هیپوتالاموس قرار دارد.مراکز پایین تر شامل مراکز سمپاتیک در نخاع پشتی و کمری و مراکز پاراسمپاتیک در ساقه مغز و نخاع خاجی می باشند. تنظیم دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک به عهده هیپوتالاموس است. هسته های جانبی و خلفی و هسته های دور سو مدین مراکز سمپاتیک محسوب می شوند. هسته های دیگر هیپوتالاموس که در نواحی قدامی و میانی قرار دارند مراکز تنظیم پاراسمپاتیک هستند.ااطلاعات مربوط به اعضای داخلی بدن، به وسیله رشته های حسی به این مراکز می رسند و پس از تجزیه و تحلیل ،دستور های لازم به مراکز سمپاتیک و پاراسمپاتیک نخاعی ابلاغ می گردد. مراکز سمپاتیک نخاعی شامل نرون هایی هستند که در قسمتهای جانبی ماده خاکستری نخاع پشتی (b1-b12) و اولین و دومین قطعه نخاع کمری (L1-L12) نرون های پاراسمپاتیک در ساقه مغز و سه قطعه وسطی نخاع،خاجی (C1-C4) قرار دارند.از این مراکز رشته های عصبی به عقده های سمپاتیک و پاراسمپاتیک می روند و در آنجا با نرونهایی که در این عقده ها قرار دارند ،سیناپس می شوند.(به همین علت به این رشته ها رشته های پیش عقده ای می گویند) رشته هایی که از عقده ها خارج می شوند (رشته های پس عقده ای) به عضو مورد نظر می روند.رشته های پس عقده ای اکثرا نازک و بدون غشایی میلین می باشند.

• نئوکرتکس در مقایسه با هیپوتالاموس از لحاظ ژنیتیکی پیچیده تر است.) Wee-Ming Boon,* Tim Beissbarth2004(

تشکیلات مشبک و خواب:

خواب ویژگی تمام پستانداردان است و از رفتاری کاهش پاسخ دهی به محرک محیطی تعریف می شود و از نظر فیزولوژیکی با تغییراتی در فعالیت الکتروانسفالوگرام تعین می شود. مطالعه 10 بیمار با بیماری مالیخولیا قبل و بعد از محرومیت از خواب،(هر دو گروه) هوشیاری نسبی را در قسمت قشر پری فرونتال نشان دادند. گروه بیمار همچنین هوشیاری نسبی را در سیستم لیمبیک و یک کاهش جریان خون را در این مناطق بعد از محرومیت از خواب نشان دادند. تحقیقی دیگر : تغییرات کمی پروتئین ساعت بیولوژیکی در نترونهای تشکیلات مشبک در حیوانات مسن نشان داد که بی نظمی های درون سلولی در مکانیزم ساعت بیولوژیکی ممکن است نقشی در تضعیف چرخه خواب و بیداری داشته باشد. یک بررسی: در محیط طبیعی میکرو آنالیز موشها برای آزمون فرضیه استفاده شدند.فعالیت گیرنده های آدنوزین در تشکیلات مشبک آزاد سازی استیل کولین و سرعت خواب را افزایش داد. فعالیت مشبک و نئوکرتکس در جریان خواب: تحقیقات نشان داد که فعالیت تشکیلات مشبک در طول خواب سبک (snooze) حفظ شده است.در طول خواب عمیق جریان خون مغز در تکمنتوم مغز میانی کاهش یافت.بنابراین یک خصوصیت کلیدی مجزا بین خواب سبک و عمیق نشان داده شده است.

اختلالات خواب:

اینسامنیا:Insomnia

یا بیخوابی عمومی ترین اختلال خواب است.آن می تواند به عنوان نقص در به دست آوردن نیاز و کیفیت خواب روزانه برای عملکرد طبیعی در طول روز تعریف شود. فرض اینکه بیخوابی ابتدائی ناشی از اختلال مکانیزم خواب در مغز است فرض نادرستی است. اما این بیماران افرادی هستند که ممکن است نیاز به درمان با داروهای هایپتونیک داشته باشد.

هایپرسومنیا:

(خواب زدگی) Hypersomnia یا مهم است اما کمتراز قبلی متداول است. دلایل آن از قبیل: نارکولاپسی، حبس نفس موقع خواب ، داروها و افسردگی. نارکولاپسی: Narcolepsy

بوسیله یک خواب30-5 دقیقه ای عمیق در طول روز مشخص می شود.

سندرم حبس نفس در طول خواب:

اگر راه هوایی در حین خواب مسدود شود این سندرم اتفاق خواهد افتاد


مطالب مشابه :


آگهی استخدام کارشناس زیست شناسی 92

استخدام در تبریز کاریابی و بازار کار آگهي آگهی استخدام کارشناس زیست شناسی, استخدام
استخدام میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی-علوم سلولی مولکولی-ژنتیک

سلام این وبلاگ مخصوص دانشجویان همه مقاطع زیست شناسی استخدام دانشجوی زیست شناسی, استخدام
آگهی استخدام کارشناس زیست شناسی و حسابدار و گرافیست درشرکت امینسان

آگهی استخدام کارشناس زیست شناسی و آگهی استخدام کارشناس زیست شناسی, استخدام رشته های
وزارت آموزش وپرورش نحوه استخدام ‪ ۲۵‬هزار نيروي جديد را ابلاغ كرد.

زیـست پـژوهان گنبـد کـاووس - وزارت آموزش وپرورش نحوه استخدام ‪ ۲۵‬هزار نيروي جديد را ابلاغ
فرم اطلاعات شغلی

گروه زیست شناسی منطقه ۴ تهران - فرم اطلاعات شغلی - نوع استخدام. تلفن همراه . تلفن منزل
شرايط ويژه استخدام 40 هزار نفري در آموزش و پرورش

زیـست پـژوهان گنبـد کـاووس - شرايط ويژه استخدام 40 هزار نفري در آموزش و پرورش - وبلاگ علمی
آگهی استخدام در رشته میکروبیولوژی، بیوشیمی، زیست شناسی

استخدام در تبریز کاریابی و بازار کار آگهي استخدام و اخبار استخدام کارشناس زیست شناسی,
دستگاه limbic

زیست شناسی - دستگاه limbic - این وبلاگ جهت آشنائی شما با برخی مکانیسم های بدن انسان وسایر
استخدام ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربى پرورشى

زیـست پـژوهان گنبـد کـاووس - استخدام ۱۰ هزار نيروى حق التدريسى و مربى پرورشى - وبلاگ علمی
برچسب :