رتبه‌بندی آموزشی دانشگاه‌های جهان

 

 

جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران

//www.bargozideha.com/static/portal/58/582865-718046.jpg

 

 data_yshortcamp3_Harward.jpg

 

دانشگاه تهران شمشمین دانشگاه برتر خاورمیانه    

در گزارش جهانی رتبه بندی مؤسسات توسط سایماگو (SIR) که در سال 2010 انجام شده دو هزار و 833 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی جهان مورد رتبه بندی قرار گرفته است که در این رتبه بندی دانشگاه تهران در خاورمیانه حائز رتبه 6 است.

جعفر مهراد چهره ماندگار کشور در گفتگو با مهر افزود: بر اساس گزارش جهانی رتبه بندی مؤسسات توسط سایماگو (SIR) که در سال 2010 انجام شده دو هزار و 833 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در کشورهای مختلف جهان مورد رتبه بندی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در این رتبه بندی در منطقه خاورمیانه دانشگاه حاجت تپه در ترکیه نخستین دانشگاه در این رتبه بندی است. کشور ترکیه در این رتبه بندی جزو اروپای غربی آورده شده است.

رتبه جهانی این دانشگاه 354 و رتبه کشوری آن یک است رتبه منطقه ای آن با احتساب اینکه در اروپای غربی محاسبه شده 114 است و در حدود 36.88 درصد از اسناد دانشگاه حاجت تپه در مؤثرترین مجلات علمی جهان منتشر شده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دانشگاه استانبول در ترکیه جایگاه دوم کشورهای خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. این دانشگاه در طول سال های 2004 تا 2008 تعداد 7 هزار و 167 مدرک منتشر کرده است.

سهم این دانشگاه در انتشار اسناد خود در مؤثرترین مجلات علمی جهان 35.15 درصد است. در حدود 15.70 درصد از مقالات دانشگاه استانبول با مشارکت سایر کشورهای جهان منتشر شده است. دانشگاه استانبول رتبه دوم کشوری و 117 اروپای غربی را کسب کرده است.
 
مهراد اظهار داشت: دانشگاه آنکارا سومین دانشگاه ترکیه با کسب رتبه سوم کشوری و 145 اروپای غربی، دارای 6 هزار و 119 مدرک و سهم کشورهای دیگر در انتشار مدارک فوق 17.62 درصد است. دانشگاه آنکارا 30.56 درصد از مدارک خود را در مؤثرترین مجلات معتبر و علمی جهان منتشر کرده است.
 
وی گفت: در نظام رتبه بندی
SIR، دانشگاه تهران در خاورمیانه حائز رتبه 6 و رتبه اول کشوری است. دانشگاه تهران 5 هزار و 526 مدرک در فاصله سال های 2004 تا 2008 در مجلات معتبر علمی که در اسکوپوس نمایه سازی شده به چاپ رسانیده است که در حدود 22.62 درصد از انتشارات دانشگاه تهران با همکاری و مشارکت دانشمندان سایر کشورهای جهان به رشته تحریر در آمده است.
 
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: سهم این دانشگاه در نشر مدارک مزبور در مؤثرترین مجلات علمی جهان 23.89 درصد است به عبارت دیگر تنها 23.89 درصد از انتشارات دانشگاه تهران در چارک اول یعنی 25 درصد اول مجلات مؤثر علمی جهان منتشر شده است و باقی مانده یعنی 76 درصد در سایر مجلات علمی جهان.
 
مهراد افزود: بعد از دانشگاه تهران، نام دانشگاه قاضی ترکیه با 5 هزار و 289 مقاله به چشم می خورد. دانشگاه صنعتی شریف با رتبه دوم کشوری و هفتم منطقه ای در جایگاه 546 جهان نشسته است.

میزان تولیدات علمی این دانشگاه 4826 مدرک و سهم سایر دانشمندان در انتشار این مدارک 19.42 درصد است.

دانشمندان این دانشگاه موفق شده اند 27.72 درصد از مقالات تحقیقی خود را در مؤثرترین مجلات علمی جهان منتشر کنند.

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه/کشور

رتبه در خاورمیانه

میزان درصد در موثرترین مجلات علمی

رتبه جهانی و یا اروپای غربی

حاجت تپه / ترکیه

اول

88.36 درصد

354 جهانی

استانبول/ ترکیه

دوم

15.35 درصد

114 اروپای غربی

آنکارا/ ترکیه

سوم

56.30 درصد

145 اروپای غربی

تهران/ ایران

 ششم

89.23 درصد

 474 جهانی

شریف/ ایران

هفتم

72.27 درصد

 546 جهانی

اژه/ ترکیه

هشتم 

 -

558 جهانی 

قاهره/ مصر

نهم 

 -

566  

فنی استانبول/ ترکیه

نهم 

 -

641 جهانی 

علوم پزشکی تهران/ ایران

دهم 

31.28 درصد

691 جهانی 

 مرمره/ ترکیه

 یازدهم

 -

784 جهانی

آتاتورک/ ترکیه

دوازدهم

 -

813 جهانی

تربیت مدرس/ ایران

سیزدهم

58.25 درصد

855 جهانی

علم و صنعت/ ایران

هجدهم

74.23 درصد

924 جهانی

امیرکبیر/ ایران

نوزدهم

 -

932 جهانی

وی با اشاره به وضعیت سایر دانشگاه های ایران در رتبه بندی سایماگو به مهر گفت: بعد از دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 546 جهان، دانشگاه های اژه ترکیه با رتبه 558، قاهره مصر با رتبه 566 و دانشگاه فنی استانبول با رتبه 641 در خور توجه است.

مهراد سومین دانشگاه ایران را که در این رتبه بندی حایز رتبه است، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 3 هزار و 677 مدرک اعلام کرد و گفت: این دانشگاه رتبه 10 منطقه و 691 جهان را در بین 2 هزار و 833 دانشگاه جهان بدست آورده است. از این تعداد مدرک تنها 28.31 درصد در مؤثرترین نشریات علمی جهان چاپ شده و سهم سایر پژوهشگران جهان در انتشار مدارک مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران 16.54 درصد است.

وی اظهار داشت: بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجدداً دو دانشگاه از کشور ترکیه یعنی دانشگاه های مرمره با رتبه 784 و آتاتورک را با رتبه 813 مشاهده می کنیم و سپس دانشگاه تربیت مدرس با رتبه 855 جهان، رتبه 4 کشوری و 13 منطقه ای را دارد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: تعداد دو هزار و 901 مقاله از سوی این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس به ثبت رسیده است. در حدود 14.89درصد از مقالات منتشر شده این دانشگاه با همکاری سایر دانشگاه های خارجی نوشته شده و سهم دانشگاه تربیت مدرس در انتشار این تعداد از مقالات در مؤثرترین مجلات علمی جهان 25.58 درصد است.

وی اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت ایران دارای رتبه 924 جهانی، 18 منطقه ای و 5 کشوری است. میزان تولیدات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دو هزار و 634 مدرک است که سهم نویسندگان سایر کشورهای خارجی در تولید این مقالات 14.54 درصد محاسبه شده است.

مهراد گفت: دانشمندان این دانشگاه تنها 2.74 درصد از تولیدات علمی خود را در مؤثرترین مجلات علمی منتشر کرده اند. 

رتبه کشوری

دانشگاه/ پژوهشگاه

رتبه کشوری

دانشگاه/ پژوهشگاه

رتبه کشوری

دانشگاه/ پژوهشگاه

رتبه کشوری

دانشگاه/ پژوهشگاه

یک

تهران

یازدهم

علوم پزشکی شیراز

بیست و یکم

گیلان

سی و یکم

یزد

دوم

صنعتی شریف

دوازدهم

خواجه نصیر طوسی

بیست و دوم

علوم پزشکی ایران (سابق)

سی و دوم

شهید چمران اهواز

سوم

علوم پزشکی تهران

سیزدهم

تبریز

بیست و سوم

رازی

سی و سوم

 زنجان

چهارم

تربیت مدرس

چهاردهم

علوم پزشکی شهیدبهشتی

بیست و چهارم

شهید باهنر کرمان

سی و چهارم

پیام نور

پنجم

علم و صنعت ایران

پانزدهم

پژوهشگاه علوم بنیادی

بیست و پنجم

ارومیه

سی و پنجم

سیستان و بلوچستان

ششم

امیر کبیر

شانزدهم

اصفهان

بیست و ششم

علوم پزشکی مشهد

سی و ششم

شاهد

هفتم

شیراز

هفدهم

مازندران

بیست و هفتم

تربیت معلم

سی و هفتم

پژوهشگاه مواد و انرژی

هشتم

صنعتی اصفهان

هجدهم

علوم پزشکی اصفهان

بیست و هشتم

الزهرا

سی و هشتم

صنعتی شاهرود

نهم

شهید بهشتی

نوزدهم

علوم پزشکی تبریز

بیست و نهم

آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

 

دهم

فردوسی مشهد

بیستم

بوعلی همدان

سی ام

انستیتو پاستور

 

 

 وی با بیان اینکه رتبه ششم کشوری به دانشگاه امیرکبیر اختصاص دارد ، گفت: این دانشگاه با تولید 2 هزار و 610 مقاله رتبه 19 منطقه ای و 932 جهانی را در بین 2833 دانشگاه و پژوهشگاه بدست آورده است و دانشگاه شیراز با انتشار 2 هزار و 209 مقاله در طی سالهای 2004 تا 2008 نمایه شده در اسکوپوس با کسب رتبه 7 کشوری در جایگاه 1065 جهانی و 25 منطقه ای نشسته است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه هشتم کشوری به دانشگاه صنعتی اصفهان با جایگاه 1258 جهان و 62 منطقه ای، رتبه نهم کشوری به دانشگاه شهید بهشتی با جایگاه 1367 جهانی و 30 منطقه ای، رتبه دهم کشوری به دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه 1398جهانی و 34 منطقه ای تعلق دارد.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای رتبه 11 کشور، 1450 جهان و 35 منطقه، خواجه نصیر 12 کشور ، 1478 جهان و 37 منطقه، دانشگاه تبریز 13کشور، 1496 جهان و 39 منطقه هستند.

مهراد افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز دارای رتبه 14، پژوهشگاه دانش های بنیادی 15، اصفهان 16، مازندران 17، علوم پزشکی اصفهان 18، علوم پزشکی تبریز 19، بوعلی سینا 20، گیلان 21 و علوم پزشکی ایران (سابق) 22 کشوری هستند. 

وی اظهار داشت: می توان نام دانشگاههای رازی، شهیدباهنر کرمان، ارومیه، علوم پزشکی مشهد، تربیت معلم تهران، الزهرا، واحد علوم، تحقیقات تهران، انستیتو پاستور، دانشگاه یزد، شهید چمران اهواز، زنجان را در رتبه های 23 تا 33 کشوری مشاهده کرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی گفت: در بین دانشگاه های ایران رتبه 34 از آن دانشگاه پیام نور است. این دانشگاه در بین 2833 دانشگاه جهان رتبه 2746 را دارد.

وی اظهار داشت: رتبه 35 کشوری به دانشگاه سیستان و بلوچستان با رتبه 2778 جهان، رتبه 36 به دانشگاه شاهد با رتبه 2793 جهان، رتبه 37 به پژوهشگاه انرژی و مواد با رتبه 2818 جهان، رتبه 38 به دانشگاه صنعتی شاهرود با رتبه 2822 جهان تعلق دارد.

وی گفت: بدین ترتیب از مجموع صدها دانشگاه کشور تنها 37 دانشگاه ایران در نظام SIR که بر اساس تأثیر علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای جهان را رتبه بندی کرده است، قابل مشاهده است. 

رتبه دانشگاههای ایران در کشور (رتبه منطقه ای و جهانی برخی دانشگاهها هم ذکر شده است)

1- دانشگاه تهران: رتبه اول کشور / رتبه ششم منطقه / رتبه 474 جهان
2- دانشگاه صنعتی شریف:  رتبه دوم کشور / رتبه هفتم منطقه / رتبه 546 جهان
3- دانشگاه علوم پزشکی تهران: رتبه سوم کشور / رتبه 10 منطقه / رتبه 691 جهان
4- دانشگاه تربیت مدرس: رتبه چهارم کشور / رتبه 13 منطقه / رتبه 855 جهان
5- دانشگاه علم و صنعت: رتبه 5 کشور / رتبه 18 منطقه / رتبه 924 جهان
6- دانشگاه امیرکبیر: رتبه 6 کشور / رتبه 19 منطقه / رتبه 932 جهان
7- دانشگاه شیراز: رتبه 7 کشور / رتبه 25 منطقه / رتبه 1065 جهان
8- دانشگاه صنعتی اصفهان: رتبه 8 کشور / رتبه 32 منطقه / رتبه 1258 جهان
9- دانشگاه شهید بهشتی: رتبه 9 کشور / رتبه 30 منطقه / رتبه 1367 جهان
10- دانشگاه فردوسی مشهد: رتبه 10 کشور / رتبه 34 منطقه / رتبه 1398جهان
11- دانشگاه علوم پزشکی شیراز: رتبه 11 کشور / رتبه 35 منطقه / رتبه 1450 جهان
12- خواجه نصیر: رتبه 12 کشور / رتبه 37 منطقه / رتبه 1478 جهان
13- دانشگاه تبریز: رتبه 13کشور / رتبه 39 منطقه / رتبه 1496 جهان
14- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: رتبه 14 کشور 
15- پژوهشگاه دانشهای بنیادی: رتبه 15 کشور 
16- دانشگاه اصفهان: رتبه 16 کشور
17- دانشگاه مازندران: رتبه 17 کشور
18- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: رتبه 18 کشور
19- دانشگاه علوم پزشکی تبریز: رتبه 19 کشور
20- دانشگاه بوعلی سینا: رتبه 20 کشور
21- دانشگاه گیلان: رتبه 21 کشور
22- دانشگاه علوم پزشکی ایران (سابق): رتبه 22 کشور
23- دانشگاه رازی: رتبه 23 کشور
24- دانشگاه شهیدباهنر کرمان: رتبه 24 کشور
25 دانشگاه ارومیه: رتبه 25 کشور
26- دانشگاه علوم پزشکی مشهد: رتبه 26 کشور
27- دانشگاه تربیت معلم تهران: رتبه 27 کشور
28- دانشگاه الزهرا: رتبه 28 کشور
29- دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقیقات تهران: رتبه 29 کشور
30- انستیتو پاستور: رتبه 30 کشور
31- دانشگاه یزد: رتبه 31 کشور
32- دانشگاه شهید چمران اهواز: رتبه 32 کشور
33- دانشگاه زنجان: رتبه 33 کشور
34- دانشگاه پیام نور: رتبه 34 کشور / رتبه 2746 جهان
35- دانشگاه سیستان و بلوچستان: رتبه 35 کشور / رتبه 2778 جهان
36- دانشگاه شاهد: رتبه 36 کشور / رتبه 2793 جهان
37- پژوهشگاه انرژی و مواد: رتبه 37 کشور / رتبه 2818 جهان
38- دانشگاه صنعتی شاهرود: رتبه 38 کشور / رتبه 2822 جهان

دانشمندان این دانشگاه موفق شده اند 27.72 درصد از مقالات تحقیقی خود را در مؤثرترین مجلات علمی جهان منتشر کنند

اینم ۱۰ دانشگاه برتر که ......

 

دانشگاه

کشور

رتبه کلی جهانی
در سال ۲۰۰۹[۴]

دانشگاه هاروارد

ایالات متحده امریکا

۱

دانشگاه استنفورد

آمریکا

۲

دانشگاه برکلی

آمریکا

۳

دانشگاه کمبریج

انگلیس

۴

ام آی تی

آمریکا

۵

کلتک

آمریکا

۶

دانشگاه کلمبیا

آمریکا

۷

دانشگاه پرینستون

آمریکا

۸

دانشگاه شیکاگو

آمریکا

۹

دانشگاه آکسفورد

انگلیس

۱۰

دانشگاه

کشور

رتبه کلی جهانی
در سال ۲۰۱۰[۶]

دانشگاه کمبریج

انگلیس

۱

دانشگاه هاروارد

آمریکا

۲

دانشگاه ییل

آمریکا

۳

کالج دانشگاهی لندن

انگلیس

۴

ام آی تی

آمریکا

۵

دانشگاه آکسفورد

انگلیس

۶

امپریال کالج لندن

انگلیس

۷

دانشگاه شیکاگو

آمریکا

۸

موسسه فناوری کالیفرنیا

آمریکا

۹

دانشگاه پرینستون

آمریکا

۱۰

  دانشگاه برتر دنیا از نظر وبومتری

نسخه شماره دو رتبه بندی وبومتریک یا وب سنجی سال 2011 در ماه جولای منتشر شد که بر اساس آن 10 دانشگاه آمریکایی 10 جایگاه برتر جهان را به خود اختصاص داده اند.
دانشگاه

به گزارش مهر، رتبه بندی وب سنجی از سال 2004 تا به امروز سالانه دوبار منتشر می شود و اطلاعات آن که طی هفته اول ماه ژانویه و جولای جمع آوری شده تا در پایان ماه های ذکر شده منتشر شوند، بیش از 20 هزار موسسه آموزشی و دانشگاهی را تحت پوشش خود قرار می دهند. هدف ایجاد انگیزه برای اساتید و موسسات است تا به گونه ای در فضای شبکه حضور داشته باشند و فعالیت های خود را با دقت بازتاب دهند.

در صورتی که عملکرد وب سنجی یک موسسه پایین تر از حد انتظار باشد، مقامات موسسه باید سیاست های وب سنجی خود را مورد بازنگری قرار داده و موجب بهبود حجم و کیفیت انتشارات الکترونیکی خود شوند.

اکنون پایگاه رتبه بندی وب سنجی نسخه دوم رتبه بندی سال 2011 خود را بر اساس شاخص هایی مانند اندازه صفحات وب (size)، قابلیت مشاهده از سوی دیگران و میزان لینک هایی که مراکز دیگر به سایت اصلی داده باشند (visibility)، فایل های قابل دسترسی ( rich file) و همچنین تعداد منابع علمی سایت و میزان ارجاعات به آن (scholar) منتشر کرده است.

رتبه های جهانی دانشگاه ها

پرتال دانشگاهی کشور : بر اساس رتبه بندی جدید وبومتریک، رتبه 10 دانشگاه برتر جهان باز هم به 10 دانشگاه و موسسه آکادمیک آمریکایی اختصاص یافته است. MIT (موسسه تکنولوژی ماساچوست) در رتبه اول، هاروارد در رتبه دوم، استنفورد در رتبه سوم، کرنل رتبه چهارم، کالیفرنیا برکلی در رتبه پنجم، میشیگان در رتبه ششم، ویسکنزین مدیسن در رتبه هفتم، واشنگتن در رتبه هشتم، مینه سوتا در رتبه نهم و دانشگاه پنسیلوانیا در رتبه دهم قرار دارند.

10 دانشگاه برتر جهان از دیدگاه وب سنجی

 

استخدام
رتبه جهانینام دانشگاه
1MIT
2هاروارد
3استنفورد
4کرنل
5کالیفرنیا برکلی
6میشیگان
7ویسکانزین مدیسن
8واشینگتن
9مینه سوتا
10پنسیلوانیا

در قاره اروپا نیز چهار دانشگاه بریتانیایی رتبه های اول 10 کشور برتر در اروپا را به خود اختصاص داده اند و سپس در ادامه دانشگاه هایی از اطریش، نروژ، فرانسه، هلند و سوئیس 10 دانشگاه برتر از نظر وب سنجی را تشکیل داده اند:

رتبه وب سنجی 10 دانشگاه برتر اروپایی

 

نام کشورموسسهرتبه  در اروپارتبه جهانی
انگلستاندانشگاه کمبریج116
انگلستاندانشگاه آکسفورد227
انگلستاندانشگاه ساوث همپتون344
انگلستانکالج لندن446
سوئیسموسسه تکنولوژی زوریخ552
نروژدانشگاه اوسلو654
انگلستاندانشگاه ادینبورگ764
هلنددانشگاه اوترخت874
فنلانددانشگاه هلسینکی978
اطریشدانشگاه وین1081

در کشورهای آمریکای لاتین برتری دانشگاه های برزیلی در رتبه بندی وب سنجی کاملا به چشم می آید به شکلی که از 10 کشور برتر آمریکای لاتین هفت دانشگاه به برزیل اختصاص داشته و سه دانشگاه دیگر به مکزیک، شیلی و آرژانتین تعلق دارند:

رتبه وب سنجی 10 دانشگاه برتر آمریکای لاتین

 

نام کشورموسسهرتبه آمریکای لاتینرتبه جهانی
برزیلدانشگاه سائوپائولو143
مکزیکدانشگاه ملی مکزیک249
برزیلدانشگاه ریوگراند3150
برزیلدانشگاه کامپیناس4158
برزیلموسسه فدرال ریو دژانیرو5170
برزیلدانشگاه فدرال سانتا کاترینا6206
شیلیدانشگاه شیلی7247
برزیلدانشگاه UNESP8260
برزیلدانشگاه فدرال میناس جراس9265

مطالب مشابه :


جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران

جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران رتبه منطقه ای رتبه 566 و دانشگاه فنی
سطح بندی نیروهای ماهر از منظر تعاریف بین الملل

آموزش های فنی و حرفه ای های فنی و حرفه ای در ایران و فنی و حرفه ای کشور دانشگاه
رده بندی ۱۰ رشته برتر دانشگاهی در زمینه رشته های فنی و مهندسی

در اولویت بندی رشته های فنی مهندسی رشته ها در دانشگاه، پذيرش و حرفه ای ایران
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای: دانشجویان نگران درج عنوان "علمی و کاربردی" در مدارکشان نباشند

رئیس دانشگاه فنی و حرفهای با بندی کرده و رشته‌های فنی و اخبار ایران و
کاربرد پذیری نظریة تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران

آموزش های فنی و حرفه ای آنجا که در ایران طبقه‌بندی مشاغل فنی و حرفه ای کشور دانشگاه
رتبه‌بندی آموزشی دانشگاه‌های جهان

جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های دانشگاه های ایران در رتبه بندی حرفه ای وبلاگ 
آغاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مرداد92 کاردانی فنی و حرفه ای ،کاردانی به کارشناسی ،کارشناسی پ

رتبه بندی دانشگاههای دانشگاه های علوم پزشکی کاردانی فنی و حرفه ای و شاخه نظری :
مصوبه شماره 72880/ت49302 ه مورخ 28/3/92 در خصوص رتبه بندی حرفه ای معلمان و سازماندهی و تأمين نيروي ا

در خصوص رتبه بندی حرفه ای معلمان (دانشگاه های و فنی و حرفه­ای از جمله
برچسب :