مشاوره مستقیم دکتری و ارشد علوم تغذیه

مشاوره مستقیم دکتری و ارشد علوم تغذیه

داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد علوم تغذیه می توانند جهت هماهنگی مشاوره مستقیم حضوری و تلفنی با آقای دکتر سعید دعائی و خانم دکتر مریم میرفتاحی (دکترای تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدرس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات) با شماره زیر تماس بگیرند:

61 20 90 66

گروه آموزشی نخبگان


مطالب مشابه :


سوالات کارشناسی ارشد 89-88

پوشش 97 درصدی سوالات ارشد تغذیه توسط جزوه نخبگان ویژگی . بازار کار کارشناسي ارشد تغذيه .
فضای کار کارشناس ارشد صنایع غذایی و تغذیه

فضای کار کارشناس ارشد صنایع های صنایع غذایی ،تغذیه و همچنین بررسی بازار کار
ترجمه کتاب تغذيه کراوس2012 و مدرن 2013

پوشش 97 درصدی سوالات ارشد تغذیه توسط جزوه نخبگان ویژگی . بازار کار کارشناسي ارشد تغذيه .
مشاوره مستقیم دکتری و ارشد علوم تغذیه

منابع ارشد و دکتری تغذیه بازار کار کارشناسي ارشد تغذيه . کتاب تست کارشناسي ارشد تغذيه رسيد .
جزوات آزمون دکترای تغذیه

بازار کار کارشناسي ارشد تغذيه . ترجمه کتاب تغذيه کراوس2012 و مدرن 2013 . کارشناس ارشد تغذیه.
برچسب :