جدول زمانبندی حرکت قطارهاخط 5 متروی تهران - ایستگاه کرج

جدول زمانبندی حرکت قطارهاخط 5 متروی تهران - ایستگاه کرجخط 5 متروی تهران - ایستگاه کرج
جدول زمانبندی حرکت قطارها
روزهاي جمعه و تعطيل روزهاي شنبه تا پنجشنبه
به سمت تهران به سمت گلشهر به سمت تهران به سمت گلشهر
6:38 7:02 5:33 6:02
7:08 07:32 5:48 06:17
7:38 08:02 06:03 06:32
8:08 08:32 06:18 06:44
8:38 09:02 06:38 06:59
8:58 9:32 06:48 07:14
9:18 09:52 06:58 07:29
9:38 10:12 07:08 07:44
9:58 10:32 07:23 07:59
10:18 10:52 07:38 08:12
10:38 11:12 07:53 08:27
10:58 11:32 08:08 08:42
11:18 11:52 08:23 08:57
11:38 12:12 08:38 09:12
11:58 12:32 08:53 09:27
12:18 12:52 09:08 9:42
12:38 13:12 09:23 09:57
12:58 13:32 09:38 10:12
13:18 13:52 09:53 10:27
13:38 14:12 10:08 10:42
13:58 14:32 10:23 10:57
14:18 14:52 10:38 11:12
14:38 15:12 10:53 11:27
14:58 15:32 11:08 11:42
15:18 15:52 11:23 11:57
15:38 16:12 11:38 12:12
15:58 16:32 11:53 12:27
16:18 16:52 12:08 12:08
16:33 17:07 12:23 12:57
16:48 17:22 12:38 13:12
17:03 17:37 12:53 13:27
17:18 17:52 13:08 13:42
17:33 18:07 13:23 13:57
17:48 18:22 13:38 14:12
18:03 18:37 13:53 14:27
18:18 18:52 14:08 14:42
18:33 19:07 14:23 14:57
18:48 19:22 14:38 15:12
19:03 19:37 14:53 15:27
19:18 19:52 15:08 15:42
19:33 20:07 15:23 15:57
19:48 20:22 15:38 16:12
20:03 20:37 15:53 16:27
20:18 20:52 16:08 16:42
20:33 21:07 16:23 16:57
20:48 21:22 16:38 17:12
21:03 21:37 16:53 17:27
21:23 21:57 17:08 17:42
21:43 22:17 17:23 17:57
22:03 22:37 17:38 18:12
22:23 23:07 17:53 18:27
22:43 23:37 18:08 18:42


18:23 18:57


18:38 19:20


18:53 19:11


19:08 19:45


19:23 19:39


19:38 20:07


19:53 20:22


20:08 20:37


20:23 20:52


20:38 21:07


20:53 21:22


21:08 21:37


21:23 21:57


21:43 22:17


21:58 22:37


22:13 22:57


22:28 23:17


22:43 23:37مطالب مشابه :


جدول حركت قطارهاي سريع السير مترو از ايستگاه كرج به تهران و بالعكس

جدول حركت قطارهاي سريع السير مترو از ايستگاه كرج به تهران برنامه حركت مترو کرج تا
جدول زمانبندی حرکت قطارهاخط 5 متروی تهران - ایستگاه کرج

تاريخ : سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 | نویسنده : رهگذر. جدول زمانبندی حرکت قطارهاخط 5 متروی تهران
زمان حرکت قطارگلشهر ـ ميدان شهيدسلطاني در کرج تغيير مي کند

بنابراين گزارش، برنامه حرکت قطارها از ايستگاه صادقيه تهران به سمت مترو کرج تا سه
مقدمه درخصوص مترو

برنامه دوم مترو : خط 6 مترو تهران بر اساس نخستین خط اکسپرس در تهران خط کرج تا پاکدشت
مترو

ریل مخصوص خود حرکت کند. مترو در شد که تهران را به کرج از مترو تهران از چهار
سرویس سریع السیر متروی تهران - گلشهر 31 شهریور فعال می شود

در راستای خدمت رسانی بهتر به مسافران ، سرویس سریع السیر تهران برنامه حرکت مترو کرج
گزارش برنامه صعود شبانه قله کهار

گزارش برنامه مترو تهران به سمت کرج حرکت که قصد حرکت به سمت تهران را
خطوط مترو برای اتصال به 14 شهر جدید برنامه‌ریزی شده است

خطوط مترو برای اتصال به 14 شهر جدید برنامه مترو هشتگرد به کرج تهران 50کیلومتر برنامه
برچسب :