شرح وظایف

شرح وظایف معاون پرورشی مجتمع آموزشی و پرورشی

1- همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین مجتمع آموزشی و پرورشی مربوط در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش اموزان و اولیای انها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع .

2- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط و انجام امور پرورشی و تربیت بدنی مدرسه که نیازمند پیگیری باشد .

3- تهیه برنامه سالانه پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجتمع از طریق مشارکت شوراها و انجمن های رسمی مدرسه ، کارکنان ، اولیاء و دانش آموزان و ارائه به مدیر مجتمع جهت تصویب در شورای مدرسه و اطلاع رسانی به موقع به مدارس تحت پوشش ، کارکنان ، دانش آموزان و اولیا آنها.

4- توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های آموزشی و پرورشی ، گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مطابق ضوابط و مقررات

5- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی مجتمع و مدارس تحت پوشش با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر مجتمع

6- همکاری جهت برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی

7- همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه انضباطی مصوب

8- فعال نگه داشتن برنامه های پرورشی و تربیت بدنی به ویژه در صورت عدم حضور کارکنان پرورشی و تربیت بدنی مجتمع

9- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدارس مجتمع و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها درحوزه پرورشی و تربیت بدنی بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر مجتمع به منظور تقدیر و تشویق آنها

10- انجام مسئولیت های مدیر در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی مجتمع در غیاب وی و بر اساس اختیارات تفویض شده

11- برنامه ریزی به منظور برگزاری شوراها و جلسات پرورشی و تربیت بدنی و سایر جلسات مربوط به وظایف شغلی

12- جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدارس تحت پوشش مجتمع برای ایفای نقش پرورشی آنان

13- جلب مشارکت فعال دانش آموزان و ایجاد ارتباط موثر و صمیمی با آنها به ویژه از طریق تشکل های دانش آموزی به منظور شرکت در فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی

14- همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش اموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء

15- نظارت بر اجرا و ارزشیابی برنامه و فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی مدارس تحت پوشش مجتمع

16- اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی در چارچوب وظایف محوله

17- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس مجتمع آموزشی و پرورشی با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر مجتمع

18- بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس مجتمع

19- برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت و تعامل موثر با والدین با همکاری انجمن اولیاء و مربیان

20-نظارت و پیگیری بر امور راهنمایی و مشاوره با همکاری معاونین مربوطه

21- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ها و امور مربوط به فضاهای پرورشی و تربیت بدنی ( نمازخانه ، کتابخانه ، واحد سمعی و بصری و ... ) مدارس مجتمع و توسعه و تجهیز آنها.

22- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس تحت پوشش مجتمع نظیر مراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های گروهی و مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی با همکاری تشکل های دانش آموزی

23- انجام بازدیدهای دوره ای از مدارس تحت پوشش مجتمع و ارائه گزارش مکتوب به مدیر مجتمع

24- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم

 

 


مطالب مشابه :


شرح وظایف معاون آموزشی مدرسه:

شرح وظایف معاون آموزشی مدرسه: متن و فرم نرم افزار و امور مربوط و مورد نیاز مدارس
شرح وظایف معاونین آموزشی- اجرایی و پرورشی مدارس

شرح وظایف معاون آموزشی مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس
شرح وظایف معاون

شرح وظایف معاون اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی. ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما در نظام
شرح وظایف معاون آموزشی

شرح وظایف معاون آموزشی . 1. تهیه و اجرای برنامه های سالانه آموزشی مدارس مجتمع با رعایت
شرح وظايف معاونين مجتمع هاي آموزشي و پرورشي

شرح وظایف معاون آموزشی تهیه و اجرای برنامه های سالانه آموزشی مدارس مجتمع با رعایت
شرح وظايف معاون مدرسه

شرح وظايف معاون مدرسه - اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت دردوره ی شبكه رشد ملي مدارس
شرح وظایف معاون اجرایی

شرح وظایف معاون شرح وظایف معاونین اجرایی مدارس و فعالیت های آموزشی بر اساس
شرح وظایف

شرح وظایف معاون ها و وظایف کارکنان مدارس های مدارس مجتمع آموزشی و
شرح وظایف معاون اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی

شرح وظایف معاون مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس مجتمع و
شرح وظایف و مسئولیتهای معاون آموزشی

شرح وظایف و مسئولیتهای معاون آموزشی از امکانات مدارس شرح وظایف معاون پرورشی
برچسب :