نمایشگاه آثار دست ساز معلمان آموزش و پرورش استثنایی

جایی که دست سازها دستی را می گیرند تهران، خبرگزاری سینا  تعلیم و تربیت استثنایی به دلیل ویژگی خاص خود، مستلزم بکارگیری یافته های علمی و جدید است و مربیان و متولیان آن باید علاوه بر تجربه و تخصص لازم، خود را به دانش و دستاوردهای علمی نو مجهز کنند. آموزش کودکان استثنایی، یک سری امکانات ویژه می طلبد و باید از روشهای مخصوصی در امر آموزشی آنها استفاده کرد و در حقیقت بدون وسیله و نرم افزارهای خاصی آموزشی، آموزش این کودکان معنا ندارد و یادگیری تثبیت نمی شود. از این رو معلمان و مربیان آموزش و پرورش استثنایی با قدرت ابتکار و خلاقیت خود اقدام به ساخت ماکت ها و وسایلی می کنند که بتوانند منظور و مفهوم خود را به دانش آموز آموخته و این یادگیری را در آنها تثبیت کنند. در سالهای 82 و 83 نمایشگاهی از آثار دست ساز معلمان استثنایی در امر آموزش بچه های استثنایی برگزار شد و در سال جاری نیز نمایشگاهی از دست ساخته های معلمان استثنایی برگزار شد. نمایشگاه آثار دست ساز معلمان استثنایی در سه قالب وسایل آموزشی دست ساز معلمان، پیک نوروزی و نمونه تکالیف شب بچه ها برگزار می شود که پیک نوروزی بچه های استثنایی هر ساله توسط اداره آموزش و پرورش استثنایی تهیه می شد ولی در دو سال اخیر تهیه پیک نوروزی به معلمان واگذار شده است. در این نمایشگاه، ابتکارات، اختراعات و خلاقیت های ملعمان در امر تهیه وسایل و ماکت هایی جهت آموزش هر چه بهتر به بچه های استثنایی به نمایش گذاشته می شود. "محسن غفوریان"، مدیریت آموزش و پرورش استثنایی تهران در خصوص نمایشگاه دست ساخته های معلمان استثنایی گفت: امسال سومین سالی است که چنین نمایشگاهی برگزار می شود. وی افزود: به سبب تفاوتهای فردی در دانش آموزان معلول و استثنایی با دانش آموزان عادی، شیوه های آموزش در دو گروه تفاوت می شود و در نتیجه معلمان آموزش و پرورش استثنایی برای آموزش برنامه های متفاوتی ارایه می دهند. غفوریان، معلمان آموزش و پرورش استثنایی را دارای شاخص های صبوری، از خود گذشتگی و توانمندی ذکر کرد و افزود: آموزش بدون وسیله و نرم افزار آموزش برای کودک استثنایی معنی ندارد و بنابراین استفاده از وسایل کمک آموزشی در نظام آموزش و پرورش استثنایی یک اصل است که این وسایل برای تهیه و استفاده، در بازار وجود ندارد و فقط به همت معلمان استثنایی و توانمندی و توان علمی و قدرت ابتکار و خلاقیت این افراد، تهیه و تدارک این وسایل در جهت آموزش هر چه بهتر بچه های استثنایی فراهم می شود. مدیر آموزش و پرورش استثنایی تهران، آموزش برای هر درس را نیازمند وسایل مختلفی دانست و استفاده این وسایل و ماکتها را امری مهم در آسان شدن کار تعلیم و تربیت کودک استثنایی ذکر کرد. وی بهره گیری از وسایل کمک آموزشی را گامی مهم در جهت افزایش گنجینه لغات کودکان ناشنوا ذکر کرد و اظهار داشت: در سال جاری سعی ما بر این بود که به کمک رویکرد تهیه وسایل کمک آموزشی، به سمت فن آوریهای جدید رویم و آنها را مدنظر قرار دهیم چون این وسایل هر یک برای آموزش یک مفهوم هستند و به معلمان ما کمک فراوانی می کنند. غفوریان هدف آموزش و پرورش استثنایی را هدایت همکاران آموزشی سازمان به سمت استفاده از وسایل کمک آموزش عنوان کرد و گفت: با برگزاری نمایشگاه دست ساخته های معلمان استثنایی، بین معلمان، تبادل افکار به وجود می آید و کارهای آنها به سایر همکاران امر آموزش و پرورش استثنایی معرفی می شود. مدیر آموزش و پرورش استثنایی تهران، تجربیات سه سال اخیر نمایشگاه را بسیار خوب ارزیابی کرد و نمایشگاه را کمک مهمی در زمینه آموزش کودکان استثنایی دانست. وی گفت: هر وسیله هدف خاصی را دنبال می کند که با کتابهای درسی کودکان مرتبط است و بدون استفاده از این وسایل آموزش پیش نمی رود و تا کودک استثنایی چیزی را نبیند، لمس نکند، تجربه نکند و دست نزند، یادگیری در وی تثبیت نخواهد شد که لازمه این امر، تشویق همکاران به ساخت وسایل آموزش است. غفوریان اظهار داشت: همچنین برای کودکان چند معلولیتی معلم باید در آموزش از محدوده ای استفاده کند که از سلامت بیشتری برخوردار است و مثلا اگر فرد معلول شنوایی و حرکتی است باید از محدوده بینایی وی استفاده بیشتری در آموزش صورت گیرد و بنابر این معلم استثنایی باید به همه فنون آشنا باشد و برای تهیه نرم افزارهای آموزشی برنامه ریزی کند تا بتواند دانش آموز را در محیط واقعی قرار دهد. وی در خصوص ارزیابی وسایل دست ساز معلمان تصریح کرد: گروهی ارزیاب متشکل از چند کارشناس، به ارزیابی وسایل از حیث دوام، میزان تاثیر در یادگیری و اینکه وسیله چه هدفی را دنبال می کند می پردازند و در این خصوص داوری می کنند و وسایلی که از هر حیث مفید ارزیابی شوند به سایر همکاران در امر آموزش معرفی می شوند و همچنین از سازنده تقدیر می شود. مدیر آموزش و پرورش استثنایی تهران، آمار کسانی را که در نمایشگاه سال 83 رتبه آورده و از آنها تقدیر شده بود، 22 نفر ذکر کرد. غفوریان همچنین تصریح کرد: چون نمایشگاه در هر مرکز جداگانه برگزار می شود، مرکزی که بیش از همه، شرکت کننده داشته باشد نیز مورد تقدیر قرار می گیرد


مطالب مشابه :


نمایشگاه آثار دست ساز معلمان آموزش و پرورش استثنایی

نمایشگاه دست ساخته های معلمان استثنایی نبیند، لمس نکند، تجربه نکند و دست نزند
تجربیات مدون شده معلم پایه اول آموزشگاه استثنایی اندیشه سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

بی سبب نیست که کار معلمان کودکان استثنایی را به شغل و نسبت به گل های تجربه مربی, تجربه
تجربیات مدون شده معاونین آموزشگاه در سال تحصیلی ۹۰ - ۱۳۸۹

و براساس تجربه های قبلی های استثنایی معمولا و خاطرات معلمان و
منشور حقوق ومسولیت های معلمان

منشور حقوق ومسولیت های معلمان آموزش وپرورش استثنایی تجربه سالهای
تجربیات مدون شده معلم کلاس چند پایه سوم و چهارم کم توان ذهنی

این وبلاگ به آموزشگاه استثنایی پس کار سخت و دشواری به عهده معلمان و تجربه 1. در سال 1377
درس پژوس پژوهی

مرکز آموزشی استثنایی به تبادل تجربه ، برنامه ریزی به معلمان امکان می دهد
روش های آموزش به کودکان کم توان ذهنی

کودکان با نیاز های خاص (کودکان استثنایی) است، معلمان بايد به او، تجربه های
تجربیات دوره عالی معاون آموزشگاه استثنایی 92-91

و براساس تجربه های قبلی معلمان در جریان های استثنایی معمولا
تجربیات مدون شده مدیر آموزشگاه استثنایی اندیشه سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹

تجربه های با معاونین، معـلمان و با در ها و محدودیت های دانش آموزان استثنایی
راه های مشارکت، معلمان و کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنان

راه های جلب مشارکت معلمان و کارکنان در امور مدرسه: آموزشگاه استثنایی
برچسب :