مشخصات استاندارد لپ تاپهای موجود در بازار


DELL 
INSPIRON 5040 CALL CORE 2DUE 2 MB 2 GB 320 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR
INSPIRON 4050 CALL CORE I3 3 MB 2 GB 320 ATI 6470 1GB 14 LED HD NONE BT/CAM/RR
INSPIRON 3521 CALL CORE I5 3 MB 4 GB 500 ATI 7670 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR
INSPIRON 5521 CALL CORE I5 3 MB 4 GB 750 ATI 8730 2GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR
INSPIRON 5110 CALL CORE I7 6 MB 8 GB 750 GF 525 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR
ASUS 
X 44 H CALL DUAL CORE 2 MB 2 GB 500 INTEL HD 3000 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
X 44 H CALL DUAL CORE 2 MB 4 GB 500 INTEL HD 3000 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
X 44 HR CALL DUAL CORE 2 MB 4 GB 750 ATI 7470 1GB 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
X 54 HR CALL DUAL CORE 2 MB 4 GB 500 ATI 7470 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
X 54 C CALL CORE I3 3 MB 2 GB 320 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
A 55 VD سفید CALL CORE I3 3 MB 6 GB 500 GF 610 2GB 15.6 LEDHD NONE BT/CAM/RR/U3
A 55 VD CALL CORE I3 3 MB 6 GB 500 GF 610 2GB 15.6 LEDHD NONE BT/CAM/RR/U3
N 53 SN CALL CORE I5 3 MB 4 GB 750 GF 630 2GB 15.6 LEDHD NONE BT/CAM/RR/U3
N 56 VM CALL CORE I7 6 MB 8 GB 1TB GF 630 2GB 15.6 LEDHD NONE BT/CAM/RR/U3
K 55 VD CALL CORE I7 6 MB 6 GB 750 GF 610 2GB 15.6 LEDHD NONE BT/CAM/RR/U3
K 55 VD CALL CORE I5 3 MB 8 GB 500 GF 610 2GB 15.6 LEDHD 8 BT/CAM/RR/U3
K 55 VD سفید CALL CORE I5 3 MB 6 GB 750 GF 610 2GB 15.6 LEDHD 8 BT/CAM/RR/U3
K 45 VD سفید CALL CORE I5 3 MB 4 GB 750 GF 610 2GB 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
K 45 VD CALL CORE I5 3 MB 6 GB 750 GF 610 2GB 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
A 43 SD قرمز CALL CORE I3 3 MB 4 GB 500 GF 610 2GB 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASUS 
UX21E خاکستری CALL CORE I5 3 MB 4 GB 128
SSD INTEL HD 3000 11.6 LED
FULLHD 7 BT/CAM/RR/U3
UX31 E طلائی CALL CORE I5 3 MB 4 GB 128
SSD INTEL HD 3000 13.3 LED
FULLHD 7 BT/CAM/RR/U3
ACER 
ASPIRE E1-531 CALL DUAL CORE 2 MB 2 GB 320 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE E1-531 CALL DUAL CORE 2 MB 4 GB 320 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE E1-571 CALL CORE I3 3 MB 4 GB 500 GF 620 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE E1-571 CALL CORE I3 3 MB 2 GB 500 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE E1-571 CALL CORE I3 3 MB 4 GB 500 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE E1-571 CALL CORE I5 3 MB 4 GB 500 GF 710 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE V3-551 CALL DUALCORE-A6 2 MB 4 GB 500 ATI 7670 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE V3-571 CALL CORE I5 3 MB 6 GB 750 GF 630 2GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
ASPIRE 5560 CALL QUADCORE-A8 4 MB 6 GB 750 ATI 6470 1GB 15.6 LED HD 7 BT/CAM/RR/U3
ASPIRE 4830 CALL CORE I5 3 MB 8 GB 750 GF 540 2GB 15.6 LED HD 7 BT/CAM/RR/U3
SONY 
E 1411M CALL CORE I5 3 MB 4 GB 500 ATI 7550 1GB 14 LED HD 7 BT/CAM/RR/U3
EG 3 BFX صورتی CALL CORE I5 3 MB 4 GB 500 GF 410 1GB 14 LED HD 7 BT/CAM/RR/U3
F 23 EFX CALL CORE I7 6 MB 6 GB 500 GF 540 1GB 16.4 LED HD 7 BT/CAM/RR/U3
LENOVO 
B 570 CALL DUAL CORE 2 MB 4 GB 500 GF 610 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
MODEL PRICE CPU CACH RAM HDD GRAPHICS LCD&LED O/S OTHER
APPLE
MD 700 CALL CORE I5 3 MB 4 GB 320 INTEL HD 3000 13.1 LED HD MAC BT/CAM/RR/U3
HP
1000 CALL CORE I3 3 MB 4 GB 500 ATI 7450 1GB 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
PRO BOOK 4330 CALL CORE I3 3 MB 4 GB 500 ATI 7470 1GB 13 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
PRO BOOK 4530 CALL CORE I5 3 MB 4 GB 750 ATI 7470 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
PRO BOOK 4540 CALL CORE I5 3 MB 4 GB 750 ATI 7470 2GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
G6- قرمز 1321 CALL CORE I5 3 MB 4 GB 750 ATI 7450 1GB 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
G4-2002 CALL CORE I7 6 MB 4 GB 750 ATI 7670 2GB 14 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
TOSHIBA 
C660 CALL DUAL CORE 2 MB 2 GB 320 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
C660 CALL DUAL CORE 2 MB 4 GB 320 INTEL HD 3000 15.6 LED HD NONE BT/CAM/RR/U3
HYUNDAI
TB 1000 CALL CORTEX A9 - 1 GB 32 G - 10 LED ANDRI
OD 4.4 BT/WIFI/2G/3G


مطالب مشابه :


مشخصات استاندارد لپ تاپهای موجود در بازار

خرید,فروش,کامپیوتر,لپ تاپ درایورهای لپ تاپ سونی. f 23 efx call core i7 6 mb 6 gb 500 gf 540 1gb 16.4 led hd 7 bt/cam/rr/u3
برچسب :