حكم نامگذاري فرزند به نام « امير » و « اميرعلي » و « اميرحسين » و غيره چيست؟ مكروه يا مستحب يا حرام؟


حكم نامگذاري فرزند به نام « امير » و « اميرعلي » و « اميرحسين » و غيره چيست؟ مكروه يا مستحب يا حرام؟

آيا اسم فرزند را مي توان «امير» يا «اميرعلي» ناميد؟! آيا اين نامگذاري آثار وضعي براي فرزند و پدر و مادر دارد؟!


   نامگذاري فرزند به نام «امير» و اميرعلي» :

    اخيرا برخي مي گويند نام پسرانتان را «امير» يا «امير علي» نگذاريد زيرا اين اسم پيامدهاي منفي براي پسر و والدين دارد! اين سخن گاهي به برخي از روحانيان مشهور نيز نسبت داده مي شود.
    جاي بررسي دارد كه اين ادعاها متكي به چه استدلالي است؟ آيا حديثي از معصومين(ع) وجود دارد كه ما را از نامگذاري فرزندان به نام «امير» نهي كرده است؟! اگر نه پس چرا نظرات شخصي را به دين خدا بيفزاييم؟! متاسفانه در فرهنگ عمومي ما اينگونه مطالب ضعيف كم نيست زيرا در برخي از محافل براي بيان « سخن نو » يا «جذب مخاطب» به «مطالب بي سند» توسل جسته مي شود.


استدلال هاي نهي كنندگان و نقد آنها :

استدلال نخست :
    يكي از استدلالهايي كه ممكن است ذكر كنند اينست كه بگويند : " «امير» يكي از القاب امام علي(عليه السلام) است و سزاوار ديگران نيست زيرا اين نام مسؤوليت سنگيني دارد كه كسي از پس انجام آن بر نمي آيد! "

نقد استدلال نخست :
    روشن است كه اين استدلال درست نيست زيرا اولا نامهاي معصومان(ع) بهترين نامها هستند و نامگذاري فرزندان به نام اهل بيت(ع) حاكي از ارادت و احترام به آنان است. كساني كه نام فرزند خود را «امير» مي گذارند هرگز قصدشان اين نيست كه «اين فرزند –العياذ بالله- قرار است در رديف اميرالمؤمنين(ع) باشد» بلكه قصدشان اينست كه فرزندشان اميرالمؤمنين(ع) را امام و الگو و اسوه ي خود قرار دهد.
    نامگذاري فرزندان با اسم ها و لقب هاي علي(عليه السلام) حاكي از آنست كه براي پدر و مادر ها ، « نام و القاب علي عليه السلام» از ميان همه ي نام هاي موجود گوشنوازتر و دلنشينتر است. آنان مي خواهند كه «نامها مولاي متقيان (ع) » همواره در خانه شان تكرار شود و فضا را متبرك كند. از آنجا كه اين كار حاكي از « عشق به اهل بيت پيامبر(ص) » و از مصاديق « المودة في القربی » به شمار مي رود نه تنها هيچ پيامد و عوارض منفي ندارد بلكه پاداش الهي را به دنبال خواهد داشت. در روايات آمده كه اگر نام و كنيه فرزند مشتمل بر «محمد» و «علي» باشد موجب ايمني از شيطان است.( الكافي (ط - الإسلامية)، كليني،  ج‏6، ص: 20)
    اگر قرار بود نامگذاري با نام معصومان(ع) مسؤوليت سنگين و عوارض ناگوار داشته باشد پس نام «محمد» بايد از همه نامها سنگين تر باشد و پيامدها و عوارض سنگين تري داشته باشد !!  زيرا هيچ پيامبر يا امامي برتر و والاتر از پيامبر اعظم(ص) نيست در حاليكه در احاديث اهل بيت (ع) آمده كه نامگذاري با نام آن حضرت(ص) مايه دوري شياطين است و خانه اي كه در آن فرزندي با نام «محمد» باشد هر روز مورد تقديس قرار مي گيرد.( لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِيَ تُقَدَّسُ كُلَّ يَوْمٍ ). (الكافي (ط - الإسلامية)، كليني، ج‏6، ص: 20 و 29)
    اگر قرار بود نامگذاري فرزند به نام معصومان(ع) مسؤوليت سنگين داشته باشد پس هيچكس نبايد هيچ فرزندي را به نام هيچ معصومي نامگذاري مي كرد و بدين ترتيب اسماء اهل بيت (عليهم السلام) متروك و فراموش مي شد و از رواج مي افتاد.

استدلال دوم :
   استدلال ديگري كه برخي ذكر مي كنند اينست كه درباره نام «اميرعلي» مي گويند : «امام علي (ع) خودشان اميرِ همه ي مؤمنان هستند و نياز به امير و رئيس ندارند»!! چنين استدلالي را حتي يكبار در ديالوگهاي يكي از فيلمها يا سريال هاي تلوزيوني نيز شنيدم.

نقد استدلال دوم :
     اين استدلال نيز مغالطه است زيرا اولا نام « اميرعلي » ، «تركيب اضافي» نيست بلكه «تركيب مزجي» است يعني مثل «محمدحسين» و «محمدعلي» است. بنابراين «اميرِ علي » (با كسره حرف راء) نيست تا بگوييم كه العياذ بالله رئيس و اميرِ امام علي (ع) است!!. اساسا تركيب مزجي نبايد مانند مضاف و مضاف اليه ترجمه شود. ثانيا حتي اگر «اميرعلي» تركيب مزجي نباشد در اينصورت دو احتمال دارد: يا «تركيب وصفي» است يا «تركيب اضافي». اگر تركيب وصفي باشد معنايش « رهبرِ والا » است كه هيچ اشكالي در معنايش وجود ندارد. اما اگر تركيب اضافي باشد معنايش «اميرِ علي » است كه باز مقصود از آن مي تواند كسي باشد كه يك امير از اميران (فرماندهان و مقاماتِ ارشد) در دولت امام علي(ع) است.
    بنابراين نبايد از هر اسمي بدترين تفسير را ارائه بدهيم و بعد به افراد بگوييم برو اسمت را عوض كن زيرا ممكن است يك فرد بي سليقه از اسم تو مطلبي ناروا برداشت كند!!

استدلال سوم:
    استدلال ديگري كه به نظر مي رسد در ذهن بعضي ها وجود دارد اينست كه در روايتي آمده كه امام صادق(ع) فرمودند: « لقب «اميرالمؤمنين» براي ديگران روا نيست و ...» راوي پرسيد پس به قائم(ع) چه خواهند گفت؟ امام (ع) فرمود : به او گفته مي شود: السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا ابن رسول الله».

نقد استدلال سوم :
    اولا اين روايت با يك سند متصل و صحيح نقل نشده و در كتاب هاي درجه اول حديث شيعه يافت نمي شود. بنابراين ممكن است برخي از راويان در نقل آن برخي از كلمات را تغيير داده باشند. (اين روايت با سند مرسل در تفسير عياشي ، ج1 ، ص276 آمده است.)
    ثانيا اين حديث ربطي به نامگذاري فرزندان ندارد بلكه مربوط به القاب سياسي است. مي دانيم كه پس از وفات پيامبر اعظم(ص) برخي با همدستي يكديگر علي(ع) را رهبري سياسي و رياست امت اسلامي كنار گذاشتند. بعدها از زمان خليفه دوم مرسوم شد كه مردم به خلفا «اميرالمؤمنين» مي گفتند. طبيعي است اين لقب سزاوار هيچيك از خلفاي نخست و خلفاي بني اميه و بني عباس نبود. حديث مورد بحث نيز به همين حقيقت اشاره دارد كه «لقب اميرالمؤمنين» سزاوار كسي جز امام علي(ع) نيست. بنابراين مقصود اينست كه " هيچ خليفه و رهبر سياسي نبايد به مردم اجازه بدهد كه به او «اميرالمؤمنين» بگويند زيرا اين لقب در ميان همه امامان و خلفا اختصاص به امام علي عليه السلام دارد." اين حديث در واقع مي خواهد بگويد خلفاي نخستين و نيز خلفاي بني اميه و بني عباس كه مردم به آنها «اميرالمؤمنين» مي گفتند در واقع غاصب لقب سياسي امام علي(ع) نيز بودند. 
    بنابراين اين حديث هيچ ربطي به موضوع نامگذاري فرزند ندارد بلكه به دنبال تبيين ادبيات مطلوب شيعه در ناميدن حاكمان و خلفاست.
   حتي اگر اين روايت درباره موضوع نامگذاري فرزندان نيز بود فقط شامل نام «اميرالمومنين» مي شد و شامل نامهايي مثل «امير» و «اميرعلي» و «اميرحسين» و «اميرمحمد» و ... نمي شد.
    نكته ديگر اينست كه گرچه لقب «اميرالمؤمنين» تنها از آن امام علي(ع) است اما لقب «امير» براي ساير امامان نيز به كار مي رفته است مثلا در روز عاشورا يكي از اصحاب ايشان هنگام نبرد با دشمن شعري مي خواند كه يك مصراعش اين بود : « أَمِيرِي‏ حُسَيْنٌ‏ وَ نِعْمَ الْأَمِيرُ » يعني « اميرِ من حسين است و حسين بهترين امير است.» (المناقب، ابن شهرآشوب، ج4 ، ص104)

    اگر قرار باشد كساني از «اميرعلي» و اميرمحمد» و «اميرحسين» ترجمه هاي نادرست ارائه دهند پس از نام « سيدعلي » نيز ممكن است چنين ترجمه اي ارائه بدهند!! در حالي كه معناي «سيد علي» اينست كه اين فرد خودش سيد است و نامش نيز « علي » است.

نكته پاياني :
    برخي مي گويند اينكه مي گوييم اسم فرزندان را امير نگذاريد يك جنبه اخلاقي دارد لذا نياز به سند و مدرك معتبر ندارد. در پاسخ به اين عزيزان بايد گفت : حتي آداب اخلاقي نيز وقتي به دينداري منتسب مي شود بايد سند و مدرك ديني داشته باشد. اين درست نيست هر چيزي به ذهنمان خطور مي كند بدون اينكه منبع ديني داشته باشد به عنوان دين معرفي و ترويج كنيم و مستحيات و مكروهات جديدي از خودمان اختراع و ترويج كنيم. اين نيز نوعي تحريف دين است و روا نيست.منبع :
براي نگارش اين نوشتار از نرم افزار جامع الاحاديث نسخه 3.5 و نيز نرم افزار جامع التفاسير نسخه2 كه هر دو از توليدات موسسه تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي (نور) مي باشند استفاده شده است.

كليدواژه ها : نام گذاري فرزندان پسر نام گذاری نامگذاری پسران پسرها پسر ها نام امير امير علي نامگذاري معناي امير معناي مير علي اميرعلي امیر امیرعلی امیرحسین میر میرعلی میر علی امیر علی معنای ترجمه معني معنی انتخاب نام لقب القاب نامها نام ها اسامي اسامی اسما اسماء اسماي اسمای اميرالمومنين اميرالمؤمنين امیرالمؤمنین امیر المؤمنین المومنين المؤمنين بجز امام علي عليه السلام هر كسي كه راضي شود به او اميرالمومنين بگويند مابون مأبون منكوح في دبره است و اگر نباشد بعدا چنين مي شود راضی كسی خليفه دوم خلیفه ثاني ثانی


مطالب مشابه :


فایل های اصلاحی نرم افزار های نور

فایل های اصلاحی نرم افزار های نور • فايل دانلود شده را در مسير نصب نرم جامع التفاسير : 2:
نرم افزارهای مرکزتحقیقات کامپیوتری نور

وقتی نرم افزار را با رسانه‌اي جامع التفاسير، توليد شده روایات نور با هربار
حكم نامگذاري فرزند به نام « امير » و « اميرعلي » و « اميرحسين » و غيره چيست؟ مكروه يا مستحب يا حرام؟

نرم افزار جامع الاحاديث نسخه 3.5 و نيز نرم افزار جامع التفاسير نرم افزار دانلود
گزارش سه ماهه دوم 87-88 گروه آموزشی عربی متوسطه علی آباد

توضيح المسائل جامع مکتبة نور 7- تهيه نرم افزار جامع التفاسير نور بة درخواست
دانلود کتابهای تفسير وعلوم قرآنی

دانلود نرم افزار نور مگز دانلود مقالات عربی و مجله فصول أيسر التفاسير لكلام العلي
برچسب :